Medezeggenschapsraad

 

Zaken die in de MR worden besproken zijn onder andere taakbeleid, begroting, schoolkalender, schoolgids en schoolplan. Er zitten drie ouders en drie teamleden in de MR. De directeur is vaak ​een gedeelte van de vergadering aanwezig. We vergaderen 6 à 7 keer per jaar in de avond. ​De notulen zijn op te vragen via mr.mortel@mondiaen.nl. Ook kunt u een (gedeelte van een) vergadering bijwonen. Hiervoor kunt u zich aanmelden via hetzelfde mailadres. ​

 

GMR


Via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken, meepraten en meebeslissen over ‘bovenschoolse’ zaken die binnen onze stichting spelen. Alle onderwerpen die op stichtingsniveau van belang zijn, komen in de GMR aan bod. De GMR komt tot stand door verkiezingen. Ouders en leerkrachten kunnen lid zijn van de GMR. Onze school wordt vertegenwoordigd door een ouder.
Meer informatie over de MR? Zie schoolgids of mail naar mr.mortel@mondiaen.nl

 

Samenstelling MR


Dit jaar zitten namens de ouders in de MR:
Aukje van Ingen, Ilona van de Plas en Wendy Schoens

Dit jaar zitten namens het team in de MR: 
Marian Brand, leerkracht groep 1-2
Lieke Voogt, leerkracht groep 6 en RT
Sanne de Ruijter, leerkracht groep 8

 

Vergaderingen


Dit jaar vergaderen we op de volgende avonden van 19.30 uur- 21.30 uur
Maandag 30-10-2023
Woensdag 13-12-2023
Maandag 29-01-2024
Woensdag 13-03-2024
Maandag 13-05-2024
Woensdag 19-06-2024 (reservedatum)