Nieuwsbrief 26 januari 2022

Nieuwsbrief 26 januari 2022

 

Belangrijke data op een rij

Vrijdag 28 januari – koffietafel / ontmoetingsmoment gaat niet door – er is geen MT-lid beschikbaar
Donderdag 3 februari – studiemiddag, alle kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur
Dinsdag 15 februari – rapport groep 8, vergadering Ouderraad
Donderdag 17 februari – adviesgesprekken groep 8
Vrijdag 18 februari – afsluiting thema Jeelo Verkeer
Dinsdag 22 februari – adviesgesprekken groep 8
Woensdag 23 februari – vergadering MR
Vrijdag 25 februari – Carnaval op de Mortel, start Carnavalsvakantie om 12.00 uur
 

Aanpassingen coronamaatregelen

In een brief hebben we de belangrijkste aanpassingen op een rij gezet. Deze brief is door ons bestuur verspreid onder alle scholen van Tangent. Voor de brief klik hier.

Meer informatie over versoepelingen van de regels vindt u hier.
Meer informatie over het coronavirus vindt u hier.
 

Carnaval op de Mortel

Tussen alle coronamaatregelen, verbouwingsactiviteiten en Citotoetsen door zouden we bijna vergeten dat het alweer bijna Carnaval is. Gelukkig hebben we een heel actieve ouderraad en eventmanager. Zij zijn al volop aan het voorbereiden en vragen uw hulp. Wat we gaan doen en wat u kunt doen leest u in een brief. Klik daarvoor hier.
 

Schoolreis en excursies

Een onderwerp waar we graag meer duidelijkheid over geven. Met het team, de MR en de ouderraad hebben we gesprekken gevoerd over schoolreis en excursies. Daarbij zijn we begonnen met ‘Wat past bij de Mortel’; onze kernwaarden Verbinding, Jezelf zijn, Ontwikkelen. We zijn uitgegaan van een normale situatie, waarin we niet gehinderd worden door bijvoorbeeld corona. In de praktijk kan dit in de uitvoering van de activiteiten natuurlijk wel invloed hebben.
De kaders zijn duidelijk, we kunnen aan de slag. Mooie onderwerpen waardoor we met elkaar aan Mortel-tradities kunnen gaan bouwen!

Excursies
Excursies horen bij de Jeelo-thema’s, werkelijkheidsnabij onderwijs, onderzoekend leren of bij een rijke en betekenisvolle leeromgeving. Het uitgangspunt is dat iedere groep meerdere keren per jaar op excursie gaat. We streven naar een ritme van een aantal vaste excursies die passend zijn bij de thema’s, aangevuld met keuzes die vanuit de groepen gemaakt worden. Excursies worden gefinancierd vanuit de school.
Dit onderwerp wordt opgepakt en uitgewerkt door de kartrekkers Jeelo. Zij betrekken daarbij onze cultuurcoördinatoren.
 
Schoolreis
De schoolreis heeft meerwaarde, hoort erbij. Het past bij verbinding, samen, leuke dingen beleven en herinneringen maken. We hanteren een frequentie van één schoolreis in de twee jaar. Dat betekent dat ieder kind één keer per unit op schoolreis gaat.
Financiering wordt gedaan vanuit de ouderbijdrage. De bestemming wordt bepaald door de Ouderraad in samenspraak met de eventmanager die het team vertegenwoordigt. Ook organisatie rondom vervoer van het uitstapje en communicatie liggen bij de eventmanager en Ouderraad.
Kaders waarin de kinderen zich mogen bewegen en de organisatie binnen een groep wordt door leerkrachten gedaan. Bijvoorbeeld: hoe groot mogen groepjes zijn, mogen kinderen zonder begeleiding door een park etc. Tijdens schoolreizen gaan we niet zwemmen.
Een geschikte dag is om op schoolreis is een dag aan het einde van de week of bijvoorbeeld de dag voor hemelvaart of goede vrijdag. De wens is om met de hele school op dezelfde dag op schoolreis te gaan.
Dit onderwerp wordt verder uitgewerkt door de OR en de eventmanager.