Informatieavonden 21 en 23 september 2021

We nodigen u van harte uit voor onze informatieavonden! 
Deze staan gepland op dinsdag 21 en donderdag 23 september.

Voor alle groepen bestaat de avond uit twee delen:

1. Ontmoeting en informatie in de groep van uw kind. 
De leerkrachten vertellen over de eerste weken. We gaan in op vragen van ouders. Uitwisseling en in gesprek gaan staan hierbij centraal. Voorafgaand aan de informatieavond ontvangt u van de leerkrachten een brief met algemene groepsinformatie.

2. Plenair deel in de aula van de school
In dit deel staan ontmoeting en verbinding centraal. René Los (directie) houdt een korte inleiding met als thema ‘de Mortel, twee jaar op weg’. Jolanda Anemaat (ondersteuningscoördinator) gaat met u in gesprek over Educatief Partnerschap. 

Organisatie

We ontmoeten u heel graag weer op school! Om dit mogelijk te maken hebben we de volgende spelregels bedacht:

-Per gezin nodigen we één ouder / verzorger uit. Voor gescheiden ouders geldt een uitzondering.

-U komt alleen naar school als u volledig klachtenvrij bent. Lees voor u komt de corona-checklist.

-Entree naar de groepen gaat via de tuindeuren. De ouders gebruiken dus dezelfde in- en uitgang als de kinderen (Libellenbeek en Dassenburcht gebruiken respectievelijk de achter- en hoofdingang).

-Entree naar de aula gaat via de hoofdingang, Perweide 5.

-U wacht op het plein tot u een seintje krijgt dat u naar binnen kunt komen. Dit geldt voor de bijeenkomst in de aula én voor de bijeenkomst in de groepen.

-De leerkrachten houden in hun groep een presentielijst bij zodat we weten welke ouders deze avond op school zijn geweest.

-We verdelen de groepen in tweeën. We doen dit op achternaam van uw kind.
---> Groep 1 – A t/m M
---> Groep 2 – N t/m Z

-In enkele groepen leidt dit tot een scheve verhouding. Als dit het geval is maken leerkrachten zelf een andere verdeling en informeren u daarover.

-De ene helft volgt eerst het programma in de klas, de andere volgt eerst het programma in de aula. Na 25 minuten wisselen de groepen. Wisselen gaat buitenom. We willen geen verkeersstromen door het gebouw.

-Let in de school op het houden van voldoende afstand, zowel in de lokalen als in de aula.

-Koffie en thee kunnen we deze avond helaas nog niet serveren. 

Kijk goed in het schema wanneer, hoe laat en waar u wordt verwacht:

Tot volgende week!

Team de Mortel