Visie


Op onze school begeleiden wij kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar in hun persoonlijke ontwikkeling. Wij zorgen ervoor dat zij zelfbewust en reflecterend participeren in een steeds veranderende samenleving. Wij doen dit door hen een inspirerende en uitdagende leeromgeving te bieden.


Op De Mortel gaat het om:

Verbinding: Met elkaar in verbinding staan betekent voor ons: dat je bewust van wie je bent, wat je voelt, wat je nodig hebt en hoe je dat kunt afstemmen op de ander. Op de Mortel voelen leerlingen, leerkrachten en ouders zich betrokken bij de gehele school. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en voor onze omgeving. Hierbij hebben we aandacht voor welbevinden, respect en zorgzaamheid. Leerlingen werken regelmatig groepsoverstijgend samen. Hierdoor leren zij de kwaliteiten van zichzelf en anderen kennen, deze bewust in te zetten en rekening te houden met onderlinge verschillen. 


Zelfontplooiing: Bij ons mag je ontdekken wie je bent en wie je wil zijn. Ook leren we onze leerlingen om respectvol en behulpzaam in een groep te participeren en met elkaar om te gaan. We hebben vertrouwen in leerlingen, volgen hen met een open blik, met oprechte interesse en gaan uit van hun beste bedoelingen. Leerkrachten geven daarbij zelf het goede voorbeeld. De schoolomgeving is zodanig ingericht dat kinderen al hun talenten kunnen ontwikkelen.  Eigenaarschap: Leerlingen zijn mede-eigenaar van hun eigen ontwikkeling, zij mogen zelf meedenken over hoe je het beste kunt leren. De leerkracht begeleidt, daagt uit en ondersteunt bij hun ontwikkeling. Leerlingen leren reflecteren op hun eigen denken en handelen. Hierbij ontwikkelen zij executieve functies, welke nodig zijn om (leer-)activiteiten te kunnen plannen en aansturen. De leerkracht doet dit vanuit de 3 perspectieven: leerkracht gestuurd, gedeelde sturing en leerling gestuurd.