Nieuwsbrief 14 januari 2022

Belangrijke data op een rij

-maandag 17 januari – start nieuwe thema Jeelo
-donderdag 20 januari – start Cito-LoVS toetsen (groep 3 t/m 8)
-maandag 24 januari – bijeenkomst kinderraad
-dinsdag 25 januari – bijeenkomst Ouderraad
-vrijdag 28 januari – informeel koffieuurtje (o.v.b.)
-donderdag 3 februari – studiemiddag, alle kinderen zijn om 12.00 uur uit 
 

Start nieuwe project Jeelo – Veilig in het verkeer

Op maandag 17 januari starten we met het Jeelo-thema ‘veilig in het verkeer’. Voor de opening van dit thema vragen we alle kinderen van unit 1-2 om een stepje, fietsje, o.i.d. mee te nemen naar school. Unit 1-2 gaat het thema namelijk openen met een wieltjesdag!  
Aan alle kinderen van unit 3-4, 5-6 en 7-8 vragen we om deze dag een fiets mee naar school te nemen. Zij gaan tijdens de opening hun fiets controleren aan de hand van een checklist.
Voor de informatiebrief klik hier
 

De toetsen komen er weer aan

Vanaf donderdag 20 januari starten we met de afname van de Cito Leerlingvolgsysteem Toetsen. Deze onafhankelijke toetsen nemen we twee keer per jaar af (januari en juni, groep 3 t/m 8). Het betreft toetsen voor lezen, spelling en rekenen. De afname verspreiden we over meerdere dagen waardoor we hier in totaal een kleine drie weken mee bezig zijn. Gelieve in deze periode geen afspraken te plannen met (tand)artsen onder schooltijd.
 

Er wordt hier hard gewerkt

Veel ouders zijn om bekende redenen al een tijdje niet in het gebouw geweest. Als u nu zou binnenstappen, zou u het helemaal niet meer herkennen… Afgelopen week is de renovatie echt begonnen. De lampen en plafonds zijn verwijderd en de schilder maakt meters. Eén week onderweg en we liggen op schema!
 
 

Hoofdluis – luizenpluizen

Helaas zitten we nog steeds in de situatie dat ons gebouw beperkt toegankelijk is voor volwassenen. Om die reden kunnen we nog steeds niet ‘luizenpluizen’ na een vakantie. Om een uitbraak van hoofdluis te voorkomen vragen we u om zelf uw kind heel regelmatig te controleren op hoofdluis. Mocht u hoofdluis of neten aantreffen, neem dan passende maatregelen. Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met school: saskia.hegeman@tangent.nl
 

Nieuwe MR-leden stellen zich voor

Na de kerstvakantie zijn twee nieuwe ouders gestart in de MR: Inge Cools en Wendy Schoens. In deze nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor. Inge en Wendy vervangen Romy Jansen en Ezia Vermeer. 
We bedanken Romy en Ezia heel hartelijk voor hun inzet voor de Mortel. Wendy en Inge wensen we heel veel succes!

Wendy Schoems
Of ik mij even wil voorstellen als nieuw lid van de MR…ja, natuurlijk wel… 
Om maar met de deur in huis te vallen; mijn naam is Wendy Schoens, samenwonend met Guus. Ik ben opgegroeid in Medemblik (nog duidelijk te horen in mijn accent) en ben daarna via Amsterdam een jaar of 10 geleden in Udenhout terecht gekomen. Ik heb in mijn carrière verschillende dingen gedaan o.a: verpleegkundige op de SEH en ambulance, docent op de HU, daarnaast werken in een boerderijwinkel en momenteel ben ik met veel plezier werkzaam als Physician Assistant. 
Mijn link met “De Mortel?” Onze dochter Jikke zit in groep 3 en onze dochter Klaske begint binnenkort in groep 1. 
Mijn motivatie voor de MR die komt voort uit mijn gevoel om betrokken te willen zijn bij wat er op school leeft en speelt. Dagelijks zetten leerkrachten en ondersteunend personeel zich met volle overtuiging in om elk kind de ruimte te geven te groeien op vele vlakken. Als ouders hebben we vanuit een andere hoek kijk op de gebeurtenissen op school en eenieder heeft hier zo zijn of haar eigen idee over. Ik ben ervan overtuigd dat deze twee “teams” elkaar kunnen versterken. De ouderstem bij de MR is de stem van alle ouders, wat ik zie, hoor en ervaar op school en wat u als ouder mij vertelt, wil ik hier in meenemen. 

Inge Cools
Ik wil me graag aan jullie voorstellen als (nieuw) lid van de oudergeleding in de MR. Mijn naam is Inge Cools. Ik ben getrouwd met Guido en wij hebben samen twee kinderen op De Mortel. Onze dochter Mijke zit in groep 8 (Boomkikkerstruik) en Suus zit in groep 6 (Koekoeksnest). In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij expertisecentrum De Kracht, waar ik onderwijsprofessionals en leerlingen ondersteun door middel van training, coaching, begeleiding en advies. Binnen mijn werk probeer ik een verbindende, stimulerende en versterkende factor te zijn binnen het onderwijs. Maar ik vind het ook als ouder belangrijk betrokken te zijn bij de school van onze kinderen. Door zitting te nemen in de MR hoop ik een positief kritische invloed te kunnen hebben over de onderwerpen die aan de MR worden voorgelegd. Maar vooral lever ik graag een bijdrage aan een prettig en veilig schoolklimaat waar zowel het team als ieder kind zich, naar mogelijkheden, optimaal kan ontwikkelen. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, benader me gerust!