Nieuws

Nieuwsbrief 16 februari 2022

  Coronamaatregelen versoepelen Hoera! Eindelijk licht aan het einde van de tunnel. In rap tempo komen de versoepelingen op ons af. Hierdoor kunnen we eindelijk weer…. Momenteel ontvangen we van verschillende instanties (OC&W, PO-raad, AVS, stichting Tangent) overzichten met de versoepelingen voor het basisonderwijs. Deze zetten we komende dagen op een rijtje, waarna we ook op de Mortel verder terug gaan naar normaal. Hierover komende week meer nieuws. Volgende week gooien we nog niet alles op de schop. De verbouwing en Carnaval vragen al aandacht en energie genoeg van de kinderen. (meer informatie over Carnaval vindt u verderop in deze nieuwsbrief).   De eerste groepen zijn verhuisd naar hun nieuwe lokaal! Gisteren zijn de Reigers en de Boomkikkers (beiden 7-8) als eersten verhuisd naar hun gerenoveerde lokaal. Alles weer fris en schoon, nieuwe plafonds en verlichting, de wanden gesausd; het ziet er keurig uit. De nieuwe ventilatie-unit wordt in de vakantie geplaatst en CO2-meters zijn besteld. Hierdoor voldoet binnenkort ook het binnenklimaat aan de normen van nu. Komende week verhuizen de drie groepen 5-6 en groep 7-8 Hazenpad naar hun nieuwe lokalen. De Aalscholvers (7-8) moeten nog even wachten omdat in hun nieuwe lokaal nog gewerkt moet worden aan de ventilatie. Gelijk na de vakantie gaan we de volgende fase van de renovatie in. De Vlinders, Valken, Libellen en Dassen schuiven een lokaal door en het oude gedeelte van de school halen we helemaal leeg. Vanaf dat moment wordt ook aan de buitenkant zichtbaar dat er gewerkt wordt aan de school. Er komen bouwhekken op het plein en we starten met de sloop van het oude gedeelte. Na sloop komt nieuwbouw en begint de school langzaam vorm te krijgen.  Hierbij een aantal foto’s om een indruk te geven van wat er momenteel binnen allemaal gebeurt. Nieuwe lokaal van het Reigersnest   Nieuwe lokaal van de boomkikkerstruik   De aula, alles weer keurig netjes!   Kloppen uw adresgegevens nog? Vergeet niet aan ons door te geven als uw NAW-gegevens e.d. veranderen (adres, telefoonnummer, e-mailadres, huisarts). We merken nu dat de gegevens in ons administratiesysteem niet altijd meer kloppen.  Wijzigen van deze gegevens kan door een mail te sturen naar saskia.hegeman@tangent.nl   Carnaval 2022 Nog een paar dagen en dan is de eerste activiteit van de Malle Mortel Meute. Hangt jullie carnavalspak al klaar? Of heb je al een te gek idee voor de rare haren dag? Heb je ook al nagedacht over je talent voor Mortel Got Talent? Voorproefje Maandag a.s., 21 februari, beginnen we alvast met een voorproefje. Volgende week hebben we iedere dag van de week een ander thema. Iedere dag mogen de kinderen in het betreffende thema verkleed naar school komen. Bij de dagopening besteden we aandacht aan het thema en komen we alvast in de sfeer. De rest van de dag is er een gewoon schoolprogramma, maar dan verkleed. Schema komende week Maandag 21-02 Raar met je haar dag Dinsdag 22-02 Pyjama dag Woensdag 23-02 Achterstevoren en binnenstebuiten dag Donderdag 24-02 Gekke hoedjes, malle brillen en gekke tassen dag Vrijdag 25-02 Verkleed naar eigen idee Vrijdag 25-02-2022 - Carnaval! Op vrijdag 25 februari vieren we het grote Carnavalsfeest op de Mortel. Alle kinderen mogen naar eigen idee verkleed naar school komen. We organiseren deze ochtend Mortel Got Talent en een spellencircuit voor iedere groep. Om 12 uur is de school uit en begint de vakantie. Mortel Got Talent Op de Mortel hebben alle kinderen een eigen talent en dat talent mag gezien worden. Daarom organiseren we en show Mortel Got Talent. De show organiseren we in de eigen groepen. Het talent dat de kinderen mogen laten zien kan van alles zijn. Denk hierbij aan: zingen, playbacken, dansen, acrobatiek, een goocheltruc, een mop, een proefje etc. Het optreden mag alleen of een groepje en deelname is vrijwillig. Opgeven kan bij de eigen leerkracht. Fijn als jullie als ouders/ verzorgers helpen met voorbereiden en oefenen. Spellencircuit Voor iedere groep is een spellencircuit bedacht door de ouderraad. Omdat we aan de vooravond van een heleboel versoepelingen staan, zijn we over de organisatie van dit onderdeel nog even aan het nadenken. We zouden u als ouders/ verzorgers graag betrekken bij deze activiteit. Daarom wachten we nog even af wat de versoepelingen zijn, wat deze gaan betekenen voor KC de Mortel en wat daarmee mogelijk wordt tijdens Carnaval. Serpentines Op vrijdag 25 februari mogen alle kinderen papieren serpentines mee naar school brengen. Deze mogen in de school gebruikt worden. Confetti (kanonnen) en spuitbussen serpentines zijn niet toegestaan. Op naar een gezellig Carnavalsfeest van de Malle Mortel Meute! Alaaf, De ouderraad en team KC de Mortel

Nieuwsbrief 26 januari 2022

Nieuwsbrief 26 januari 2022   Belangrijke data op een rij Vrijdag 28 januari – koffietafel / ontmoetingsmoment gaat niet door – er is geen MT-lid beschikbaar Donderdag 3 februari – studiemiddag, alle kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur Dinsdag 15 februari – rapport groep 8, vergadering Ouderraad Donderdag 17 februari – adviesgesprekken groep 8 Vrijdag 18 februari – afsluiting thema Jeelo Verkeer Dinsdag 22 februari – adviesgesprekken groep 8 Woensdag 23 februari – vergadering MR Vrijdag 25 februari – Carnaval op de Mortel, start Carnavalsvakantie om 12.00 uur   Aanpassingen coronamaatregelen In een brief hebben we de belangrijkste aanpassingen op een rij gezet. Deze brief is door ons bestuur verspreid onder alle scholen van Tangent. Voor de brief klik hier. Meer informatie over versoepelingen van de regels vindt u hier. Meer informatie over het coronavirus vindt u hier.   Carnaval op de Mortel Tussen alle coronamaatregelen, verbouwingsactiviteiten en Citotoetsen door zouden we bijna vergeten dat het alweer bijna Carnaval is. Gelukkig hebben we een heel actieve ouderraad en eventmanager. Zij zijn al volop aan het voorbereiden en vragen uw hulp. Wat we gaan doen en wat u kunt doen leest u in een brief. Klik daarvoor hier.   Schoolreis en excursies Een onderwerp waar we graag meer duidelijkheid over geven. Met het team, de MR en de ouderraad hebben we gesprekken gevoerd over schoolreis en excursies. Daarbij zijn we begonnen met ‘Wat past bij de Mortel’; onze kernwaarden Verbinding, Jezelf zijn, Ontwikkelen. We zijn uitgegaan van een normale situatie, waarin we niet gehinderd worden door bijvoorbeeld corona. In de praktijk kan dit in de uitvoering van de activiteiten natuurlijk wel invloed hebben. De kaders zijn duidelijk, we kunnen aan de slag. Mooie onderwerpen waardoor we met elkaar aan Mortel-tradities kunnen gaan bouwen! Excursies Excursies horen bij de Jeelo-thema’s, werkelijkheidsnabij onderwijs, onderzoekend leren of bij een rijke en betekenisvolle leeromgeving. Het uitgangspunt is dat iedere groep meerdere keren per jaar op excursie gaat. We streven naar een ritme van een aantal vaste excursies die passend zijn bij de thema’s, aangevuld met keuzes die vanuit de groepen gemaakt worden. Excursies worden gefinancierd vanuit de school. Dit onderwerp wordt opgepakt en uitgewerkt door de kartrekkers Jeelo. Zij betrekken daarbij onze cultuurcoördinatoren.   Schoolreis De schoolreis heeft meerwaarde, hoort erbij. Het past bij verbinding, samen, leuke dingen beleven en herinneringen maken. We hanteren een frequentie van één schoolreis in de twee jaar. Dat betekent dat ieder kind één keer per unit op schoolreis gaat. Financiering wordt gedaan vanuit de ouderbijdrage. De bestemming wordt bepaald door de Ouderraad in samenspraak met de eventmanager die het team vertegenwoordigt. Ook organisatie rondom vervoer van het uitstapje en communicatie liggen bij de eventmanager en Ouderraad. Kaders waarin de kinderen zich mogen bewegen en de organisatie binnen een groep wordt door leerkrachten gedaan. Bijvoorbeeld: hoe groot mogen groepjes zijn, mogen kinderen zonder begeleiding door een park etc. Tijdens schoolreizen gaan we niet zwemmen. Een geschikte dag is om op schoolreis is een dag aan het einde van de week of bijvoorbeeld de dag voor hemelvaart of goede vrijdag. De wens is om met de hele school op dezelfde dag op schoolreis te gaan. Dit onderwerp wordt verder uitgewerkt door de OR en de eventmanager.

Nieuwsbrief 14 januari 2022

Belangrijke data op een rij -maandag 17 januari – start nieuwe thema Jeelo -donderdag 20 januari – start Cito-LoVS toetsen (groep 3 t/m 8) -maandag 24 januari – bijeenkomst kinderraad -dinsdag 25 januari – bijeenkomst Ouderraad -vrijdag 28 januari – informeel koffieuurtje (o.v.b.) -donderdag 3 februari – studiemiddag, alle kinderen zijn om 12.00 uur uit    Start nieuwe project Jeelo – Veilig in het verkeer Op maandag 17 januari starten we met het Jeelo-thema ‘veilig in het verkeer’. Voor de opening van dit thema vragen we alle kinderen van unit 1-2 om een stepje, fietsje, o.i.d. mee te nemen naar school. Unit 1-2 gaat het thema namelijk openen met een wieltjesdag!   Aan alle kinderen van unit 3-4, 5-6 en 7-8 vragen we om deze dag een fiets mee naar school te nemen. Zij gaan tijdens de opening hun fiets controleren aan de hand van een checklist. Voor de informatiebrief klik hier   De toetsen komen er weer aan Vanaf donderdag 20 januari starten we met de afname van de Cito Leerlingvolgsysteem Toetsen. Deze onafhankelijke toetsen nemen we twee keer per jaar af (januari en juni, groep 3 t/m 8). Het betreft toetsen voor lezen, spelling en rekenen. De afname verspreiden we over meerdere dagen waardoor we hier in totaal een kleine drie weken mee bezig zijn. Gelieve in deze periode geen afspraken te plannen met (tand)artsen onder schooltijd.   Er wordt hier hard gewerkt Veel ouders zijn om bekende redenen al een tijdje niet in het gebouw geweest. Als u nu zou binnenstappen, zou u het helemaal niet meer herkennen… Afgelopen week is de renovatie echt begonnen. De lampen en plafonds zijn verwijderd en de schilder maakt meters. Eén week onderweg en we liggen op schema!     Hoofdluis – luizenpluizen Helaas zitten we nog steeds in de situatie dat ons gebouw beperkt toegankelijk is voor volwassenen. Om die reden kunnen we nog steeds niet ‘luizenpluizen’ na een vakantie. Om een uitbraak van hoofdluis te voorkomen vragen we u om zelf uw kind heel regelmatig te controleren op hoofdluis. Mocht u hoofdluis of neten aantreffen, neem dan passende maatregelen. Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met school: saskia.hegeman@tangent.nl   Nieuwe MR-leden stellen zich voor Na de kerstvakantie zijn twee nieuwe ouders gestart in de MR: Inge Cools en Wendy Schoens. In deze nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor. Inge en Wendy vervangen Romy Jansen en Ezia Vermeer.  We bedanken Romy en Ezia heel hartelijk voor hun inzet voor de Mortel. Wendy en Inge wensen we heel veel succes! Wendy Schoems Of ik mij even wil voorstellen als nieuw lid van de MR…ja, natuurlijk wel…  Om maar met de deur in huis te vallen; mijn naam is Wendy Schoens, samenwonend met Guus. Ik ben opgegroeid in Medemblik (nog duidelijk te horen in mijn accent) en ben daarna via Amsterdam een jaar of 10 geleden in Udenhout terecht gekomen. Ik heb in mijn carrière verschillende dingen gedaan o.a: verpleegkundige op de SEH en ambulance, docent op de HU, daarnaast werken in een boerderijwinkel en momenteel ben ik met veel plezier werkzaam als Physician Assistant.  Mijn link met “De Mortel?” Onze dochter Jikke zit in groep 3 en onze dochter Klaske begint binnenkort in groep 1.  Mijn motivatie voor de MR die komt voort uit mijn gevoel om betrokken te willen zijn bij wat er op school leeft en speelt. Dagelijks zetten leerkrachten en ondersteunend personeel zich met volle overtuiging in om elk kind de ruimte te geven te groeien op vele vlakken. Als ouders hebben we vanuit een andere hoek kijk op de gebeurtenissen op school en eenieder heeft hier zo zijn of haar eigen idee over. Ik ben ervan overtuigd dat deze twee “teams” elkaar kunnen versterken. De ouderstem bij de MR is de stem van alle ouders, wat ik zie, hoor en ervaar op school en wat u als ouder mij vertelt, wil ik hier in meenemen.  Inge Cools Ik wil me graag aan jullie voorstellen als (nieuw) lid van de oudergeleding in de MR. Mijn naam is Inge Cools. Ik ben getrouwd met Guido en wij hebben samen twee kinderen op De Mortel. Onze dochter Mijke zit in groep 8 (Boomkikkerstruik) en Suus zit in groep 6 (Koekoeksnest). In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij expertisecentrum De Kracht, waar ik onderwijsprofessionals en leerlingen ondersteun door middel van training, coaching, begeleiding en advies. Binnen mijn werk probeer ik een verbindende, stimulerende en versterkende factor te zijn binnen het onderwijs. Maar ik vind het ook als ouder belangrijk betrokken te zijn bij de school van onze kinderen. Door zitting te nemen in de MR hoop ik een positief kritische invloed te kunnen hebben over de onderwerpen die aan de MR worden voorgelegd. Maar vooral lever ik graag een bijdrage aan een prettig en veilig schoolklimaat waar zowel het team als ieder kind zich, naar mogelijkheden, optimaal kan ontwikkelen. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, benader me gerust!

Nieuwsbrief 9 januari 2022

Beste ouders, verzorgers,   Allereerst namens het team van kindcentrum de Mortel de beste wensen voor 2022! Morgen gaan we weer starten en hopelijk wordt ’t een jaar zonder schoolsluitingen. We hopen dat iedereen een fijne en gezonde vakantie heeft gehad en dat de kinderen zin hebben om weer te beginnen. Wij zijn er klaar voor! Om morgen goed te kunnen starten sturen we vandaag deze korte nieuwsbrief.   Coronamaatregelen Wat corona en maatregelen betreft is de situatie gelijk aan die van voor de schoolsluiting in december. Nog even een aantal belangrijke afspraken op een rij: We mengen de groepen zo weinig mogelijk. Alleen in de pauzes spelen meerdere groepen tegelijkertijd buiten. Mondkapjes zijn verplicht voor alle personeel en bezoekers. We stellen deze niet verplicht voor de kinderen. Dringend advies voor alle kinderen van groep 6 t/m 8: Twee maal per week preventief testen. De kinderen hebben hiervoor een aantal coronatests mee naar huis gekregen. Graag vandaag nog bij uw kind een test afnemen. Bij een positieve testuitslag blijft uw kind thuis en maakt u een afspraak bij de GGD. Houd u de leerkracht van uw kind(eren) goed op de hoogte? Bij meer dan drie positieve besmettingen in een groep gaat de groep in quarantaine en schakelen we over op thuisonderwijs. We volgen hierin altijd het advies en de richtlijnen van de GGD. De overblijfouders assisteren alleen bij het buiten spelen. Geef uw kind voor tijdens de lunch zelf iets te drinken mee naar school. Ouders zijn welkom op het plein; helaas nog niet in de school.   Starten in nieuwe lokalen De Valkenboom, Vlinderstruik, Libellenbeek, Dassenburcht en Kikkerleije starten morgen in een nieuw lokaal. De leerkrachten van deze groepen hebben u hierover geïnformeerd. De kinderen van deze groepen gaan morgen direct naar hun nieuwe lokaal. Op de pleinen is voldoende personeel aanwezig om u de weg te wijzen. ’s Middags haalt u uw kind bij zijn / haar eigen lokaal weer op. Voor de kinderen van de andere groepen verandert er niets. Mocht u overdag iets op moeten halen op school, of iets afgeven, kan dat door aan te bellen bij de hoofdingang (Perweide 5).   Verbouwing In de kerstvakantie is gestart met de renovatie van de Mortel! In de tijdelijke lokalen zijn de digiborden geplaatst en aangesloten. Het echte werk gaat komende week beginnen: vervangen van de plafonds en verlichting. We hebben regelmatig overleg met de projectleider en onze collega’s van HumanKind om te bespreken of alles goed gaat. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Nieuwsbrief donderdag 23 december 2021

En toen was de laatste week voor de kerst ineens een extra vakantieweek…. Gelukkig kregen we een aantal dagen de tijd om 2021 met de kinderen goed af te ronden. Snel nog even de musical opnemen en het kerstprogramma verplaatsen, spullen opruimen en lokalen verhuizen. Het was een drukte van belang! En nu maar hopen dat we op maandag 10 januari weer gewoon naar school mogen… Het schoolteam heeft de laatste week nog doorgewerkt. We hebben bijvoorbeeld de noodopvang georganiseerd. Een behoorlijk aantal kinderen maakt hiervan gebruik; voor hen begint de vakantie vrijdag ook echt.  Verder hebben we de tijd benut om bij te werken en een eventuele schoolsluiting in januari voor te bereiden. En, zeker belangrijk om te vermelden: we hebben ons voorbereid op de renovatie van de school! Deze start in de kerstvakantie in het nieuwste deel van de school (waar de groepen 1-2 en 3-4 zaten). Vijf groepen moesten verhuizen en de algemene ruimtes moesten worden leeggemaakt. Een flinke klus, waar we met elkaar de schouders onder hebben gezet. Vrijdag 24 december om 12.00 uur doen ook wij de deur dicht en gaan we genieten van de kerstvakantie.  Team de Mortel wenst iedereen een prettige vakantie, fijne kerstdagen en een goed 2022!   Belangrijke data op een rij Maandag 10 januari – 1e schooldag na kerstvakantie Dinsdag 11 januari – vergadering MR Maandag 24 januari – bijeenkomst kinderraad Vrijdag 28 januari – ontmoetingsmoment / koffietafel   Personeel Nathalie de Vet (onderwijsassistent bovenbouw) gaat stoppen op de Mortel. Het combineren van werk, opleiding en privé was een lastige combinatie. We bedanken juf Nathalie voor haar inzet en betrokkenheid! Na de kerstvakantie starten twee nieuwe collega’s op de Mortel Nikki Smulders neemt in groep 3-4 Libellenbeek het stokje over van juf Yvonne. Deze vacature stond al open vanaf begin schooljaar en hebben we nu dus in kunnen vullen. Juf Yvonne kan hierdoor haar MT-taken weer volledig oppakken en de BAPO-vervangingen van juf Hetty en Marian op zich nemen. Roel Schoonus start in januari als onderwijsassistent op de Mortel. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is Roel inzetbaar voor ondersteuning in alle groepen. De woensdag is een vaste dag in groep 3-4 Dassenburcht. Nikki en Roel, heel fijn dat jullie ons team komen versterken, heel veel succes en plezier op de Mortel!   Kerstviering KC de Mortel Vorige week is er met man en macht gewerkt om de geplande kerstactiviteiten door te laten gaan. De hele week is druk geoefend voor de kerstmusical. In alle groepen hebben de kinderen een lied ingeoefend. Iedere middag kwamen de hoofdrolspelers bij elkaar om zich voor te bereiden op hun rol. Unit 7-8 zorgde voor een prachtig decor en unit 5-6 maakte de rekwisieten. Woensdagvond is de aula omgebouwd tot een heuse filmstudio. Er werd tapijt neergelegd en de wanden werden behangen met doeken. Er werden microfoons, extra licht en een professionele filmcamera geplaats. Dat allemaal door de geweldig inzet en van een groepje enthousiaste ouders en leden van de ouderraad. Musical 'De stereen van de hemel' Donderdag en vrijdag zijn alle groepen in onze filmstudio geweest voor de opname van hun stukje film. Deze film is opgenomen door Spectrum AV uit Udenhout. Jan van Bree en medewerkers hartelijke dank voor jullie enorme inzet. Ook Heico Sandee willen we bedanken voor het ondersteunen van Spectrum AV bij hun werkzaamheden. Wij zijn met z’n alle razend benieuwd naar het eindresultaat. Donderdag 23 december zal onze film uitgezonden worden via een livestream op internet. U ontvangt in een persoonlijk bericht informatie over hoe u deze livestream thuis kunt bekijken. Voedselbank en Asielzoekerscentrum Oisterwijk Afgelopen week hebben we ook de acties voor de goede doelen afgerond. We bedanken  iedereen heel hartelijk voor alle gulle giften. Deze gaan naar de Voedselbank en het Asielzoekerscentrum in Oisterwijk. Voor de Voedselbank staan 14 rijk gevulde kratten klaar met allerlei luxe voedingsmiddelen en verzorgingsproducten. Voor de kinderen in het Asielzoekerscentrum in Oisterwijk staan drie dozen gevuld met pennenzakjes klaar. Een prachtig resultaat waar we als school erg trots op zijn.  Ladies Circle De Lind Oisterwijk zorgt ervoor dat de ingezamelde producten op de juiste bestemming terecht komen. Kerstviering in de groepen Vrijdag 17 december is in alle groepen kerstmis gevierd. De leerkrachten hadden hiervoor een kleine viering voorbereid. In sommige groepen is een kerstmuziek bingo gespeeld, in andere groepen is het kerstverhaal uitgebreid voorgelezen of nagespeeld.  De Ouderraad had gezorgd voor wat lekkers te eten en drinken. Zo waren er een beker chocomel, een lekker worstbroodje van Willie’s worstenbrood uit Udenhout, kerstkoekjes en heerlijke oliebollen. Groep 5-6 Koekoeksnest zat deze dag (opnieuw) in quarantaine. De kinderen van deze groep hebben hun traktatie thuis ontvangen.  We bedanken de ouderraad heel hartelijk voor alle hulp en goed zorgen! Het team van de Mortel kijkt met veel plezier terug op de kerstperiode op school. We hebben genoten van het plezier en enthousiasme bij de kinderen tijdens het voorbereiden van de kerstmusical. We zijn blij met alle giften aan de goede doelen. En we zijn enorm dankbaar voor alle hulp die we hebben gekregen van ouders. Foto: studio ‘De sterren van de hemel’ (opgebouwd in de aula van de Mortel)   Verbouwing  / renovatie In de kerstvakantie gaan we echt starten! Afgelopen week hebben we een deel van de school verhuisd naar het oudste gedeelte. Daarin stonden lokalen leeg en deze zijn geschikt gemaakt om weer in te kunnen werken. De volgende groepen zijn afgelopen week verhuisd: 1-2 Valkenboom 1-2 Vlindertuin 3-4 Libellenbeek 3-4 Dassenburcht 3-4 Kikkerleije Voor deze groepen geldt dat zij na de kerstvakantie van een andere entree gebruik moeten maken. De leerkrachten van deze groepen hebben dit met de kinderen voorbereid en u daarover persoonlijk geïnformeerd. De eerste dag na de vakantie zal het misschien even zoeken zijn; we staan klaar om u te helpen. Alle andere groepen zitten nog op dezelfde plaats; voor hen verandert er in deze fase nog niets. De hoofdingang (via Perweide 5) is vanaf 10 januari niet meer toegankelijk voor kinderen. Wel blijft deze in gebruik voor personeel en voor ouders, bijvoorbeeld om een vergeten tas na te brengen of een kind onder schooltijd op te halen. Wat gebeurt er in deze fase? Tussen kerst en carnaval worden in de leeggemaakte ruimtes de plafonds en verlichting vervangen. De muren worden opgeknapt en opnieuw gesausd. De lokalen worden opgefrist. Verder bereiden we ons voor op de werkzaamheden in fase 2. Deze fase start naar verwachting medio maart.    Ingezonden bericht: R-Newt Chocobollie tour Op 23, 30 en 31 december presenteert het R-Newt jongerenwerk de chocobollie camper tour! Met de camper gaan we touren door Udenhout, Berkel-Enschot en Oisterwijk! Tijdens de tour gaan wij op verschillende locaties in de dorpen lekkere warme chocomel uitdelen, met slagroom! Spot jij onze camper? Dan krijg jij van ons een bekertje warme chocomel met slagroom. Wil je weten waar wij zijn? Houd onze instagram @rnewtbeuh in de gaten! Of app naar Aynes of Wesley! Aynes: 0620076049 Wesley: 0622760906 Donderdag 23 december:  Tussen 12:00 en 13:00 uur in Oisterwijk  Tussen 14:00 en 15:00 uur in Udenhout  Tussen 16:00 en 17:00 uur in Berkel-Enschot  Donderdag 30 december:  Tussen 13:00 14:30 uur in Udenhout  Tussen 16:45 en 18:15 uur in Oisterwijk Tussen 19:30 en 21:00 uur Berkel-Enschot  Vrijdag 31 december  Tussen 12:00 en 13:00 uur in Udenhout  Tussen 14:00 en 15:00 uur in Berkel-Enschot Tussen 16:00 en 17:00 uur in Oisterwijk

Kerstnieuwsbrief vrijdag 10 december

De december feestmaand is begonnen! Afgelopen vrijdag hebben we Sinterklaas en zijn pieten ontvangen op onze school. Alle kinderen uit de unit 1 t/m 4 hebben met hun groep een bezoekje kunnen brengen aan de Sint. Tijdens dat bezoek werd er gezongen en gedanst. Voor de kinderen van units 5 t/m 8 had de Sint een videoboodschap en brachten de pieten een bezoekje aan de tuindeuren van elke groep. Sinterklaas had ook een klein probleem: hij was een van zijn schoenen kwijtgeraakt. Hopelijk heeft hij deze nog kunnen vinden voordat de boot terug naar Spanje ging.  We hebben genoten van een fijn Sinterklaasfeest en zijn erg blij dat we hem op school hebben kunnen ontvangen. Na het vertrek van Sint hebben we de school in de kerstsferen gebracht. In dit bericht vertellen we hoe de kerstperiode invullen. Kerst op de Mortel De kerstperiode is een periode van gezelligheid, lichtjes, elkaar opzoeken en omkijken naar de ander. Op de Mortel geven we hier invulling aan door allerlei activiteiten te organiseren. Kerstviering Op donderdag 23 december organiseren we een kerstviering op school. Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen hebben we gekozen voor een middagviering (onder schooltijd). De geplande en eerder aangekondigde avondviering komt daardoor te vervallen. Momenteel liggen alle activiteiten na 17.00 uur stil, We hebben besloten hierop geen uitzondering te maken. Verreweg de meeste scholen kiezen voor activiteiten overdag waardoor extra verkeerstromen in de avonduren worden voorkomen.  In de groepen zal er samen wat gegeten en gedronken worden. Dit hapje wordt verzorgd door de ouderraad. Na het eten hebben de leerkrachten nog een kort programma in de eigen groep. Onderdeel van dit programma is het bekijken van de kerstmusical: Sterren van de Hemel. De kinderen zijn deze middag gewoon om 14.45 uur uit. Vrijdagochtend 24 december genieten we na en ruimen we met elkaar op. Die dag start de kerstvakantie om 12.00 uur. Kerstmusical: Sterren van de Hemel De kerstmusical Sterren van de hemel is een musical gespeeld door en voor alle kinderen van de Mortel. Op dit moment laten de maatregelen rondom corona het niet toe om met de hele school door elkaar een musical voor te bereiden en te bekijken. Daarom maken we van de musical een film. Iedere groep bereidt momenteel een liedje voor uit de musical. Een klein groepje kinderen uit de bovenbouw concentreert zich op de hoofdrollen. De liedjes en scenes uit de musical worden vrijdag 17 december en maandag 20 december opgenomen. De film zal eenmalig tijdens de kerstviering te zien zijn voor alle kinderen op school en hun ouders/verzorgers thuis. Voor deze gelegeheid wordt een eenmalige livestream opgezet. Mocht u bezwaar hebben dat uw kind(deren) te zien zijn in deze eenmalige stream, neem dan contact op met de groepsleerkracht. Zij kunnen hier dan rekening mee houden tijdens de opnames. Een uitnodiging voor de livestream ontvangt u binnenkort.   Lichtjes Op de Mortel is al een kleine traditie ontstaan. Jaarlijks maken we lichtjes van glazen potjes. Daar willen we u vragen komende een glazen potje aan uw kind(eren) mee te geven naar school. In de klas zullen die potjes omgetoverd worden tot sfeervolle lichtjes voor op tafel tijdens de kerstviering.   Omkijken naar elkaar Omkijken naar onze omgeving vinden we erg belangrijk op de Mortel. Op de Mortel maken we er de aankomende periode samen wat gezelligs van; we zorgen voor wat extra’s. Helaas is niet voor iedereen in onze omgeving altijd iets extra’s mogelijk. Daarom hebben we besloten om in samenwerking met de Ladies Circle De Lind uit Oisterwijk een actie op te zetten. We houden een goede doelen actie voor de Voedselbank Tilburg en het Asielzoekerscentrum Oisterwijk. Over het hoe en wat van deze actie leest u verderop dit bericht.   Wij kijken als team ontzettend uit naar deze sfeervolle weken voor kerst. Wij hopen u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd over het programma de aankomende weken op de Mortel. Team de KC de Mortel Informatie voor ouders van de Mortel - Kerstactie ‘Van kinderen voor kinderen’ December is een maand waarin gezelligheid centraal staat. Rond Kerst is samenzijn met familie en vrienden, gezellig uitgebreid eten, kaarslicht, warme huiselijkheid en eventueel een cadeautje onder de boom bijna een vanzelfsprekendheid. Echter, voor veel gezinnen binnen onze samenleving zijn de (financiële) mogelijkheden voor dit soort vanzelfsprekendheden onder de kerstboom beperkt. Om deze reden organiseert Ladies’ Circle De Lind Oisterwijk in samenwerking met basisschool de Mortel een speciale kerstactie voor de Voedselbank. We zijn met de Voedselbank in gesprek gegaan en daar kwam uit naar voren dat kinderen qua voeding nooit een “extraatje” krijgen. En onder extraatjes worden dan bijvoorbeeld pannenkoeken, schenkstroop, knakworstjes, pindakaas, ligakoeken, kleine pakjes drinken en chocolademelk, verstaan. U kunt ook denken aan kindertandpasta, kindershampoo etc. (liever geen snoep). Wij denken dat de kinderen van de Mortel de feestdagen van deze kinderen nèt iets anders kunnen maken door iets mee te nemen van thuis of eventueel te kopen bij de supermarkt. In de klassen staan speciale kratten waarin we de bijdragen verzamelen. Onderaan dit bericht kunt u zien aan welke artikelen de grootste behoefte is. Vanaf dinsdag 7 december staat op school een speciale kerstboom. Ladies’ Circle hangt daarin papieren kerstballen met daarop een product waar behoefte aan is. De kinderen halen een kerstbal uit deze boom. U kunt het product met de kerstbal erop geplakt op school afgeven. Natuurlijk zijn eigen (extra) toevoegingen van harte welkom. (uitgezonderd speelgoed of kleding) Misschien kunt u hierbij een leuke kaart/wens of andere creatief idee bevestigen om de kinderen van de voedselbank nog een extra extraatje te geven. Op deze manier hopen wij met uw medewerking een fijne, warme en gezellige Kerst te bezorgen aan bezoekers van de voedselbank. De kinderen kunnen de cadeautjes en artikelen inleveren tot en met 22 december op school. De dames van Ladies’ Circle De Lind Oisterwijk zorgen ervoor dat de cadeautjes terecht komen bij  de Voedselbank. Tijdens deze actie voor de voedselbank hangen er ook kerstballen in de boom met de wens een pennen-etuitje te vullen om te doneren aan kinderen van het AZC in Oisterwijk. Hier zijn kinderen die daar wonen erg blij mee en dit doel sluit mooi aan bij het thema van de bovenbouw. Wij danken u en alle kinderen alvast voor de medewerking aan deze speciale kerstactie. We hopen op de vervulling van vele wensen. Hartelijke groeten, Ladies’ Circle De Lind Oisterwijk Ladies’ Circle De Lind Oisterwijk is een serviceclub en maakt deel uit van een landelijke en internationale Ladies’ Circle. Vriendschap en service is waar wij voor staan. Ladies’ Circle De Lind Oisterwijk bestaat uit 12 enthousiaste vrouwen uit Oisterwijk, Udenhout, Berkel Enschot en Tilburg. http://lc38.ladiescircle.nl. Wendy Schoens en Danielle Susijn (moeders van Jikke en Lars uit groep  3)  zijn lid van Ladies’ Circle De Lind.   Producten waar kinderen die bij de voedselbank komen behoefte aan hebben: Pannenkoekenmix Schenkstroop Poedersuikers Knakworstjes Pindakaas Hagelslag Pakjes drinken Speculaas Ligakoeken Kindertandpasta Kindershampoo Kinderdouchegel                  

Nieuwsbrief vrijdag 3 december 2021

Belangrijke data op een rij Maandag 6 december – studiedag, alle kinderen zijn vrij Maandag 13 december – bijeenkomst kinderraad Dinsdag 14 december – koffietafel / ontmoetingsmoment (o.v.b.) Vrijdag 17 december – bijeenkomst werkgroep schoolplein Donderdag 23 december – kerstviering Vrijdag 24 december – start kerstvakantie (12.00 uur) Maandag 10 januari – 1e schooldag na kerstvakantie   Sint was vandaag op school! Op het podium in de aula ontvingen Sinterklaas en zijn pieten vandaag de groepen 1 t/m 4. Ook de peuters van Olleke Bolleke kwamen op bezoek. De oudere kinderen genoten van surprises en lekkers in hun eigen klas. Voor de kinderen van het koekoeksnest was er een digitaal feest. Zodra zij weer op school zijn krijgen ook hun surprises de aandacht die ze verdienen!   Corona – stand van zaken Momenteel is nog één groep thuis in quarantaine: groep 5-6 Koekoeksnest. Deze kinderen mogen volgende week weer naar school. Zoals het er nu naar uitziet zijn alle groepen er dan weer. Het aantal positieve meldingen neemt af op de Mortel, waardoor de situatie langzaam aan normaliseert. We kijken terug op een onzekere en hectisch periode, voor kinderen, ouders en personeel van de Mortel. Daarbij kregen we ook te maken met een persconferentie waarin voor het basisonderwijs nieuwe maatregelen en richtlijnen werden gepresenteerd. We proberen daar zo goed als mogelijk mee om te gaan. Keuzes zijn niet gemakkelijk en zullen we soms moeten heroverwegen. Ouders weten ons te vinden met vragen of om van gedachten te wisselen. Dat is fijn, ook als we het niet met elkaar eens zijn.   Eén van de richtlijnen die in de persconferentie van afgelopen vrijdag werd aangekondigd is het zelftesten. Hierover werden wij als volgt geïnformeerd:    ‘Tweemaal per week preventief zelftesten  - Op advies van het OMT wordt het advies voor preventief zelftesten uitgebreid. Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en ál het personeel op scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de leerling of het personeelslid (en de rest van het huishouden) in quarantaine en laat zich testen in de GGD-teststraat. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.’   Belangrijk: wij testen nooit zelf kinderen op school – dit is aan de ouders / verzorgers!   Komende week ontvangen we op school zelftesten voor kinderen. Deze kunt u gebruiken voor het uitvoeren van het testadvies. We laten u weten op welke dag we de testen mee naar huis geven zodat u weet wanneer deze bij uw kind in de tas zitten. Als u niet wilt dat we uw kind een test meegeven, geeft u dat door aan de leerkracht van uw kind. Uw kind krijgt dan geen test mee naar huis. We hopen dat u zich wel houdt aan het advies van twee keer testen per week.   Informatie schoolfotograaf Vanwege ziekte later dan verwacht: De schoolfoto’s staan vanaf maandag 6 december online. Vanaf deze datum werken de inloggegevens. Deze vindt u op de kaart die we vandaag aan alle kinderen hebben meegegeven (even tassen checken). Voor meer informatie en bestellen klik hier.   Renovatie de Mortel Goed nieuws: De renovatie gaat door! Onze school (en kinderopvang) worden aangepast, met als onderlegger de uitspraken die we in ons visiedocument hebben gedaan. We gaan geen volledig nieuwe school bouwen, daarvoor zijn de middelen niet toereikend. Het oude gedeelte wordt afgebroken en vervangen voor een nieuw deel. Het bestaande nieuwere deel van het gebouw wordt opgeknapt: verbeteren van de ventilatie, een verfbeurt, nieuwe lampen en dat soort zaken.  Verbouwen en renoveren gaat niet vanzelf. De aannemer heeft toegezegd de overlast zoveel als mogelijk te voorkomen. De aannemer is gewend in scholen te werken en het uitgangspunt is simpel: onderwijs moet op een goede manier door kunnen gaan. Daarbij hoort veiligheid voorop! Het gebouw zal in fasen worden aangepast en opgeknapt. We starten met het deel waarin nu de groepen 1 t/m 4 zijn. Zij zullen tijdelijk moeten verhuizen naar het oude gedeelte van het gebouw. U hoort van ons nog welke groep waar heen gaat en hoe de verhuizing gaat verlopen. De eerste (voorbereidende) werkzaamheden staan gepland op maandag 6 december. De echte klus start in de kerstvakantie.  De verwachting is dat de totale werkzaamheden ongeveer een jaar gaan duren.   Studiedag maandag 6 december Komende maandag zijn de kinderen vrij. De leerkrachten volgen deze dag een online-programma met twee onderwerpen: - Impuls leesonderwijs. Dit is een vervolg op de eerdere studiedagen dit schooljaar. Nadat we gekeken hebben naar leesbevordering en leesmotivatie gaan we nu dieper in op het leesonderwijs en het lesgeven dat daarbij hoort. - Vreedzame school. Dit onderwerp staat dit schooljaar prominent op de agenda. Maandag zoomen we in op een veilig klimaat en pestgedrag.

Nieuwsbrief 14 november 2021

Aanscherping Coronamaatregelen op de Mortel Na de persconferentie van afgelopen vrijdag hebben we een aantal maatregelen aangescherpt. Lees deze goed door voordat u maandag uw kind naar school brengt. -Ouders blijven in principe weer buiten. U komt alleen naar binnen als dit echt niet anders kan. -Gesprekken voeren we zoveel mogelijk telefonisch of via Teams. -Iedereen vanaf 12 jaar draagt in het gebouw een mondkapje. Dit geldt niet voor het personeel. -Naar binnen kan alleen via de hoofdingang (Perweide 5), tenzij anders aangegeven. -Externe professionals mogen, op afspraak, wel naar binnen.  -We overwegen de ouder-kind-gesprekken digitaal te laten plaatsvinden. Hierover geven we z.s.m. duidelijkheid.  In school zijn we (weer) meer alert op: -Bij binnenkomst handen wassen. -We houden 1,5 meter afstand van elkaar. -Bij klachten blijven we thuis en laten we ons testen. -We ventileren in alle klaslokalen en werkruimtes. -We werken zoveel als mogelijk vanuit huis. Let op: -Ook voor kinderen geldt: bij klachten of twijfel thuis blijven en testen.  -Als een gezinslid positief test gaan alle gezinsleden in quarantaine. Volg altijd de richtlijnen van de GGD. Houd u ons op de hoogte?   Sinterklaas en kerst De voorbereidingen van deze feesten zijn in volle gang. Uiteraard houden we met alle (on)mogelijkheden. In deze nieuwsbrief alvast een eerste bericht over deze twee mooie feesten. Meer informatie volgt later.   Sinterklaas Op vrijdag 3 december brengt Sintklaas samen met zijn pieten een bezoek aan de Mortel. Sinterklaas zal samen met zijn pieten aan iedere groep een bezoekje brengen. Ongetwijfeld brengt hij weer mooie cadeaus en wat lekkers voor ons mee. Sinterklaasjournaal en intocht Dit jaar volgen we met de hele school het Sinterklaasjournaal van de NTR. Rondom deze verhaallijn organiseren we de aankomende weken allerlei activiteiten. Op maandag 8 november is de NTR begonnen met het uitzenden van het Sinterklaasjournaal. Dagelijks is het journaal om 18.00 uur te zien bij Zapp op NPO 3. Op school gaan we ook dagelijks naar het journaal kijken. We bekijken dan de uitzending van de dag ervoor. Deze week vonden we al een verjaardagskalender en hebben we alvast wat slingers opgehangen. Afgelopen zaterdag zond de NTR de landelijke intocht van Sinterklaas uit. Deze is terug te zien via uitzending gemist. Schoentje zetten Op donderdag 25 november mogen alle kinderen hun schoentje zetten op school. Er zal ook weer druk geknutseld en gezongen worden met elkaar. Kortom we gaan er een gezellige Sinterklaastijd van maken op De Mortel.   Kerstmis In december vieren we ook het kerstfeest op de Mortel. Dit jaar houden we onze kerstviering op donderdag 23 december van 17.00 tot 19.00 uur. De voorbereidingen zijn in volle gang. Zodra het hele programma klaar is zullen we dat met u delen. Noteer de datum van onze kerstviering alvast in uw agenda.   Herdenking bevrijding van Udenhout op 26 oktober Op dinsdag 26 oktober hebben een aantal kinderen uit unit 7-8 een bijdrage geleverd aan de herdenking van de bevrijding van Udenhout. Deze herdenking vond plaats bij de graven van de drie Engelse soldaten waarover nu ook een boek geschreven is. Deze herdenking sloot heel mooi aan bij het thema van Jeelo waarbij het gaat over Leren voor later. Voor het hele bericht en een aantal foto’s klik hier.   Eerste resultaten audit 8 november Maandag 8 november heeft het auditteam van Tangent een audit uitgevoerd op de Mortel. Het eindverslag moeten we nog ontvangen. We delen in deze nieuwsbrief al wel vast de eerste bevindingen.  Nadat we het verslag hebben ontvangen gaan we aan de slag met de prioriteiten. En uiteraard vieren we de zaken die al wel goed gaan! Wat gaat goed -Er is heel veel bereikt in twee jaar. -Veel standaarden zijn positief beoordeeld. -Mooie voorbeelden van een actief leerklimaat. -We behalen de opbrengsten (toetsen) die van ons mogen worden verwacht. -We hebben goed zicht op de benodigde extra ondersteuning. -Er zijn mooie voorbeelden van samenwerking (ouders, school) Wat kan beter -Aanbod van de niet-cognitieve vakken. -Onderwijsaanbod nog beter aanpassen aan de leerlingpopulatie. -Preventieve aanpak voorkomen van pesten. -Versterken kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. -Communicatie   Koffie / bijkletsuurtje Aanstaande vrijdag, 19 november, staat een koffie / bijkletsuurtje gepland. Deze bijeenkomst moeten we vanwege de aangescherpte coronamaatregelen helaas annuleren. We hopen dat de volgende, dinsdag 14 december, wel weer gewoon door kan gaan.   Even voorstellen - kinderraad Ik ben Demi, ik woon samen met mijn mama en ik heb een kat en een konijn. Ik zit in 5/6 en ben 8 jaar oud. Ik zit in de kinderraad. Mijn hobby’s zijn tekenen en zingen. Ik zit op Judo en Scouting. Ik wil graag een groener schoolplein, met bijvoorbeeld een moestuin en zonnepanelen, of met dieren. Ook wil ik meer mediatoren en minstens drie juffen of meesters op het schoolplein om meer rust te hebben. Helpen jullie mee?   Sponsor schoolkamp gemist… bij deze alsnog! The BBQ Company heeft de BBQ op dinsdag (schoolkamp 7/8) gesponsord. Super bedankt daarvoor, de kinderen en begeleiders hebben er van genoten!   Opbrengst Bruna-actie (kinderboekenweek) Namens het team; bedankt! Er zijn veel Bruna-bonnen ingeleverd tijdens de actieperiode en daarmee hebben we 3 leuke leesboeken uit kunnen zoeken. Op de foto hieronder kunt u zien welke dit geworden zijn. Er zijn al een aantal kinderen extra enthousiast geworden voor de leesmomentjes in de klas en daar doen we het voor!   Persbericht van de bibliotheek Maak jij je wel eens druk over de toekomst van Udenhout? Vraag jij je wel eens af: is er straks nog genoeg ruimte om te spelen? Is er nog schone lucht? Zijn er nog bossen en groene weilanden? Vind je het leuk om daarover na te denken met leeftijdsgenoten? Vind je het leuk om samen plannen te bedenken voor de toekomst van Udenhout? Samen te zoeken naar oplossingen voor problemen? Vind je het leuk om daarover te schrijven of daarover een vlog te maken en ben  je ook nog tussen de 9 en 14 jaar? Dan kunnen we jou gebruiken als reporter van Udenhout. Voor het hele bericht klik hier.   Belangrijke data op een rij Maandag 15 november Bijeenkomst kinderraad Vrijdag 19 november Geannuleerd: koffietafel / bijkletsmoment Maandag 22 november Bijeenkomst commissie identiteit (mogelijk online) Dinsdag 23 november Ouderraad Donderdag 25 november Dinsdag 30 november Ouder-kind-gesprekken (mogelijk online) Vrijdag 3 december Sinterklaas bezoekt de Mortel Maandag 6 december Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Nieuwsbrief ouderraad 9 november 2021

Beste Ouders Het schooljaar is alweer even bezig en we hebben de herfstvakantie achter de rug. Dit luidt voor de ouderraad een drukke periode in met het Sinterklaasfeest en Kerst. Gelukkig hebben we een nieuwe vicevoorzitter gevonden in de persoon van Marieke Maas zodat we als ouderraad weer compleet zijn. Dank je wel Marieke dat je ons komt helpen.   Plus spaar actie De laatste dagen van de sponsoractie van de Plus Supermarkten zijn ingegaan. We staan op een mooie plek maar het kan natuurlijk altijd beter. Dus mocht u nog boodschappen gaan doen, denkt u dan aan ons? Met het bedrag dat we ophalen kunnen we leuke dingen doen. Lees meer hierover op de website van de plus:  We staan geregistreerd als: Ouderraad de Mortel   Vrijwillige ouderbijdrage Voor de herfstvakantie heeft uw kind de brief over de vrijwillige ouderbijdrage meegekregen van de leerkracht. Mocht u de brief nog niet ontvangen hebben, neemt dan even contact op met de leerkracht of met ons.   Sinterklaasfeest We zitten alweer in november en dat betekent dat er weer een aantal gezellige activiteiten aankomen. We beginnen natuurlijk met Sinterklaas. We zijn volop bezig met de voorbereidingen en ons doel is om er dit jaar weer een gezellig feest van te maken binnen de mogelijkheden die we hebben. Een feest voor (en door) de kinderen van de Mortel. Hiervoor willen we de school graag gezellig aankleden en zijn we op zoek naar ouders die ons maandag 15 november willen helpen om de school van binnen te versieren. We willen gelijk om 8.30 beginnen. Zin en tijd? Mail ons op ouderraad.mortel@tangent.nl of spreek ons aan op het schoolplein.   Activiteiten Ouderraad Goed nieuws: Binnen de ouderraad zoeken we naar activiteiten die we kunnen opzetten waarmee we wat extra inkomsten kunnen genereren om leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren. Vanaf begin januari zal er weer een kledingcontainer komen te staan. Deze komt bij de parkeerplaats in de Korte Voren. Spaar dus nu alvast uw kleding op en lever het in januari in. Als ouderraad krijgen we een kleine vergoeding per leging.   Waar kunt u ons vinden U kunt ons natuurlijk altijd mailen maar nog liever hebben we dat u ons aanspreekt op het schoolplein als u een vraag of opmerking hebt of als u geïnteresseerd bent in de activiteiten die we in de ouderraad opzetten. Een beetje Fortnite speler onder u kan onderstaande map gebruiken om ons te vinden, anders vraagt u het even aan uw zoon of dochter :) Wij spreken u graag maar natuurlijk zijn wij niet elke dag op school

Nieuwsbrief 14 oktober 2021

Beste nieuwsbrieflezers,   Hierbij dan (eindelijk) weer een nieuwsbrief van de Mortel. Deze staat vol met informatie over allerlei verschillende onderwerpen. Neem even de tijd voor het lezen van de nieuwsbrief, dan bent u weer helemaal bij. Nog een weekje en dan is het alweer herfstvakantie. We wensen iedereen een fijne week met mooi herfstweer!   Leesonderwijs op de Mortel   Dit schooljaar geven we tijdens de studiedagen ons leesonderwijs een kwaliteitsimpuls. We zijn gestart met het focussen op leesbevordering. Belangrijk daarbij is het vergroten van de leesmotivatie en het leesplezier van kinderen. Natuurlijk zitten er in ons aanbod al veel leesbevorderingsactiviteiten. Door als team intensief met dit onderwerp aan de slag te gaan geven we lezen op de Mortel een nieuwe impuls. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste inzichten. We hebben foto's gemaakt in de school die we met jullie willen delen.  Ook zijn er al heel veel groepen naar de bibliotheek geweest om leuke boeken uit te zoeken.    Bruna actie Graag willen we jullie nogmaals attenderen op de actie van Bruna. Met de  bonnetjes van de door jullie gekochte boeken kunnen we als school een tegoedbon ontvangen. Daarmee kunnen we onze schoolbibliotheek verder uitbreiden.    Hoe werkt dit? Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.   Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint thuis én op school!  Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!   Spaar je mee?   Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij je juf of meneer. Laten we er samen voor zorgen dat onze kinderen nog meer leesplezier krijgen!   Schoolfotograaf In de jaarkalender staat vermeld dat de schoolfotograaf op 18 en 19 oktober foto’s komt maken van de kinderen en de groepen. De eerder vermelde woensdag is komen te vervallen. De kinderen van de units 1-2 en 3-4 worden maandag 18-10 gefotografeerd en de kinderen van de units 5-6 en 7-8 op dinsdag 19-10. De groepsfoto's van unit 3-4 worden ook op dinsdag gemaakt. De broertjes- en zusjesfoto’s zullen zo veel mogelijk op maandag worden gemaakt. Er kunnen alleen foto's worden gemaakt van de kinderen die nu op de Mortel zitten. Als u graag wilt dat er een foto van uw kinderen samen wordt gemaakt, kunt u dit per email doorgeven aan: saskia.hegeman@tangent.nl Anders dan vorige keer is er dit schooljaar geen keuze te maken voor de achtergrond van de portretfoto. Deze is door de school gekozen en is voor alle kinderen hetzelfde. Na ongeveer 4 weken staan de foto’s online. Uw kind krijgt dan een code-kaart mee naar huis. Deze is nodig om de foto’s online te bekijken en te bestellen.   Kinderraad 2021 – 2022 De kinderraad van de Mortel heeft dit schooljaar al een keer vergaderd met meneer René Na een voorstelronde hebben we gesproken over steppen op het plein. De kinderen hadden hierover heel goede ideeën. De afspraken die we hebben gemaakt staan verderop in deze nieuwsbrief.  Vanaf de volgende bijeenkomst, maandag 15 november, gaan we het een klein beetje anders doen. Ook de groepen 1 t/m 4 kiezen een klasgenoot, waardoor alle groepen in het overleg vertegenwoordigd zijn. Foto kinderraad   Twee kinderen van de vertellen alvast waarom zij dit jaar in de kinderraad zitten. Maud, groep 7/8 Reigersnest Ik ben Maud en ik wou heel graag in de kinderraad want, ik wil dat iedereen het op school fijn heeft op school en blij is en zin heeft om naar school te gaan. En het leek mij ook heel leuk en ook een beetje voor de lol. Maar voor de rest ik blij dat ik in de kinderraad zit en dat ik ben gekozen dat geeft mijn een heel goed voel dat ik het goed kan. Nou mijn hobby is buitenspelen spelletjes doen en voetballen. Ik heb een hond het is een bommertje en hij heet Teuntje maar wij noemen hem eigenlijk altijd Teun. Ik heb een zus en een vader een moeder. Ryan, groep 7/8 Hazenpad Hallo, ik ben Ryan, ik ben 11 jaar oud en zit in het Hazenpad. Mijn hobby's zijn: Ipad kijken, PlayStation, klimmen en buiten spelen. Ik zit in de kinderraad, omdat ik het belangrijk vind dat er ook naar kinderen geluisterd wordt en dat kinderen mee mogen bepalen. De eerste bijeenkomst van de kinderraad vond ik heel erg spannend, maar het was ook heel leuk.   Steppen op het plein    Na gesprekken in de units, met de kinderraad en de overblijfouders zijn we tot de volgende afspraken gekomen:  -Steppen op het schoolplein mag; leuk! Vanwege de veiligheid kan dit alleen op grote plein voor, tussen de schommel en het paadje. Min of meer rondom de zandbak.  -Op de andere gedeelten van het plein lopen de steppers naast hun step.  -Spinnen met de stepjes mag niet. Spinnen is het ronddraaien van de step waarbij de kinderen naast de step staan en deze rondjes laten draaien. Ook niet laag over de grond, je wilt de step niet tegen je schenen krijgen.  -Kinderen nemen de stepjes op eigen risico mee naar school.  -De stepjes worden gewoon in de fietsenstallingen geparkeerd en niet in de school. Er zijn mogelijkheden waardoor deze op slot gezet kunnen worden.    Deze afspraken gaan in op maandag 18 oktober.     Plaats op het plein waar de kinderen mogen steppen    Schoolkamp groepen 7/8 Vorige week zijn alle groepen 7/8 op schoolreis geweest, twee groepen aan het begin van de week en twee aan het eind van de week. In het mooie Hoogeloon hebben de kinderen gespeeld en genoten met elkaar. Heel bijzonder is dat we werden vervoerd in luxe bussen! Dit was een sponsoractie van Boomrooierij Weijtmans in verband met hun 100-jarig bestaan. Een super cadeau waar we met hoofdletters DANK JE WEL tegen zeggen.    Ook andere sponsoren leverden hun bijdrage, waaronder banketbakkerij De Maro en de Plus uit Udenhout. Zijn we u als sponsor vergeten te vermelden? Sorry! Laat t ons weten, dan maken we dit in de volgende nieuwsbrief in orde.   De kinderen en leerkrachten kijken terug op een mooi schoolkamp. Helaas eindigde dit voor Siem uit het Reigersnest in mineur. Door een valpartij in het zwembad liep hij een hoofdwond op waarvoor hij in het ziekenhuis gehecht moest worden. Dat was behoorlijk schrikken! Beterschap Siem, hopelijk ben je snel weer op school!   Nieuw thema Jeelo U heeft het vast al gehoord of gemerkt. Afgelopen maandag zijn we gestart met ons nieuwe thema van Jeelo. Leren voor later. Deze keer hebben we het thema gekoppeld aan de kinderboekenweek omdat die als thema Worden wat je wilt heeft. Dit sluit heel mooi aan bij het ons thema!  We laten dit thema na de herfst vakantie nog een aantal weken doorlopen. Voor meer informatie over het thema klik hier   Opening thema Leren voor later. Eindelijk weer met z'n allen in de aula!   Herhaalde oproep MR verkiezingen en overblijven   Gezocht: Ouders die zitting willen nemen in de medezeggenschapsraad ( MR ) van kindcentrum de Mortel Het derde schooljaar van de Mortel is inmiddels begonnen. Er hebben 2 leden van de MR kenbaar gemaakt af te willen treden. Het gaat om een teamlid en een ouder. Via dit bericht zijn we op zoek naar een ouder die de MR weer mee compleet maakt. De verkiezingscommissie van de MR is hiervoor bij elkaar geweest en er is een traject vastgesteld waarbinnen we verkiezingen uit willen schrijven. De volgende uitgangspunten zijn daarbij van belang. - De MR dient te alle tijden te bestaan uit 6 leden, waarvan 3 ouders deel uitmaken van de oudergeleding en 3 leerkrachten van de personeelsgeleding. 2 Leden van het team en twee leden van de oudergeleding blijven zitting nemen in de MR. De MR is bij deze dus op zoek naar gemotiveerde ouders die zich voor deze vacature beschikbaar willen stellen. Voor het hele bericht en meer informatie klik hier Gezocht: Overblijfkracht We zijn nog steeds dringend op zoek naar overblijfkrachten voor de donderdag en vrijdag. Ook mensen die incidenteel willen overblijven zijn welkom. Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Nicole Brokken (013-5115032)   Overblijfbijdrage Normaal gesproken sturen we aan het begin van het schooljaar een verzoek om betaling van de overblijfbijdrage. Momenteel evalueren we of het verstrekken van thee en melk door school van meerwaarde is. We bespreken dit met het team, de overblijfkrachten en de MR. De uitkomst van dit gesprek kan van invloed zijn op de financiële bijdrage die we van u gaan vragen. Meer informatie hierover zodra dit duidelijk is. Vertraging geplande renovatie   Een update van hoofd bedrijfsvoering Tangent, Ruud Gommers:   Beste mensen,   Project verbouwing De Mortel Het project voor de verbouwing van de Mortel, waar we allemaal zo naar uitkijken, heeft vertraging opgelopen. Na de aanbesteding bleek dat, vergeleken met de bij de gemeente ingediende begroting, de prijzen met gemiddeld 33% waren gestegen. Dit is een algehele tendens op de bouwmarkt. Dit betekende een groot tekort op het bouwbudget. Na overleg met Humankind en de gemeente is besloten een aanvullende aanvraag voor financiering te doen. Deze aanvraag voor extra financiering ligt momenteel bij de gemeente. We hopen hier dit jaar uitsluitsel over te krijgen. Zodra hier een positieve beslissing over genomen is, pakken we het project weer op.   SUVIS-project Het SUVIS-project is gelieerd aan de verbouwing en zou een verbetering van de luchtkwaliteit op de school moeten opleveren. Hiervoor hebben we subsidie van de overheid gekregen. Echter, ook hier hebben we te maken met prijsstijgingen van gemiddeld 30% en hebben we ook een groot tekort. Tangent zal bekijken hoe we dit gaan bekostigen.    Met vriendelijke groet, Ruud Gommers   Werkgroep Identiteit   Komende maandag staat een bijeenkomst van de werkgroep Identiteit gepland. In deze werkgroep is een aantal leerkrachten en ouders actief. Met elkaar gaan we in gesprek over onderwerpen zoals vieringen, burgerschap en levensbeschouwing. De werkgroep doet aanbevelingen aan de directie en de leerkrachten van de Mortel en aan onze eventmanager. De bijeenkomsten hebben een open karakter en iedereen is van harte welkom om aan te sluiten en mee te denken. Datum: maandag 18 oktober Aanvang: 19.30 uur Plaats: kindcentrum de Mortel   Koffie / ontmoetingsmomentje   Morgenochtend, vrijdag 15 oktober, staat weer een (informeel) ontmoetingsmoment gepland. Onder het genot van een kop koffie of thee kunnen ouders elkaar ontmoeten. Tijdens de bijeenkomst staat ‘verbinding’ centraal en kunnen ook ‘schoolse zaken’ worden besproken.  Namens school is meneer René aanwezig.   Ingezonden bericht (1)   Kindmonitor 0 t/m 11 jaar  De GGD Hart voor Brabant heeft eind september een uitnodiging om de Kindmonitor in te vullen verstuurd naar ruim 35.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heb je een uitnodiging ontvangen? Doe mee, jouw mening telt!    Meer informatie en een kort filmpje klik hier   Ingezonden bericht (2)   We ontvingen een uitnodiging van het Familiepastoraat Johannes 2.3 over een aanbod voor gezinnen. Voor meer informatie klik hier   Belangrijke data op een rij   Vrijdag 15 oktober Ontmoetingsmoment / koffietafel Bijeenkomst werkgroep schoolplein   Maandag 18 oktober Schoolfotograaf Bijeenkomst werkgroep identiteit   Dinsdag 19 oktober Schoolfotograaf   Vrijdag 22 oktober Studiedag, alle kinderen zijn vrij Start herfstvakantie   Maandag 1 november Eerste schooldag na de herfstvakantie   Maandag 8 november Vergadering MR

MR Verkiezingen

Bericht van de MR Gezocht: Ouders die zitting willen nemen in de medezeggenschapsraad (MR) van kindcentrum de Mortel Het derde schooljaar van de Mortel is inmiddels begonnen. Er hebben 2 leden van de MR kenbaar gemaakt af te willen treden, dit gaat om een teamlid en een ouder. Daarom zijn we op zoek naar 1 ouder die de MR weer mee compleet maakt. De verkiezingscommissie van de MR is hiervoor bij elkaar geweest en er is een traject vastgesteld waarbinnen we verkiezingen uit willen schrijven. De volgende uitgangspunten zijn daarbij van belang. - De MR dient te alle tijden te bestaan uit 6 leden, waarvan 3 ouders deel uitmaken van de oudergeleding en 3 leerkrachten van de personeelsgeleding. 2 Leden van het team en twee leden van de oudergeleding blijven zitting nemen in de MR. De MR is bij deze dus op zoek naar gemotiveerde ouders die zich voor deze vacature beschikbaar willen stellen.   Wat is de MR? In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken hebben. Directie en het bovenschools management moeten naar uw argumenten luisteren en samen verbetert u de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.   Welke bevoegdheden heeft een MR? De schooldirecteur en het bovenschoolse management kunnen niet zomaar hun gang gaan. Voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR. Dit staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Er zijn verschillende soorten beslissingen: -die waarover de MR eerst advies moet geven; -die waarvoor instemming van de MR vereist is; -die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.   Wat levert zitting in de MR u op? Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergronden van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe. MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kunt u ook persoonlijk profijt hebben van extra training en vaardigheden.   Wat vragen wij van u? -Interesse in schoolbeleid en schoolregels -Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken) -Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 7 keer per jaar) -Een kritische én open houding   Lijkt het u wat om zitting te nemen in onze MR? Mail dan vóór 15 oktober naar de secretaris van de verkiezingscommissie: mr.mortel@tangent.nl Graag ontvangen wij van u een stukje waarin u uzelf voorstelt en waarin u aangeeft wat u motivatie is om deel uit te gaan maken van de MR. Ook is het fijn als u een foto meestuurt. U inschrijving wordt gebruikt voor de infobrief om u als kandidaat voor te kunnen stellen aan alle ouders. Als de inschrijving gesloten is krijgen alle ouders de mogelijkheid hun stem uit te brengen op de kandidaten. Het tijdpad van de verkiezingen is als volgt: Woensdag 6 oktober: start inschrijving voor de kandidaatstelling via de nieuwsbrief. Vrijdag 15 oktober: om 09:00 uur sluit termijn van kandidatuurstelling en moeten alle stukjes met foto binnen zijn. Vrijdag 22 oktober: is er de bekendmaking van de kandidaten in de nieuwsbrief en kunnen ouders vanaf dat moment in de zwarte brievenbus bij de hoofdingang hun stem uitbrengen. Dinsdag 2 november : om 16.00 uur sluit de stembus. Woensdag 3 november : De verkiezingscommissie telt de stemmen en stelt alle deelnemende kandidaten telefonisch op de hoogte van de uitslag. Woensdag 5 november: volgt de uitslag van de verkiezingen in de nieuwsbrief. Maandag 8 november: eerst volgende MR vergadering

Nieuwsbrief vrijdag 17 september 2021

  Koffie/ontmoetingsmoment  Afgelopen donderdag was er voor het eerst een ontmoetingsmoment in de aula van school. We organiseren deze momenten ongeveer 1x per maand, op wisselende dagen in de week. Ouders en school kunnen tijdens dit half uurtje informeel met elkaar in gesprek. Behalve dat het gezellig is om elkaar op deze manier te ontmoeten kunnen ook schoolzaken worden toegelicht of uitgelegd. Met elkaar en voor elkaar; de eerste bijeenkomst was geslaagd! De volgende staat gepland op vrijdag 15 oktober.    Contact met de leerkracht  ’s Ochtends staan de leerkrachten bij de deur om de kinderen te ontvangen. Even een korte vraag of mededeling is dan natuurlijk prima. Voor een (langer) gesprek vragen we u om een afspraak na schooltijd te maken.    Gezocht: Overblijfkracht   Op onze vorige oproep hebben we 1 reactie ontvangen waar we erg blij mee zijn. Vanaf 1 oktober zijn we nog steeds dringend op zoek naar overblijfkrachten voor de donderdag en vrijdag (eventuele andere dagen in overleg). Ook incidentele hulp is welkom.   De overblijfkrachten zorgen ervoor dat de kopjes, thee en melk in de klassen staan. Ook zorgen we ervoor dat alles na de pauze weer schoon in de kast staat. Tijdens de pauze surveilleren we op de pleinen.   De werkzaamheden zijn van 11.15 tot 13.30. Hier staat een vergoeding van € 17.50 tegenover.   Ben jij die enthousiaste persoon of weet je iemand, neem dan contact op met Nicole Brokken (013-5115032)     Gezocht: hulp bij het luizenpluizen  Voor de volgende groepen zoeken we nog hulpouders:  -5/6 Uilenbos  -5/6 Koekoeksnest  -7/8 Boomkikkerstruik  -7/8 Aalscholverbos  In deze groepen kunnen momenteel geen hoofdluiscontroles plaatsvinden. We zijn dus dringend op zoek naar hulp en versterking van het luizenteam.  Om hoofdluis op school beheersbaar te houden is regelmatig controleren (na elke vakantie) erg belangrijk. Helpt u mee? Neem dan contact op met Saskia Hegeman (saskia.hegeman@tangent.nl)     Renovatie voorlopig uitgesteld  Aan het eind van de zomervakantie kregen we het bericht dat de geplande renovatie voorlopig uitgesteld moet worden. Mede door de explosieve vraag naar bouwmaterialen dreigt een te grote overschrijding van het beschikbare budget. De besturen van Tangent en HumanKind zijn in overleg met de gemeente om te komen tot een oplossing. Wat ons betreft starten we morgen, maar dat zit er dus nog even niet in.    Schoolfotograaf 18-19-20 oktober   In oktober komt de schoolfotograaf. De schoolfoto’s worden gemaakt door Schoolkids fotografie. Er zullen portretfoto’s, groepsfoto’s en broertjes/zusjesfoto’s gemaakt worden. Broertjes/zusjesfoto’s is alleen mogelijk voor kinderen die op school zitten. Alle foto’s worden gemaakt onder schooltijd.    De schoolfotograaf komt op van maandag 18 oktober, dinsdag 19 oktober en woensdag 20 oktober. (De woensdag staat niet op de jaarkalender vermeld.)    U ontvangt tijdig een schema via de schoolapp wanneer de groep van uw kind(eren) aan de beurt is. Broertjes/zusjesfoto’s worden op maandag en dinsdag gemaakt.    Komende studie(mid)dagen  Onze studiemiddag van 28 September staat in het teken van leesonderwijs. Dit is een vervolg op de bijeenkomst die we op vrijdag 3 september hadden. In een aantal bijeenkomsten gaan we in op onderwerpen als leesmotivatie, vloeiend lezen en leesinstructie. De eerste resultaten worden al zichtbaar. In alle groepen wordt (weer) voorgelezen en groepen gaan naar de bibliotheek.   Dinsdag 5 oktober is ‘de dag van de leerkracht’. Op deze dag wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle medewerkers van Tangent. Tijdens deze bijeenkomst staat onder meer de koers die we als stichting willen varen op de agenda. Nieuwsgierig naar ons koersplan (2020 – 2024)? Klik hier    Dit sluit mooi aan bij ons traject leesmotivatie!  Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.   Lezen is een feestje   Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint thuis én op school!   Zo werkt het   Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!   Spaar je mee?   Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij je juf of meneer. Laten we er samen voor zorgen dat onze kinderen nog meer leesplezier krijgen!     Projectonderwijs / Jeelo – Omgaan met elkaar  ’t Zit niet mee. Op de eerste schooldag hadden we een gezamenlijke aftrap van ons thema ‘Omgaan met elkaar’. Dit thema past heel mooi bij de opstart van het schooljaar. In alle groepen is het Jeelo-thema daarna verder opgepakt. Helaas is er al bijna twee weken sprake van storing op het digitale platform van Jeelo waardoor we een beetje moeten improviseren.   Het eerste thema sluiten we begin oktober alweer af. Hopelijk kunnen we daarna goed doorstarten met het volgende.    Try Out Sports voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8 - Kies jouw favoriete sport!  Vanaf maandag 27 september kunnen alle kinderen van groep 3 t/m 8 weer inschrijven voor Try-Out Sports. Met Try-Out Sports kunnen zij een aantal weken een sport uitproberen voor slechts € 5,- Meerdere sporten uitproberen mag!  Flyer en website  In de week van 20 september worden op school de Try-Out Sports flyers uitgedeeld. Alle belangrijke gegevens staan hierin vermeld. Inschrijven kan vanaf maandag 27 september t/m zondag 24 oktober via www.tryouttilburg.nl  Direct ná aanmelding, ontvang je per mail een inschrijfbevestiging.  Het is natuurlijk geweldig om samen met een vriendje of vriendinnetje te gaan sporten. Ga samen achter de pc zitten en meld je om de beurt aan voor dezelfde sport(en). Je kunt meteen zien of er nog plek is. Geen plaats, dan kun je een andere keuze maken. Samen sporten is toch veel leuker!  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mieke Limpens  Afdeling Sportstimulering  Gemeente Tilburg  013-532 58 78 / 06-86685044 Email: tryoutsports@tilburg.nl    Dorpsquiz junior      Typtuin  Voor informatie over een typcursus op school (na schooltijd) klik hier   Belangrijke data op een rij    Dinsdag 21 september  -Informatieavond groep 1-2 en 5-6   Klik hier voor meer informatie    Donderdag 23 september  -Informatieavond groep 3-4 en 7-8   Klik hier voor meer informatie    Maandag 27 september  -1e bijeenkomst nieuwe kinderraad    Dinsdag 28 september  -Studiemiddag – alle kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur  -Vergadering MR    Donderdag 30 september  -Werkgroep schoolplein, 15.30 uur    Maandag 4 oktober t/m vrijdag 8 oktober  -Schoolkampen groepen 7/8    Dinsdag 5 oktober  -Studiedag – alle kinderen zijn vrij    Vrijdag 8 oktober  -Afsluiting 1e thema Jeelo 

Informatieavonden 21 en 23 september 2021

We nodigen u van harte uit voor onze informatieavonden!  Deze staan gepland op dinsdag 21 en donderdag 23 september. Voor alle groepen bestaat de avond uit twee delen: 1. Ontmoeting en informatie in de groep van uw kind.  De leerkrachten vertellen over de eerste weken. We gaan in op vragen van ouders. Uitwisseling en in gesprek gaan staan hierbij centraal. Voorafgaand aan de informatieavond ontvangt u van de leerkrachten een brief met algemene groepsinformatie. 2. Plenair deel in de aula van de school In dit deel staan ontmoeting en verbinding centraal. René Los (directie) houdt een korte inleiding met als thema ‘de Mortel, twee jaar op weg’. Jolanda Anemaat (ondersteuningscoördinator) gaat met u in gesprek over Educatief Partnerschap.  Organisatie We ontmoeten u heel graag weer op school! Om dit mogelijk te maken hebben we de volgende spelregels bedacht: -Per gezin nodigen we één ouder / verzorger uit. Voor gescheiden ouders geldt een uitzondering. -U komt alleen naar school als u volledig klachtenvrij bent. Lees voor u komt de corona-checklist. -Entree naar de groepen gaat via de tuindeuren. De ouders gebruiken dus dezelfde in- en uitgang als de kinderen (Libellenbeek en Dassenburcht gebruiken respectievelijk de achter- en hoofdingang). -Entree naar de aula gaat via de hoofdingang, Perweide 5. -U wacht op het plein tot u een seintje krijgt dat u naar binnen kunt komen. Dit geldt voor de bijeenkomst in de aula én voor de bijeenkomst in de groepen. -De leerkrachten houden in hun groep een presentielijst bij zodat we weten welke ouders deze avond op school zijn geweest. -We verdelen de groepen in tweeën. We doen dit op achternaam van uw kind. ---> Groep 1 – A t/m M ---> Groep 2 – N t/m Z -In enkele groepen leidt dit tot een scheve verhouding. Als dit het geval is maken leerkrachten zelf een andere verdeling en informeren u daarover. -De ene helft volgt eerst het programma in de klas, de andere volgt eerst het programma in de aula. Na 25 minuten wisselen de groepen. Wisselen gaat buitenom. We willen geen verkeersstromen door het gebouw. -Let in de school op het houden van voldoende afstand, zowel in de lokalen als in de aula. -Koffie en thee kunnen we deze avond helaas nog niet serveren.  Kijk goed in het schema wanneer, hoe laat en waar u wordt verwacht: Tot volgende week! Team de Mortel

Nieuwsbrief vrijdag 3 september 2021

Welkom weer terug allemaal! We hopen dat iedereen heeft genoten van een fijne en ontspannen vakantie. Maandag gaan we weer beginnen. In deze nieuwsbrief hebben we de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden op een rij gezet. Neem even de tijd om ze door te nemen. Tot maandag en hartelijke groet, Team kindcentrum de Mortel   Corona, zes weken later In de vakantie zijn de richtlijnen en protocollen voor het basisonderwijs aangepast. Als gevolg daarvan hebben we ook onze huisregels opnieuw vastgesteld. Ons uitgangspunt is: zoveel als kan en mag terug naar ‘normaal’. -Kinderen (en personeel) blijven thuis als zij Covid-gerelateerde klachten hebben. Neem altijd contact op met school als uw kind Covid-klachten heeft. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de groep van uw kind heeft.  -Bij twijfel of uw kind wel of niet naar school mag hanteert u de beslisboom van het RIVM. Klik daarvoor hier. -Mocht een kind op school klachten ontwikkelen nemen we altijd contact op met de ouders. Het kan zijn dat we u vragen uw kind per direct op te halen. -Volwassenen houden 1,5m afstand van elkaar. Voor kinderen geldt deze richtlijn niet. -Bij binnenkomst ontsmetten we onze handen. -Bezoekers (dus ook ouders) registreren zich bij binnenkomst. -De kinderen gaan naar hun lokaal via de tuindeuren. Onder schooltijd is de school alleen open via  de hoofdingang (Perweide 5). -Ouders zijn welkom op het plein. In de school voorlopig alleen nog op afspraak.  -Leerkrachten kunt u ontmoeten bij de tuindeuren. Denk daarbij wel aan de 1,5 meter! -Schooltijden gaan terug naar 8.30 – 14.45 voor alle kinderen. Op woensdag tot 12.30 uur. -De pauzes voor de kinderen trekken we weer gelijk. Alle kinderen spelen tussen de middag tegelijkertijd buiten. Dit is een proces dat we in de groepen goed monitoren en begeleiden. -De overblijfouders zorgen tussen de middag weer voor thee en melk voor alle kinderen. De kinderen nemen hun eigen brood mee, voor drinken wordt gezorgd. -Ouders zijn weer welkom om de verjaardag van hun kind op school mee te vieren. Maak hiervoor op tijd een afspraak met de leerkracht van uw kind. -Gezamenlijke vieringen en bijeenkomsten zijn weer mogelijk, maar hier zijn nog wel voorwaarden aan verbonden. Maandagmiddag 6 september openen we het schooljaar met alle kinderen. We doen dit in twee bijeenkomsten in de aula.  -De informatieavonden van 21 en 23 september gaan door. We laten nog weten in welke vorm we deze organiseren.   Groepsindeling en lokaal - Hoe was het ook alweer?  Voor een overzicht van de groepsindeling en leerkrachten klik hier Voor een plattegrond van de lokaalverdeling klik hier   Studiedagen 2 en 3 september De kinderen genoten nog van vakantie, het team van de Mortel is het schooljaar gestart met twee studiedagen. Donderdag 2 september stond in het teken van één van onze belangrijke bouwstenen: pedagogisch kompas. Bij dit onderwerp gaat het om vragen als: -hoe ga je met elkaar om; -wat betekent verantwoordelijk zijn voor de hele school (kinderen, team, ouders…); -hoe zorgen we er met elkaar voor dat iedereen het prettig vindt op school; -en wat doen we als dat niet lukt…. Als onderlegger voor gesprekken over deze onderwerpen gebruiken we de Vreedzame school. Meer weten? Kijk dan eens op de website van de Vreedzame school. Vrijdag 3 september stond een onderwijs-inhoudelijk thema op de agenda. We bespraken met elkaar het belang van lezen en leesplezier. Hoe kunnen we kinderen hiervoor weer ‘warm’ krijgen? ’s Middags zijn we met het team op pad geweest. In Den Bosch was er tijd voor ontspanning en ontmoeting. Heel fijn dat (ook) dit na 1,5 jaar weer kon! De onderwerpen van de studiedagen krijgen een vervolg op de studiedagen die dit schooljaar gepland zijn. We houden u op de hoogte!   Thema Jeelo Maandag 6 september start de school weer! We starten ook direct met een nieuw thema van Jeelo;  Omgaan met elkaar. Het project duurt 5 weken en wordt binnen de gehele school aangeboden. Klik hier voor de flyer met daarin meer informatie over het thema en wat er globaal aan bod gaat komen.   Bericht van de ouderraad De ouderraad is weer terug van vakantie en we gaan er samen met jullie weer een leuk schooljaar van maken. Onze eerste vergadering is nog niet geweest maar er kwam een leuke actie op ons pad waar we jullie graag over willen informeren en mobiliseren.  Ook is er een vacature bij de ouderraad, dus wie wil ons team komen versterken? Plus spaar actie De Plus supermarkt heeft een nieuwe actie “Spaar je club gezond“ en de ouderraad van de Mortel doet mee ! Van 5 september t/m 13 november ontvang je bij elke 10 euro aan boodschappen en bij geselecteerde actieproducten een sponsorpunt. Dit is een voucher met een unieke code. Deze unieke code kun je activeren en vervolgens bepaal je zelf aan welke club of vereniging je de sponsorpunt(en) schenkt. Lees meer hierover op de website van de plus. Mochten jullie bij het verdelen ook wat sponsorpunten aan de ouderraad de Mortel doneren dan kunnen we daarna iets leuks doen voor de kinderen. We staan geregistreerd als : Ouderraad de Mortel Vacature Ouderraad Per direct is er een vacature in de ouderraad de Mortel. Het gaat in principe om de rol als vice-voorzitter, een rol waarin je de voorzitter vervangt bij afwezigheid en actief betrokken bent bij de activiteiten die de ouderraad ontplooit. · Tijdsinvestering: o De OR vergadert minimaal 8x per jaar o Doorlezen agendastukken o Voorbereiden van de vergadering · Vergoeding: o Conform de ouderraad de Mortel CAO word je ingedeeld in schaal 0 o vergoeding indicatie : 350 blije kinderen !! Geïnteresseerde kandidaten kunnen zichzelf aanmelden via het mailadres van de OR: ouderraad.mortel@tangent.nl  We waarderen het als je in de aanmeldingsmail jezelf kort voorstelt, je aangeeft in welke groep je kind(eren) zitten maar vooral waarom je hebt besloten te reageren. Stel je je beschikbaar ? We zien je aanmeldingsmail graag voor 14 september 2021 tegemoet! Ook vaders worden van harte uitgenodigd te reageren, jullie zijn zwaar ondervertegenwoordigd!   Gezocht: Overblijfkracht Per direct zijn we op zoek naar twee nieuwe overblijfkrachten. De overblijfkrachten zorgen ervoor dat de kopjes, thee en melk in de klassen staan. Ook zorgen we ervoor dat het daarna weer schoon in de kast staat. Tijdens de pauze surveilleren we op de schoolpleinen. De werkzaamheden zijn van 11.15 tot 13.30 uur. Hier staat een vergoeding van € 17.50 tegenover. Ben jij die enthousiaste persoon of weet je iemand, neem dan contact op met Nicole Brokken, coördinator Overblijven (013-5115032).   Nieuwsbericht van woensdag gemist? Of ligt je wens al klaar?  Nog even als herinnering: Misschien wil je daar nog even niet aan denken en geniet je nog lekker van de vakantie. Of heb je er juist al veel zin in? Wij zijn al druk bezig om alles weer klaar te maken voor het nieuwe schooljaar en tellen af naar maandag. Wij wensen iedereen dan ook een heel fijn schooljaar! Maar wat zijn eigenlijk jouw wensen voor dit nieuwe schooljaar? Dat willen we graag van je weten. Vijf dagen per week ben je op school. Met de kinderen uit je klas, met je vrienden en vriendinnen, met je meester of je juf. Samen probeer je het fijn te hebben. Vaak gaat dat goed, soms gaan dingen mis. Wat hoop je voor je klasgenoten en wat voor jezelf? Wat wil je graag voor dit jaar? Maak een wens! Schrijf of teken je wens op een vel papier/ karton. Vind je tekenen lastig, zoek dan bijvoorbeeld mooie plaatjes. Je mag werken met potlood, stiften, verf, met wat je maar wilt. Misschien ben je goed in handletteren of kan je goed animaties maken op de computer. Je mag ook andere dingen opplakken. Denk aan plaatjes, veren of glitter. Het wordt jouw wens dus jij mag het bedenken. Laat je werk goed drogen als het klaar is en zet je naam erop. Jouw wens voor dit jaar neem je maandag op de eerste schooldag mee naar school. Dus zoek je knutselspullen bij elkaar en ga lekker aan de slag! Wij zijn erg benieuwd naar jullie wensen en werk.   Belangrijke data op een rij Maandag 6 september -Eerste schooldag, inloop vanaf 8.20, we starten om 8.30 uur -Controle hoofdluis -Start eerste thema Jeelo ‘Omgaan met elkaar’ Donderdag 16 september -Inloop / koffiemoment (8.30 – 9.00 uur) Dinsdag 21 september -Informatieavond groep 1-2 en 5-6 (meer info volgt) Donderdag 23 september -Informatieavond groep 3-4 en 7-8 (meer info volgt) Maandag 27 september -1e bijeenkomst nieuwe kinderraad Dinsdag 28 september -Studiemiddag – alle kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur