Nieuws

Nieuwsbrief 12 maart 2021

Beste ouders verzorgers, Donderdag was in het nieuws dat ruim 40% van de basisscholen al één of meerdere groepen naar huis heeft moeten sturen vanwege een corona-besmetting. Op de Mortel is dit nog niet het geval geweest. Toch merken ook wij dat het aantal positieve corona-besmettingen in gezinnen van de Mortel aan het toenemen is. Kinderen van onze school zijn nagenoeg niet besmet (geweest), maar hun huisgenoten in toenemende mate dus wel. Gelukkig houden de ouders ons goed op de hoogte als er sprake is van een besmetting. In alle gevallen handelen we volgens het protocol en advies van GGD / RIVM. Omdat soms onduidelijk is of (een klasgenoot van) uw kind wel of niet op school mag zijn, zetten we ons stappenplan nog even op een rij. Uw kind blijft thuis als: •hij / zij verkoudheidsklachten heeft *hij / zij koorts heeft en/of benauwd is  •hij / zij getest gaat worden en/of in afwachting is van het testresultaat.  •hij / zij een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie. •hij / zij bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft; •hij / zij een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school. Kinderen hoeven dus pas thuis te blijven als zij klachten hebben of wanneer een huisgenoot positief is getest. We benadrukken dat wij als school altijd de richtlijnen van GGD en RIVM volgen. Neem bij twijfel altijd contact op met de GGD of uw huisarts.  Houd ook school goed op de hoogte van hoe het met uw kind gaat. We kunnen dan de juiste maatregelen nemen.   Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren. De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.  Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde omdat het om toetsgegevens gaat, u moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit ons laten weten. Wij zorgen er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. Bezwaar aantekenen kan door dit in een e-mail kenbaar te maken aan René Los (rene.los@tangent.nl). Dit kan t/m vrijdag 26 maart.   Verkiezingen en meningen Komende woensdag, 17 maart, zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. We benadrukken nogmaals dat de Mortel deze dag geen stembureau is. We merkten dat onze school wel op de lijst van de gemeente is aangemerkt als stembureau. Dit is dus niet correct. Scholen staan op de lijst omdat het drukwerk eerder is aangeleverd. Er worden borden bij de scholen geplaatst met verwijzing naar andere stemlokalen. Behalve dat u woensdag kunt stemmen op de partij naar uw keuze, ontvangt u die dag ook een nieuwsbrief van de Mortel. In deze nieuwsbrief nodigen we u uit deel te nemen aan een tweetal tevredenheidsonderzoeken. Er valt de 17e dus veel aan te vinken, laat uw stem niet voorgaan! Meer informatie over de tevredenheidsonderzoeken van de Mortel in de nieuwsbrief van woensdag 17 maart.   Telefoon We krijgen nu en dan de opmerking dat we telefonisch niet (goed) bereikbaar zijn. Het klopt dat het soms wat langer duurt voordat we de telefoon opnemen. Met name in de middagen worden telefoons doorgeschakeld naar losse toestellen. Dit gebeurt pas na een aantal belsignalen. Even geduld dus, en niet te snel ophangen!   Mortelfeest en koningsspelen Op donderdag 15 april staat het Mortelfeest op de agenda. Vorig jaar zouden we dit voor het eerst vieren, maar kon het feest vanwege de schoolsluiting niet doorgaan. De primeur gaat dus naar dit schooljaar.  Het Mortelfeest is een nieuwe activiteit voor onze school. Onze eventmanager, juf Judith, is samen met de kinderraad, de ouderraad en de leerkrachten aan het nadenken over een mooie invulling van dit feest. Ook de koningsspelen zijn ‘nieuw’ voor de Mortel. Deze staan gepland op vrijdag 23 april. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart.  Over beide activiteiten leest u meer informatie in volgende nieuwsbrieven.   Themabijeenkomst identiteit 23 maart  (herhaald bericht) Tot het moment waarop we als scholen ‘in de greep van’ corona kwamen, was op de Mortel een identiteitscommissie actief. In deze commissie gaven ouders, leerkrachten en directie richting aan identiteit op school. Vooral in het eerste jaar waren veel onderwerpen nieuw en moest worden bedacht hoe we als de Mortel invulling geven aan (bijvoorbeeld) Sint, Kerst, Carnaval of het Mortelfeest.   Om te ontdekken of we nog ‘op koers’ zijn organiseren we op dinsdag 23 maart een themabijeenkomst identiteit. Als u het leuk of interessant vindt om mee te praten over identiteit op de Mortel bent u ven harte uitgenodigd hierbij aan te sluiten.  Hoe meld ik mij aan:  -stuur een e-mail naar rene.los@tangent.nl  -u ontvangt een Teams-uitnodiging op het e-mailadres waarmee u zich aanmeldt  Datum: dinsdag 23 maart 2021  Tijd: 20.00 – 21.00 uur  Plaats: online, via Teams  Deelnemers ontvangen kort van tevoren de uitnodiging in Teams met daarbij de agenda van deze bijeenkomst.   Belangrijke data op een rij  23 maart Themabijeenkomst identeit  1 april     Studiedag – de kinderen zijn vrij  2 april     Vrij i.v.m. Goede vrijdag  5 april     Vrij i.v.m. Pasen  8 april     Vergadering MR 15 april   Mortelfeest en afsluiting thema Jeelo 23 april   Koningsspelen 27 april   Koningsdag – vrije dag  

Nieuwsbrief 5 maart 2021

Beste nieuwsbrieflezers, We hebben weer een aantal interessante nieuwsberichten voor u verzameld. Hartelijke groet en een fijn weekend, Team de Mortel   Start nieuwe thema Jeelo maandag 15 maart Voor ons projectonderwijs op de middagen werken we met Jeelo (www.jeelo.nl). Aanstaande maandag starten we met het nieuwe thema van Jeelo: Maken van je eigen product. Het project duurt 6 weken en wordt in alle groepen aangeboden. In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u zien wat er globaal aan bod gaat komen binnen het project.  Door de aangepaste corona-maatregelen kunnen we helaas minder gebruik maken van het leren in en met onze omgeving. Binnen ons gebouw gaan we de kinderen zo veel mogelijk laten doen en ervaren over het thema. Meer informatie   Themabijeenkomst identiteit 23 maart Tot het moment waarop we als scholen ‘in de greep van’ corona kwamen, was op de Mortel een identiteitscommissie actief. In deze commissie gaven ouders, leerkrachten en directie richting aan identiteit op school. Vooral in het eerste jaar waren veel onderwerpen nieuw en moest worden bedacht hoe we als de Mortel invulling geven aan (bijvoorbeeld) Sint, Kerst, Carnaval of het Mortelfeest.  Om te ontdekken of we nog ‘op koers’ zijn organiseren we op dinsdag 23 maart een themabijeenkomst identiteit. Als u het leuk of interessant vindt om mee te praten over identiteit op de Mortel bent u ven harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Hoe meld ik mij aan: -stuur een e-mail naar rene.los@tangent.nl -u ontvangt een Teams-uitnodiging op het e-mailadres waarmee u zich aanmeldt Datum: dinsdag 23 maart 2021 Tijd: 20.00 – 21.00 uur Plaats: online, via Teams Deelnemers ontvangen kort van tevoren de uitnodiging in Teams met daarbij de agenda van deze bijeenkomst.   Typelessen op school Via de nieuwsbrief versturen we regelmatig informatie over de typecursus die (na schooltijd) op de Mortel wordt aangeboden door de Typetuin. Doordat we groepen kinderen momenteel niet mogen ‘mengen’ kunnen deze lessen voorlopig niet op school  worden gegeven. Ouders die hun kind hiervoor hebben aangemeld zijn, als het goed is, geïnformeerd door de Typetuin.   Themabijeenkomsten van de GGD De GGD organiseert een aantal (online) themabijeenkomsten. Misschien zit er voor u iets bij? Neem voor meer informatie en in geval van vragen contact op met de GGD (www.ggdhvb.nl)   Mama, papa; Waar komen baby’s vandaan? – 9 maart 20.00-21.15 uur Seksuele opvoeding is je kind begeleiden bij de seksuele ontwikkeling. Bij seksuele ontwikkeling gaat het over meer dan seksualiteit. Je helpt je kind bijvoorbeeld bij het ontdekken van het lichaam, van gevoelens, wat ze wel en niet willen en bij het sluiten van vriendschappen. Tijdens dit webinar geven we Elsbeth Reitzema van Kenniscentrum Rutgers het woord én gaan in gesprek met een ouder met focus op de leeftijdscategorie 0-12 jaar. Aanmelden   Slaap je Fit – 11 maart 2021 08.30-9.00 uur Een goede nachtrust is net zo belangrijk als gezond eten en voldoende bewegen. Gedurende je slaap herstelt je lichaam zich, zowel mentaal en fysiek. Dit draagt bij aan een sterk immuunsysteem. Zo geef je virussen, zoals het coronavirus, minder kans om toe te slaan. Tijdens het webinar ‘Slaap je fit’ ontvang je van leefstijlcoach Susan van Kempen een half uur lang praktische tips, inzichten en handvatten waar je direct mee aan de slag kunt. Aanmelden   Sociale verbinding & Zingeving – 25 maart 08.30-9.00 uur Door de coronacrisis hebben steeds meer mensen het gevoel dat zij in een sociaal isolement zijn beland. Een groeiend aantal mensen ervaart gevoelens van eenzaamheid. Naast gezonde voeding en beweging zijn sociale verbinding en zingeving  minstens zo belangrijk voor je. Aanmelden   Pubquiz van NIX – 1 april 2021 19.30-20.45 uur Door Corona ziet het uitgaansleven er voor jongeren anders uit. Maar na Corona zal dit weer op gaan leven. Is je zoon of dochter nu tussen de 15 en 18 jaar, dan kan dat betekenen dat je kind zich in het uitgaansleven begeeft of gaat begeven. Door middel van een pubquiz en aan de hand van herkenbare sketches door Helder Theater gaan we in gesprek over middelengebruik en hoe je hierover met je kind kan praten. Novadic Kentron geeft hierover praktische handvatten. Aanmelden   Verkiezingen Tweede Kamer Normaal gesproken stellen we onze school beschikbaar als locatie voor verkiezingen. I.v.m. de huidige (corona) richtlijnen kunnen we hieraan nu niet meewerken. In de Mortel is op 15, 16 en 17 maart dus geen stembureau aanwezig.   Belangrijke data op een rij 8 maart Start project Jeelo ‘Maken van je eigen product’ 23 maart Themabijeenkomst identeit 1 april Studiedag – de kinderen zijn vrij 2 april Vrij i.v.m. Goede vrijdag 5 april Vrij i.v.m. Pasen

Nieuwsbrief 12 februari 2021

School weer open! Ondanks sneeuw, ijs en ingewikkelde protocollen zijn we afgelopen maandag weer open gegaan. Veel kinderen, leerkrachten en ouders hebben naar dit moment uitgekeken. Het was dan ook een prachtig gezicht om zoveel kinderen en ouders weer op weg naar school te zien. Veel kinderen kwamen per slee, wanneer maak je dat nog mee?!    We hebben deze week ervaren dat ons corona-protocol werkbaar is. We zien dat (bijna) iedereen veel moeite doet om rekening te houden met elkaar. Fijn! Intern hebben we inmiddels een aantal kleine aanpassingen gedaan; we blijven alert op de veiligheid van kinderen en personeel. ‘Buiten de poort’ vragen we u hetzelfde te doen. Blijf alert en gun elkaar de ruimte. Ook voor u als ouder / verzorger een aantal aanvullingen:   - Kom alleen naar school. Geeft u dit ook door aan de opa’s en oma’s die de kinderen brengen en halen? - Gespreide eindtijden leiden soms tot even moeten wachten. Zeker nu het koud is, kan dat minder prettig zijn. We doen ons best de kinderen op de aangegeven tijden naar huis te sturen. Soms helpen kinderen in de klas nog even met een taakje. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. - Aanpassing van de eindtijden op woensdag: o 12.20 – Koekoeksnest, Dassenburcht, Libellenbeek, Boomkikkerstruik o 12.25 – Wielewaalweide, Hazennest, Kikkerleije, Reigersnest o 12.30 – Aalscholverbos, Uilenbos - Op het kleuterplein zetten we beide toegangspoorten open. Hierdoor ontstaat iets meer ruimte om elkaar te kunnen passeren. Blijft u niet te lang op het plein?! Het protocol en deze aanpassingen is besproken met de MR. Ook uw input is zeer welkom. Stuur uw vragen en ideeën naar rene.los@tangent.nl Vanmiddag start de carnavalsvakantie. We wensen iedereen veel sneeuw- en ijspret, een goede gezondheid en een fijne vakantie! Hartelijke groet, Team de Mortel   Toch nog een beetje Carnaval Vandaag was het toch nog een beetje carnaval op school. De kinderen vierden het feest in hun eigen groep. In de groepsapp ziet u ongetwijfeld leuke en gezellige foto’s voorbij komen. De tasjes die de kinderen meekrijgen zijn een cadeautje van de Ouderraad. Deze zijn, net als de kersttraktatie, zorgvuldig volgens de corona-protocollen ingepakt. Geniet ervan!   Rapporten en gesprekken Volgens de jaarkalender staan na de vakantie rapporten en gesprekken gepland. In deze nieuwsbrief informeren we u over de geplande activiteiten.   Dinsdag 23 februari: Kinderen en ouders/verzorgers van groep 2-7 ontvangen het rapport.    Het rapport wordt in de rapportmap mee naar huis gegeven. Heeft u de rapportmap nog niet ingeleverd bij de eigen leerkracht, wilt u deze dan maandag na de vakantie meegeven aan uw kind? Eerdere rapportage en documenten graag in de map laten zitten. Het rapport dat u ontvangt is tot stand gekomen op basis van de gegevens die de leerkrachten hebben verzameld t/m december 2020. Denk aan observaties, leerling gesprekjes, werkboeken & schriften, toetsen en activiteiten. Daarnaast is er zoveel als mogelijk informatie meegenomen en verwerkt uit de thuiswerkperiode. In het rapport zijn de gegevens van de CITO-M toetsen niet opgenomen. Zodra deze beschikbaar zijn, worden deze alsnog gedeeld. Hierover informeren wij u later. Donderdag 25 februari & dinsdag 2 maart: Ouder-(Kind) gesprekken groep 1-7.  Donderdag 11 februari heeft u via 'schoolgesprek' een uitnodiging ontvangen om u in te schrijven voor het rapportgesprek. De gesprekken zullen gevoerd worden via Teams middels het account van uw kind. Tijdens het ouder-(kind)gesprek wordt er, naast het delen van informatie met u, ook informatie bij u opgehaald over de thuiswerkperiode. In groep 5 t/m 7 sluit de leerling bij deze gesprekken aan en kan daardoor ook aanvullende informatie geven. Met deze informatie kunnen de leerkrachten het aanbod voor de komende periode nog beter afstemmen.   Onderzoek Soms is het nodig dat voor uw kind een onderzoek moet worden afgenomen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over leerprestaties of welzijn. Bij afstemming hierover met school zijn altijd onze ondersteuningscoördinatoren, Claudia van Loo en Jolanda Anemaat, betrokken.   Belangrijke data op een rij   15 – 19 februari Carnavalsvakantie 23 februari Rapport mee naar huis 25 februari en 2 maart Ouder-kind gesprekken via Teams 2 en 4 maart Aanmelden VO (groep 8) 8 maart  Start project Jeelo ‘Maken van je eigen product’    

OPR zoekt nieuwe leden

Voor het nieuwe schooljaar is de OPR op zoek naar: · 3 OPR-leden namens de oudergeleding regulier onderwijs · 2 OPR-leden namens de personeelsgeleding regulier onderwijs · 1 OPR-lid namens de personeelslgeleding speciaal basis onderwijs · 1OPR-lid namens de oudergeleding speciaal onderwijs   Wat doet een OPR lid? 1. We praten mee over en hebben invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt; 2. We denken mee over de manier waarop extra ondersteuning aan kinderen geboden kan worden; 3. We bouwen kennis en kunde op over het bredere netwerk van scholen; 4. We bouwen kennis op over Passend Onderwijs. Tijdsinvestering De OPR vergadert minimaal 6 x per jaar, 2 uur per keer. U wordt geacht voor de vergadering de toegezonden stukken te lezen. Naast de vergadertijd kan het zijn dat er bepaalde actiepunten uitgevoerd moeten worden.   Interesse voor kandidatuur? Geïnteresseerde kandidaten melden zichzelf direct aan via het mailadres van de OPR: opr@plein013.nl vóór 28 februari 2021! De beschikbaar gestelde kandidaten ontvangen via de mail een uitnodiging om een korte persoonlijke motivatie op te stellen. Indien er meer kandidaten zijn dan plaatsen per geleding dan zal er een verkiezing plaatsvinden. Op 1 maart 2021 ontvangen dan alle MR-en een kieslijst. Voor meer informatie zie: http://www.plein013.nl/voor-ouders/wetten-en-regels/ondersteuningsplanraad/   Vergoeding Ouders Als lid van de OPR heeft u recht op een vrijwilligersvergoeding per vergadering. Personeel Personeelsleden krijgen vergoeding in uren binnen hun normjaartaak.   Stelt u zich beschikbaar? Wilt u zich beschikbaar stellen als OPR lid? Meld u dan nu aan door een mail te sturen naar opr@plein013.nl Met vriendelijke groet, Verkiezingscommissie OPR Plein 013

Nieuwsbrief vrijdag 5 februari 2021

Beste ouders, verzorgers,   Aanstaande maandag, 8 februari gaan we weer open! In deze nieuwsbrief vertellen we wat dit voor u en uw kind betekent. Centraal staan de richtlijnen die vanaf a.s. maandag op de Mortel gelden. Het is een uitgebreide nieuwsbrief geworden omdat we u zo goed mogelijk willen informeren. Neem even de tijd om de brief goed door te lezen.   In de afgelopen weken is er veel van ons allen gevraagd. We hebben met elkaar laten zien dat we snel kunnen schakelen, aanpassen en veranderen. Ik heb dan ook grote waardering voor onze leerlingen, leerkrachten, ouders en verzorgers. Hartelijk dank aan jullie allen voor de manier waarop we samen het thuisonderwijs hebben opgepakt!   Nu aftellen naar maandag en in het weekend genieten van de winter!   Hartelijke groet,   René Los directeur kindcentrum de Mortel   Belangrijke uitgangspunten voor het weer openen van de scholen (protocol)   * Vanaf 8 februari gaan alle kinderen weer volledig naar school. * Kinderen en personeel blijven thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft. * Kinderen blijven thuis bij neusverkoudheid. Bij een structurele verkoudheid of allergie graag een doktersverklaring overleggen (beleid stichting Tangent). * Volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand. Volwassenen en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. * Indien er sprake is van een besmetting in een groep, gaat de gehele klas 5 dagen in quarantaine. Dit geldt ook voor de leerkracht. * Indien u ervoor kiest uw kind niet te laten testen na een coronageval in de klas, gaat het vijf dagen extra in quarantaine. In totaal dus 10 dagen.   Werken in cohorten (‘bubbels’)   Een belangrijke voorwaarde voor het heropenen van de school is dat we gaan werken in cohorten. Dit betekent dat we de groepssamenstellingen niet (of zo weinig mogelijk) mogen wisselen. Op de Mortel vormen de groepen de cohorten. De leerkracht(en) en kinderen trekken alleen met hun eigen groep op. Dit betekent dat: - groepen de gehele dag in hun eigen lokaal blijven; - niet groepsoverstijgend kunnen werken; - we geen gebruik maken van algemene ruimtes zoals de gangen, aula, stiltelokaal enz.; - de groepen gescheiden buiten spelen.   Activiteiten als Remedial Teaching (RT) en ondersteuning laten we doorgaan. Ook hiervoor geldt dat we geen kinderen uit verschillende groepen tegelijkertijd laten samenwerken. We gaan er van uit dat de gymlessen op donderdag en vrijdag gewoon door kunnen gaan. Op dit moment wordt nog uitgezocht of hiervoor extra maatregelen nodig zijn. Deze verwachten we niet.   Het dragen van een mondneusmasker of face-shield Ook in de meest recente protocollen wordt aangegeven dat het dragen van een mondneusmasker of face-shield voor het personeel van de school niet verplicht is. Op de Mortel stellen we dit dan ook niet verplicht. Dit geldt ook voor kinderen uit de groepen 7/8. Ook voor hen is het dragen van een mondneusmasker of face-shield niet verplicht. Omdat de kinderen nagenoeg alleen in hun eigen cohort aanwezig zijn, hebben we er op de Mortel voor gekozen de mondkapjes niet te verplichten. Externen die de school bezoeken zijn wel verplicht een mondneusmasker te dragen vanaf het moment dat zij het gebouw betreden.   Hoe te handelen in geval van een besmetting Mocht zich onverhoopt een besmetting met het covid-virus voordoen op de Mortel handelen wij als volgt: * In het geval van een positieve besmetting, meldt u dit zo snel mogelijk bij de directie. • School, leerlingen en ouders volgen de instructies van de GGD. • Alle aanwezigen uit het betrokken cohort gaan in quarantaine.  • Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen bij de GGD. *Bij besluit om niet te testen blijven betrokkenen in totaal 10 dagen in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend. *Op het moment dat een hele groep in quarantaine gaat schakelen we zo snel als mogelijk over naar thuis / online onderwijs.  * Na afloop van de quarantaineperiode ligt prioriteit bij onderwijs op school. Dit betekent dat het aanbod voor kinderen waarvan ouders niet willen testen (deze blijven langer in quarantaine) minder optimaal zal zijn. We zoeken steeds naar passende oplossingen. Deze kunnen per situatie erg verschillen.   Chromebooks en andere schoolmaterialen   Nu we weer alle dagen naar school gaan, hebben we de thuiswerkspullen en Chromebooks weer op school nodig.  Neem maandag 8 februari de boeken, werkboeken en schriften weer mee naar school. Neem die dag, als je er één geleend hebt, ook de Chromebooks weer meer naar school. Denk ook aan de oplader!   Naar school, naar huis, brengen, halen   We handhaven de eerder gemaakte afspraak. Kinderen komen zelf naar school of worden door maximaal één ouder / verzorger gebracht.   Het is helaas nog steeds niet toegestaan dat ouders het plein of de school betreden. Deze afspraak blijft dus ongewijzigd.  Ouders en kinderen nemen afscheid buiten de poort en ontmoeten elkaar daar na schooltijd weer. Het is slim om een plekje wat verder van de entrees af te spreken. We zien veel ouders en kinderen dit al doen. Bedenk: ook buiten geldt voor iedereen de 1,5m richtlijn.   De uitzondering voor de ouders van de groepen 1-2 blijft van kracht. Zij brengen hun kinderen naar het lokaal en halen hen daar ook weer op. Verzoek om daarbij zo kort als mogelijk op het schoolplein te blijven.   We kiezen voor gespreide begin-, pauze- en eindtijden. Begintijd: inloop van 8.15 – 8.30 voor alle groepen  o Ingang via de tuindeuren van de eigen groep. o Groep 3/4 Libellenbeek door de achterdeur (via kleuterplein) o Groep 3/4 Dassenburcht door de voordeur (Perweide 5)   Eindtijd: we gaan gespreid naar buiten tussen 14.35 en 14.45 o 14.35 – Aalscholverbos, Uilenbos, Vlindertuin o 14.40 – Wielewaalweide, Hazennest, Kikkerleije, Valkenboom, Reigersnest o 14.45 – Koekoeksnest, Dassenburcht, Libellenbeek, Konijnenhol, Boomkikkerstruik (op woensdag hanteren we vooralsnog 12.30 uur voor alle groepen) Nogmaals: Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald. Nogmaals: Kinderen uit de groepen 7 en 8 komen zoveel als mogelijk alleen naar school.   Hygiënemaatregelen en ventilatie   Handen wassen blijven we door de dag heen met grote regelmaat doen en begint al als de kinderen ’s ochtends binnenkomen.  De school wordt dagelijks goed schoongemaakt, met daarbij extra aandacht voor ‘contactplekken’ zoals deurklinken, toiletten en kranen. Ook de lokalen (tafels, stoelen, Chromebooks enz.) worden dagelijks schoongemaakt. De toiletten maken we overdag een keer extra schoon. In de lokalen ventileren we gedurende de hele dag. Dit betekent gelukkig niet dat de ramen wagenwijd open hoeven. Uitgangspunt is dat de lucht goed kan circuleren.   Vieringen, excursies en andere groepsactiviteiten   Dit gaat helaas nog niet; voorlopig nog geen gezamenlijke vieringen, uitjes, boswandeling, enz. Vrijdag 12 februari besteden we op gepaste wijze aandacht aan carnaval. Daarover in de nieuwsbrief van volgende week meer informatie.   Ondersteuning van leerlingen door externen en contact met ouders   Het inzetten van externe professionals voor de ondersteuning van kinderen blijft toegestaan. Gesprekken en contact met ouders vinden telefonisch of digitaal plaats.   Jarig en trakteren   Ouders mogen helaas nog steeds niet op het schoolplein of in de school komen. Daardoor is het niet mogelijk dat zij bij het vieren van de verjaardag van hun kind aanwezig zijn. In de klas wordt natuurlijk wel stilgestaan bij deze feestelijke gebeurtenis. Trakteren mag, maar alleen voorverpakte traktaties zijn toegestaan. Hiermee bedoelen we een traktatie die in de winkel al is voorverpakt. Zelf thuis iets inpakken mag helaas niet, hoe goed bedoeld dit ook is.   Noodopvang   Vanaf maandag 8 februari stopt de noodopvang van kinderen op school. Deze is, doordat de kinderen weer volledig naar school gaan, niet langer nodig.   Controle hoofdluis   De controle op hoofdluis kan voorlopig nog niet op school plaatsvinden. We vragen u om uw kind thuis regelmatig op hoofdluis te controleren en het aan ons door te geven als er neten of luizen zijn aangetroffen. Neem in dat geval altijd contact op met de leerkracht van uw kind.   Overblijven / lunch   De kinderen lunchen tussen de middag in hun eigen groep met hun eigen groepsleerkracht. Let op: Kinderen nemen ook voor de lunch zelf iets te drinken mee van thuis. Geef eten en drinken mee dat buiten de koelkast bewaard kan worden.   

Nieuwsbrief vrijdag 22 januari 2021

Beste nieuwsbrieflezers, In deze nieuwsbrief informeren we over een aantal personeelswijzigingen, gaan we verder in op het thuisonderwijs en leest u over activiteiten die op korte termijn staan gepland. Namens team de Mortel wens ik u een fijn weekend!  René Los   Personeelswijzigingen Roy Aarts – 7-8 Aalscholverbos  Roy heeft enige tijd geleden besloten zijn (onderwijs)carrière op een andere manier een vervolg te geven. Roy gaat zich focussen op coaching en zijn gezin. Met dit idee speelde hij al geruime tijd en ooit moet je de sprong wagen. Vandaag, vrijdag 22 januari, was zijn laatste werkdag op de Mortel. We vinden het ontzettend jammer dat Roy de Mortel gaat verlaten, maar begrijpen en respecteren natuurlijk ook zijn keuzes. We bedankten Roy voor zijn inzet voor de Mortel (en voorheen Achthoeven) en wensen hem heel veel succes!  De ouders en kinderen van het Aalscholverbos zijn over dit nieuws al eerder geïnformeerd. Daarbij is ook verteld dat Roy afscheid neemt van de kinderen zodra de scholen weer open gaan.  Sanne de Ruijter vervangt Roy in het Aalscholverbos. Juf Babette blijft uiteraard ook aan deze groep gekoppeld. Sanne is deze week al begonnen, waardoor er goede overdracht heeft plaatsgevonden. Gymlessen voor de groepen 7-8 op donderdag Roy verzorgde op de donderdagen de gymlessen voor de groepen 7-8. Ook hiervoor hebben we een vervanger gevonden: Wouter van Vlijmen.  Wouter werkt voor het Beweegbureau en is een echte vakspecialist. Wouter start zodra de scholen weer open gaan. Nathalie de Vet en Esther van Eersel Nathalie en Esther zijn beiden onderwijsassistent en komen het team van de Mortel versterken. Esther zal veel in de Kikkerleije (3-4) te vinden zijn, Nathalie in het Aalscholverbos (7-8). Nathalie is al gestart, Esther start zodra de scholen weer open gaan. Beiden hebben een aanstelling tot de zomervakantie. Judith Spaninks Judith heeft de afgelopen periode veel gewerkt in groep 3-4 Libellenbeek. Aanvankelijk zou zij het schooljaar afmaken in de Kikkerleije. In goed overleg hebben we afgesproken dat Judith een deel van de vervanging van juf Eveline in de Valkenboom gaat doen. Hierdoor kan juf Marjetta de hele week in de Kikkerleije blijven. Juf Eveline voert, totdat zij met zwangerschapsverlof gaat, andere werkzaamheden uit. Laura van Beckhoven – 7/8 Reigersnest Tamara van Hal – 7/8 Boomkikkerstruik Laura gaat eind februari met zwangerschapsverlof. Zij wordt vanaf dat moment vervangen door Marleen de Bruijn en Joeri Magielse. Marleen vervangt momenteel juf Tamara in groep 7-8 Boomkikkerstruik. Joeri heeft dit schooljaar een aantal keren ingevallen op de Mortel.  Tamara verwachten we medio maart weer terug in de Boomkikkerstruik. In de weken dat Marleen de Bruijn invalt in het Reigersnest staat Marleen van Mook (Lio) op maandag en dinsdag voor de Boomkikkerstruik.   Thuisonderwijs Regelmatig ontvangen we vragen en feedback van ouders. Afgelopen week gingen deze vooral over het thuisonderwijs en de manier waarop we dit op de Mortel organiseren. In deze nieuwsbrief geven we een indruk van wat ouders bezighoudt en lichten we toe waarop wij onze keuzes baseren. Online instructie? Een aantal ouders vraagt zich af waarom we niet (nog) meer live online instructies geven. Een aantal ouders geeft aan dat één keer livecontact per week via het scherm wel voldoende is. Verschillende verwachtingen die best ver uiteen lopen. Dat is begrijpelijk, want voor ieder kind, ieder gezin, is de situatie waarin we momenteel verkeren verschillend.  Als school vinden we het belangrijk dat: -we contact houden met de kinderen (en ouders) -we de leerstof op een goede manier blijven aanbieden waardoor de ontwikkeling zo goed mogelijk door kan gaan -geplande activiteiten (voor kinderen) door kunnen gaan -de noodopvang door kan gaan -we al deze zaken op een goede manier organiseren In de eerste lockdown periode (maart, april 2020) hebben we de nodige ervaring opgedaan. Die ervaringen kunnen we nu goed gebruiken. We lichten graag toe waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. Contact met kinderen Aanvankelijk was het uitgangspunt: we zien / spreken ieder kind minimaal één keer per week. Dat zijn per groep (ongeveer) 25 telefoontjes, raambezoeken of Teamsgesprekken. Dat is intensief voor de leerkrachten, maar het is vooral jammer dat de kinderen elkaar dan niet zien. Vanaf afgelopen week organiseren we de ‘groepsvergaderingen’ waardoor de kinderen ook hun klasgenoten (via het scherm) weer ontmoeten. De eerste ervaringen zijn positief, maar vooral bij de jongere kinderen gaat dit niet vanzelf. Leerstof en instructie Om thuis te kunnen werken en leren moeten de schoolmaterialen mee naar huis. Dinsdag voor kerst ging hier veel tijd inzitten. Inmiddels moeten materialen (bijvoorbeeld werkboeken) alweer worden vervangen voor nieuwe. Ook hebben we veel gezinnen geholpen met een chromebook van school.  Voor instructies maken we filmpjes, maar we geven deze ook ‘live’. Voor allebei is iets te zeggen. Live-instructie geeft meer het gevoel dat je ‘in de les zit’. Een filmpje bekijken kan wanneer het jou uitkomt, in jouw tempo en je kunt het ook nog eens terugkijken. Recent onderzoek van EducationLab (Universiteit Maastricht, december 2020) laat zien dat het één niet beter is dan het ander. Beiden kunnen effectief zijn, maar voor beiden geldt ook dat het betrekken van leerlingen en het geven van feedback veel lastiger is dan in de normale situatie op school. Feedback van kinderen en ouders op wat we nu doen (een mix van instructiefilmpjes, uitleg in de klassenvergadering, live instructiegeven) nemen we ter harte en nemen we mee in onze wekelijkse evaluaties. Geplande activiteiten Momenteel gaat veel niet door; dat hoeven we verder niet toe te lichten. We zoeken naar mogelijkheden waardoor we iets juist wel door kunnen laten gaan.  Geen kerstviering op school? Dan komen we thuis langs! Kinderraad? Die kan ook online (en dat ging best goed). Carnaval? We bereiden ons voor op een feest(je) op school of een variant online. MR en ouderraad? Ook dat kan digitaal. Er staat nog meer op de planning. Denk bijvoorbeeld aan de rapporten, adviseringen en gesprekken. ’t Zal anders gaan dan we gewend zijn maar we passen er een mouw aan en laten zoveel mogelijk doorgaan. Noodopvang en organisatie Alles wat anders gaat dan gewoon vraagt om aanpassen en organiseren. Best complex als onduidelijk is voor hoe lang iets geregeld moet worden. Best complex als we elkaar (ook als team) veel minder ontmoeten. Het is veel schakelen tussen wat moet, mag en kan.  Iedere school pakt dit op zijn eigen manier op, maar dat is in de normale situatie niet anders. We staan open voor feedback en tips, maar niet alles kan. En zoals gezegd, de tips en verwachtingen lopen soms ver uiteen. We waarderen de complimenten die we veel ontvangen, hartelijk dank daarvoor. We waarderen ook de verbeterpunten die we krijgen aangedragen. We nemen ze mee in onze evaluaties en passen aan waar mogelijk. Met elkaar nog even volhouden!   Cito-M toetsen Aangezien de kinderen op dit moment niet naar school gaan, kunnen we de M-toetsen van CITO op dit moment niet afnemen. Wij zullen deze inplannen zodra kinderen weer op school onderwijs volgen. Dit geldt voor alle kinderen van groep 3 tot en met 8.   Advisering groep 8 Voor groep 8 betekent het uitstellen van de M-toetsen dat wij niet de laatste Cito gegevens mee kunnen nemen in de advisering. Om te komen tot een advisering maken we gebruik van verschillende gegevens. Het eerste gegeven is het werk in de klas en de methode gebonden toetsen van de afgelopen jaren. Deze gegevens zijn ook opgenomen in de rapporten door de jaren heen. We kijken naar de citolijnen die wij na de afname van de Citotoetsen met jullie delen in het rapport. Daarnaast nemen we ook observaties, pedagogische en didactische informatie mee die de leerkracht ziet in de klas. Deze samenstelling van gegevens is de basis voor de formulering van het voorlopig schooladvies in groep 7.  Het schooladvies voor groep 8 wordt geformuleerd door de huidige leerkracht, een andere leerkracht van Unit 7-8, de ondersteuningscoördinator en directie. We gebruiken het voorlopig schooladvies als uitgangspunt en zullen niet lager adviseren.  Het schooladvies moet voor 1 maart zijn doorgegeven aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De adviesgesprekken kunnen we dus niet uitstellen tot na de afname van de M-toetsen. Op advies van POVO nemen we de gegevens van eind groep 7 Cito op in het digitaal overdrachtsdossier. (POVO is het overlegorgaan Primair Onderwijs – Voortgezet Onderwijs waar alle Tilburgse schoolbesturen aan deelnemen).   Voorlopige schooladviezen groep 7 Vorig jaar hebben we tijdens het ouder- kind gesprek van februari in groep 7 een voorlopig schooladvies gegeven. We kiezen er dit jaar voor om dit naar later in het jaar te verplaatsen. Daardoor kunnen we in het voorlopige advies wel de Cito-gegevens van de M-toetsen meenemen. (planning en gesprekken volgen later)   Rapporten De rapporten en bijbehorende gesprekken staan gepland na de carnavalsvakantie. Komende week maken we in het team hierover de laatste afspraken. Meer informatie hierover en over het aanmelden voor de gesprekken in een volgende nieuwsbrief.   Studiedag 2 februari De studiedag van 2 februari gaat door. Studiedagen gebruiken we om met elkaar te praten over en werken aan schoolontwikkeling. Ook worden lesactiviteiten met elkaar ontworpen en voorbereid. Een voorbeeld hiervan is het projectonderwijs (Jeelo). We vinden het belangrijk dat deze activiteiten door kunnen gaan.  Dit betekent dat de kinderen op dinsdag 2 februari vrij zijn. Dit stond ook al op de kalender. Deze dag is er geen noodopvang op school, is er geen thuisonderwijs en zijn er geen livecontacten met de kinderen. Ouders die deze dag opvang voor hun kind nodig hebben nemen daarvoor contact op met onze collega’s van HumanKind.   Herhaald bericht over aanmelden voor noodopvang Voor de gehele periode van de schoolsluiting verzorgen wij noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Voor opvang buiten de schooluren kunt u contact opnemen met onze collega’s van HumanKind (kinderopvang). Ouders die al eerder gebruik hebben gemaakt van de noodopvang vragen we om vanaf nu te  corresponderen met onze administratief medewerker Saskia Hegeman (saskia.hegeman@tangent.nl). Vermeld in de correspondentie: -om welk(e) kind(eren) het gaat -in welk(e) groep(en) uw kind(eren) zitten -om welke datum, dagen en dagdelen het gaat Aanvragen en wijzigingen graag minimaal 24 uur van tevoren insturen i.v.m. het organiseren van de opvang. We hebben de aanvragen verwerkt t/m vrijdag 15 januari. Ouders die voor het eerst gebruik moeten maken van de noodopvang sturen een email naar René Los (rene.los@tangent.nl).  Vermeld in de aanmelding: -om welk(e) kind(eren) het gaat -in welk(e) groep(en) uw kind(eren) zitten -om welke datum, dagen en dagdelen het gaat -in welk cruciaal beroep u werkzaam bent Aanvragen graag minimaal 24 uur van tevoren insturen i.v.m. het organiseren van de opvang. U krijgt per mail een bevestiging of we uw kind kunnen opvangen.   Typecursus door De Typetuin De Typetuin verzorgt, bij voldoende aanmeldingen, een compleet vernieuwde groepstypecursus. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Lees voor meer informatie de brief van De Typetuin (klik hier).

Nieuwsbrief 13 januari 2021

Beste nieuwsbrieflezers,   We hebben gewacht op de persconferentie van gisteravond met het versturen van deze nieuwsbrief. Rond de kerstvakantie was er een kleine hoop dat de basisscholen al snel weer open zouden gaan. Door de Engelse variant van het virus lijkt de kans daarop wel verkeken. We blijven minimaal tot 25 januari dicht. ’t Is niet anders. Net voor kerst hebben we ingezet op het organiseren van het (t)huiswerk en de noodopvang. Beiden kwamen snel van de grond en dit werd door veel kinderen en ouders gewaardeerd. Afgelopen weken hebben we ook regelmatig contact gehad met alle kinderen. Dat wat we hebben opgezet voldoet voor een kortere periode. Omdat we langer dicht blijven hebben we een aantal aanpassingen gedaan. Daarover meer verderop in deze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u verder informatie over de noodopvang en over een aantal activiteiten die op korte termijn gepland staan. Afsluitend een aantal korte bericht over de (ver)bouwplannen en afvalscheiding, want achter de schermen gaan ook de ‘gewone’ werkzaamheden door.    Met vriendelijke groet, namens team de Mortel René Los   Noodopvang Voor de gehele periode van de schoolsluiting verzorgen wij noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Voor opvang buiten de schooluren kunt u contact opnemen met onze collega’s van HumanKind (kinderopvang).   Ouders die al eerder gebruik hebben gemaakt van de noodopvang vragen we om vanaf nu te  corresponderen met onze administratief medewerker Saskia Hegeman (saskia.hegeman@tangent.nl). Vermeld in de correspondentie: -om welk(e) kind(eren) het gaat -in welk(e) groep(en) uw kind(eren) zitten -om welke datum, dagen en dagdelen het gaat Aanvragen en wijzigingen graag minimaal 24 uur van tevoren insturen i.v.m. het organiseren van de opvang. We hebben de aanvragen verwerkt t/m vrijdag 15 januari. Ouders die voor het eerst gebruik moeten maken van de noodopvang sturen een email naar René Los (rene.los@tangent.nl).  Vermeld in de aanmelding: -om welk(e) kind(eren) het gaat -in welk(e) groep(en) uw kind(eren) zitten -om welke datum, dagen en dagdelen het gaat -in welk cruciaal beroep u werkzaam bent Aanvragen graag minimaal 24 uur van tevoren insturen i.v.m. het organiseren van de opvang. U krijgt per mail een bevestiging of we uw kind kunnen opvangen.   Aanpassingen aan thuisonderwijs vanaf 18 januari  Doordat de school langer dicht blijft dan gehoopt passen we het (t)huiswerk en de contactmomenten aan. We gaan dagelijks contact zoeken met alle kinderen we bekijken hoe de instructies beter bij het (t)huiswerk aansluiten. Vast contactmoment per dag Vanaf maandag 18 januari plannen we dagelijks in alle groepen een contactmoment. We gebruiken hiervoor Teams. Door dit contactmoment ‘zien’ we elkaar, kunnen we nieuwtjes met elkaar delen, een verjaardag vieren, blijven we als groep beter met elkaar in contact. Ook kunnen vragen over het (t)huiswerk en de opdrachten snel worden beantwoord. Dit dagelijkse contactmoment komt in de plaats van de wekelijkse belmomenten en raambezoeken. Niet alle kinderen beschikken over een eigen device. Vaak moeten deze met broer of zus worden gedeeld. Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen bereiken hanteren we de volgende indeling: Unit 7 – 8 8.30 - 9.00 uur Unit 5 – 6 9.00 – 9.30 uur Unit 3 – 4 9.30 – 10.00 uur Unit 1 – 2 10.00 – 10.30 uur Met kinderen die ons tijdens deze tijdstippen niet kunnen bereiken, nemen we in de loop van de dag contact op. In het begin zal het best even wennen zijn. We lopen ongetwijfeld tegen (technische) uitdagingen aan. Mocht iets niet lukken, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Korte lijnen, met elkaar leren en stappen zetten.  Let op: veel leerkrachten ondersteunen ook in de noodopvang. Het is onmogelijk om noodopvang, contactmomenten met de groep en het geven van instructies met elkaar te combineren. Dagen waarop de leerkracht van uw kind ondersteunt in de noodopvang is er geen contactmoment met de groep. Meestal betreft dit één dag in de week. De leerkracht van uw kind geeft in zijn / haar weekbericht aan welke dag het groepsmoment niet doorgaat.   Aandacht voor instructies Komende periode gaan we gebruiken om de instructies voor (begrijpend) lezen, taal en rekenen verder uit te breiden. We willen deze (deels) ‘live’ gaan geven. In de units wordt momenteel overlegd over hoe we dat het best kunnen gaan aanpakken. Ook hiervoor geldt: we leren en zetten stappen vooruit. De leerkrachten geven in de weekplanningen duidelijk aan wat wanneer wordt verwacht.   Rapporten, toetsen en adviezen In januari staan de Cito M-toetsen gepland. Deze methode-onafhankelijke toetsen zijn we verplicht twee keer per jaar af te nemen. Nu de scholen dicht zijn zullen we deze op een later moment inplannen.  Ook de rapporten en bijbehorende gesprekken zitten er aan te komen. We laten deze activiteiten zo goed als mogelijk doorgaan. We verwachten dat we de geplande data voor de rapporten en gesprekken kunnen blijven hanteren. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.   Voor groep 8 staat het schooladvies op de planning. Uiterlijk 1 maart moet bekend zijn naar welke schoolrichting de kinderen van groep 8 komend schooljaar uitstromen. De ouders van groep 8 houden we op de hoogte van de planning.    De voorlopige schooladviezen voor groep 7 zullen waarschijnlijk later in het schooljaar aan bod komen. De informatie uit de Cito M-toetsen is daarvoor noodzakelijk.   Verbouwing en schoolplein We gaan verbouwen! Bij de Mortel hoort een gebouw dat past bij onze visie, een gebouw waarin ruimte is om te leren, te spelen, te ontdekken, te werken, te presenteren. De tekeningen zijn ver af, wat ons betreft kunnen we beginnen! Geen verbouwing zonder vertraging…. Vanaf januari zijn nieuwe subsidies voor klimaatbeheersing en duurzaamheid beschikbaar gekomen. Hiervan willen we graag gebruik maken waardoor de planning op gaat schuiven. Verder schijnen aannemers momenteel ‘druk’ te zijn waardoor nog niet duidelijk is wie de klus gaat uitvoeren.  Een exacte planning ligt er dus nog niet, maar we blijven positief: verbouwen in ’21. Ook het schoolplein komt aan bod. Achter de schermen zijn we in gesprek met Tangent en de gemeente Tilburg om in beeld te brengen wie eigenaar is van wat en op welke financien we kunnen rekenen. Dit proces zal nog wat langer duren. Eerst verbouwen, dan het plein aanpassen.   Afvalscheiding Kinderen vragen ons al langer: hoe komt het toch dat we op de Mortel het afval niet of nauwelijks scheiden? Alleen oud papier gaat apart.  Vanuit duurzaamheid en milieuoverwegingen zouden we dit graag anders zien. We hebben echter te maken met een (stichtings)contract waarin alleen in papier en restafval is voorzien. Deze contracten lopen dit jaar gelukkig af. Op ons verzoek wordt in de aanbesteding een betere manier van afvalscheiding meegenomen.   Internetstoring Niet handig in deze tijd van thuiswerken: werkzaamheden aan het netwerk door Ziggo. Vandaag waren we daardoor telefonisch en digitaal niet optimaal bereikbaar. We gaan er van uit dat donderdag alles weer gewoon werkt. Mocht er in geval van storing toch snel contact met school nodig zijn, stuur dan een mail naar ineke.smulders@tangent.nl en rene.los@tangent.nl Beiden werken, net als iedereen, veel vanuit huis, niet woonachtig in Udenhout en daardoor bij storing goed bereikbaar.   

Nieuwsbrief maandag 4 januari 2021

Beste nieuwsbrieflezers, Na een welverdiende vakantie zijn we vandaag weer gestart. Hopelijk is iedereen weer lekker uitgerust en in goede gezondheid! ’t Was wel even spannend vandaag. Zulu, het programma dat we gebruiken voor thuisonderwijs, werkte vanmorgen niet goed. Er was sprake van een landelijke storing. Hierdoor konden veel kinderen niet met hun thuiswerk beginnen... We gaan er van uit dat de storing helemaal verholpen is, waardoor we daar geen last meer van hebben. De komende twee weken staan nog in het teken van het thuisonderwijs. Even hadden we de hoop dat we eerder weer open zouden mogen, maar daar lijkt geen sprake meer van te zijn. We zullen er het beste van maken. Namens het hele team wens ik iedereen een voorspoedig en fijn 2021, waarin we samen verder kunnen bouwen aan onze mooie school! René Los, directeur kindcentrum de Mortel   Coronamaatregelen De afspraken en regels van voor de vakantie zijn niet veranderd: Afstand houden, handen wassen, geen ouders op het plein en in de school.  Vanwege de laatste ontwikkelingen in relatie tot het covid-19 virus en de zgn. 'Engelse variant', voegen we daar een aanscherping aan toe. We vragen u om uw kind(eren) in geval van klachten niet naar de noodopvang te laten komen, maar thuis te laten houden. Bij twijfel geen risico nemen!   Noodopvang Het aantal aanmeldingen voor de noodopvang is hoog. Dringend verzoek: we vragen u om alleen van de noodopvang gebruik te maken als dit echt niet anders kan! Gebruik maken van noodopvang kan alleen door het versturen van een email naar René Los: rene.los@tangent.nl  Vermeld in de aanmelding: -om welk(e) kind(eren) het gaat -in welk(e) groep(en) uw kind(eren) zitten -om welke datum, dagen en dagdelen het gaat -in welk cruciaal beroep u werkzaam bent Aanvragen graag minimaal 24 uur vantevoren insturen i.v.m. het organiseren van de opvang. U krijgt per mail een bevestiging of we uw kind kunnen opvangen. Op school vangen we de kinderen op per unit en zijn de leerkrachten verdeeld over verschillende dagen. Hierdoor vangt niet altijd de eigen leerkracht de kinderen op. In de pauzes spelen de kinderen gezamenlijk buiten. Brengen en halen tijdens de lockdown gaat via de hoofdingang van de school: Perweide 5.  Voor opvang buiten de schooltijden kunt u contact opnemen met onze collega’s van HumanKind.

Nieuwsbrief dinsdag 15 december 2020

In deze nieuwsbrief gaan we verder in op de schoolsluiting en noodopvang. Ook is er nieuws over de (alternatieve) kerstviering van aanstaande donderdag. Als bijlage sturen we een gezellige kerstkleurplaat mee en een mooi filmpje waarmee we het thema van Jeelo hebben afgesloten.   Noodopvang Net als in de lockdown periode in het voorjaar blijven de scholen ook nu open voor noodopvang. Er zijn twee redenen waardoor kinderen hiervan gebruik kunnen maken: -kinderen in een kwetsbare situatie Als een kind hiervoor in aanmerking komt nemen de ondersteuningscoordinatoren (Claudia en Jolanda) contact op met de ouders / verzorgers. Zij maken afspraken over de dagen waarop de betreffende kinderen op school terecht kunnen. -kinderen van ouders met een cruciaal beroep Let op: dit geldt dus alleen voor de beroepen die door de overheid als cruciaal zijn opgemerkt: zorg, politie, kinderopvang en aan deze beroepen verwant. Mocht u werkzaam zijn in één van deze beroepsgroepen en niet zelf de opvang kunnen regelen, neem dan contact op met school. Dit kan alleen door het versturen van een email naar René Los: rene.los@tangent.nl  Vermeld in de aanmelding -om welk(e) kind(eren) het gaat -in welk(e) groep(en) uw kind(eren) zitten -om welke datum, dagen en dagdelen het gaat -in welk cruciaal beroep u werkzaam bent Aanvragen graag minimaal 24 uur van tevoren insturen i.v.m. het organiseren van de opvang. U krijgt per mail een bevestiging of we uw kind kunnen opvangen.  (Ouders met wie hierover vandaag en gisteren al contact is geweest hoeven niet opnieuw aan te melden) Op school vindt de opvang alleen plaats tijdens schooluren. Als u gebruik wilt maken van voor- en naschoolse opvang kunt u contact opnemen met onze partner voor kinderopvang HumanKind. Als uw kind naar de noodopvang komt, vergeet dan niet het thuiswerk mee naar school te geven. Entree voor alle kinderen in de noodopvang is onze hoofdingang (Perweide 5). Daar komen de kinderen ’s middags ook weer naar buiten. Ouders blijven (nog steeds) buiten de poort. Houd u ook bij de toegangspoort voldoende afstand!?   Alternatieve kerstviering In de nieuwsbrief van gisteren kondigden we het al aan: we organiseren een alternatief voor de kerstviering! De organisatoren (OR en eventmanager juf Judith) hebben vandaag en gisteren snel met elkaar en het team geschakeld. In plaats van dat de kinderen naar school komen voor de gezellige kerstmaaltijd, komen wij de kersttraktatie bij de kinderen thuis bezorgen! Donderdagmiddag gebruiken we voor het klaarzetten van alle ‘bestellingen’. Tussen 16.00 en 19.00 uur komen we deze bezorgen. Uiteraard doen we dit op gepaste afstand. We zetten de traktatie voor de deur, bellen of kloppen aan en nemen dan de anderhalvemeter in acht. Doet u wel voor ons open?! In de loop van de donderdag versturen we een link via de schoolapp. Via deze link komt u bij een speciaal kerstverhaal, ingesproken door een aantal teamleden.  Onze suggestie: speel het verhaal af tijdens de maaltijd. Dan vieren we toch nog een beetje samen kerst!   Leuk! Heel veel kinderen kwamen vandaag kerst-verkleed naar school. Wat was dat een gezellig gezicht!   Afsluiting thema Jeelo We zouden het bijna vergeten. Afgelopen week hebben we het thema van Jeelo ‘Omgaan met geld’ afgesloten. In het meegestuurde filmpje ziet u hiervan een mooie impressie.   Ingezonden bericht Van het Winterparadijs Udenhout ontvingen we een mooie kleurplaat voor alle kinderen. Klik hier voor de kleurplaat.

Nieuwsbrief 8 december 2020

Beste nieuwsbriefklezers, Deze nieuwsbrief versturen we iets later dan gepland. Afgelopen periode zijn al veel berichten via de schoolapp verstuurd en we wilden niet dat u deze brief zou missen. Juist in de decembermaand missen we de ouders en verzorgers van De Mortel. We willen graag met u delen wat we doen en wat ons bezig houdt. ’t Moet helaas op gepaste afstand. Met onze groepsberichten en nieuwsbrieven laten we zien wat er in de school gebeurt. Dan bent u er toch een klein beetje bij! Warme groet van Team kindcentrum De Mortel   Personeel Juf Tamara is trotse moeder van Mads! Mads is geboren op 27 november 2020. Met Tamara, man Dirk en broer Rein (Vlinderstruik) gaat het prima. Van harte gefeliciteerd!   Terugblik: Sinterklaasviering op De Mortel Een bericht van onze eventmanager, juf Judith We kunnen terugkijken op een geslaagde Sinterklaasperiode. In de afgelopen weken hebben we een paar keer naar een leuke uitzending van Sinterklaas op het Kasteel in Udenhout gekeken. Deze werkgroep heeft hard gewerkt om er ondanks alle beperkende maatregelen toch een gezellig Sinterklaasfeest van te maken in Udenhout. Onze hartelijke dank voor hun inzet en creatieve invulling van het programma. Afgelopen vrijdag was natuurlijk het hoogtepunt: Een bezoek van Sinterklaas en de Pieten aan De Mortel. De kinderen en leerkrachten van de unit 1 t/m 6 hebben genoten van hun bezoek aan Sinterklaas. Nadat de kinderen samen met de Pieten, Sinterklaas wakker hadden gemaakt werd er gezongen en gedanst door de kinderen. En Sinterklaas kreeg de meest mooie tekeningen, knutselwerkjes of bouwwerkjes te zien. Sinterklaas kwam natuurlijk met een mooi cadeau voor elke groep met daarbij wat lekkers voor alle kinderen. Iedereen heeft van de dag genoten.   Ook in de hogere units wordt teruggekeken op een geslaagde Sinterklaasviering. Er waren mooie surprises met leuke cadeautjes. Leerkrachten hadden leuke spellen bedacht voor het uitpakken van de surprises. Ook voor deze kinderen had Sinterklaas een cadeautje en wat lekkers. We willen iedereen die meeholpen heeft aan dit feest heel hartelijk bedanken!   Kerstviering op De Mortel Een bericht van onze eventmanager, juf Judith De Sint zwaaien we uit. De dagen worden steeds een beetje korter, het is bijna Kerstmis. In deze nieuwsbrief vindt u alle informatie over de kerstviering op De Mortel.   Viering De kerstviering op De Mortel vindt plaats op de donderdagavond 17 december van 17.00- 18.30 uur. Let op: in de jaarkalender staat 19.00 als eindtijd vermeld. Kinderen gaan overdag de hele dag naar school. Tijdens de viering zal er een klein bordje met wat lekkers en iets te drinken aangeboden worden aan de kinderen. Dit is geen volledige maaltijd. We houden ons aan de richtlijnen die gelden rondom eten op school, allergieën en dieetwensen (zoals deze nu bekend zijn bij leerkrachten). Het eten wordt verzorgd door de ouderraad. Onze hartelijk dank daarvoor.   Brengen en halen tijdens de kerstviering Per gezin komt 1 ouder/ verzorger de kinderen halen en brengen. Kom lopend of met de fiets. Kom i.v.m. de verkeersveiligheid alleen met de auto als dat strikt noodzakelijk is. Houd altijd 1,5 m afstand van elkaar. Gebruik de stoepen rondom de school als looproutes en niet als wachtzones. Bij het ophalen van uw kinderen mag u op de pleinen wachten. Pleinen zullen deze avond verlicht zijn. Graag rekening houden met de aangegeven looproutes. Deze avond staan er extra poorten open. Geef elkaar de ruimte en houdt rekening met elkaar. Van 17.00 tot 17.15 uur kunnen kinderen naar school gebracht worden op de manier zoals het nu overdag ook gaat. De leerkrachten staan bij de (tuin)deuren van hun klas klaar om uw kind op te vangen. Om 18.30 uur is de kerstviering afgelopen. U kunt uw kind dan ophalen bij de (tuin)deuren van groep(en) van uw kind.   Verlicht naar school Deze avond mogen de kinderen “verlicht” naar school komen. Dit kan door het dragen van een lampion, een muts/ hoed/ pet met lampjes of een lichtje snoer om te hangen. In de klas zetten we deze uit/af. U zorgt als ouder/ verzorger zelf voor deze versiering.   Foute kerstruien dag Om alvast lekker in de kerstsferen te komen mogen de kinderen donderdag 17 december overdag naar school komen in een “foute” kersttrui, jurk of met een ander kerstattribuut (haarband, strik, speld etc.…)   Glazen potjes We vragen de kinderen om in de week van 7 december tot 11 december een glazen potje mee te nemen naar school. Kinderen gaan deze potjes samen in de klas mooi versieren en deze zullen tijdens de kerstviering op tafel staan als sfeerlicht. Na de kerstviering bieden we deze lichtjes aan, aan de bewoners van Zorgcentrum De Eikelaar in Udenhout. Daarbij komt een mooie kerstgroet geschreven door de kinderen. Iedereen kan in deze tijden wel wat extra licht en een lief woordje gebruiken. Hiermee hopen we voldoende te hebben geïnformeerd. Neem bij vragen gerust contact op met Judith Spaninks. Alle belangrijke datums nog even rijtje: 7 -12 t/m 11-12 - Glazen potjes mee naar school 17-12 - Hele dag school, (Foute) kersttrui aan 17-12 - Kerstviering van 17.00 tot 18. 30 uur, kinderen komen verlicht naar school   De school in kerstsfeer Gisteren heeft een aantal ouders, samen met meneer Martin, de school al heel mooi in kerstsfeer gebracht. Heel hartelijk dank voor jullie hulp, de school ziet er prachtig uit! Een aantal foto’s om u een indruk te geven:   Bericht van de Stuurgroep ‘Kersttocht Berkel Enschot Udenhout Biezenmortel’ De kersttocht van 2020 kan helaas niet plaatsvinden. De Stuurgroep wil toch graag iets voor de kinderen doen en de woningen versieren en nog mooier in kerstsfeer brengen. We hebben voor alle kinderen van de basisscholen in Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel een mooie kleurplaat. Die krijgen de kinderen mee naar huis op donderdag 10 december of vrijdag 11 december. De kinderen kunnen de tekening kleuren en goed zichtbaar voor het raam hangen. We hopen dat heel veel kinderen mee zullen doen. Op zaterdag 19 december, de dag van de Kersttocht, komt de jury langs om de mooiste kleurplaten uit te zoeken. De winnende straten worden geloot; de jury kiest dan de mooiste kleurplaat van de straat en houdt daarbij ook rekening met de leeftijd van het kind. Voor 10 kinderen is er een mooie prijs. De uitslag komt in januari in De Schakel en De Wegwijzer. Wil je niet zo lang wachten, kijk dan vanaf 24 december op onze Facebook-pagina “Kersttocht Berkel Enschot Udenhout Biezenmortel”. Na 19 december mag de kleurplaat natuurlijk blijven hangen, maar de kinderen mogen ook opa, oma of iemand anders blij maken met hun mooie kleurplaat. De Stuurgroep wenst de kinderen veel kleurplezier en u allen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021.    Het gaat de goede kant op met de bouwplannen! Afgelopen maanden is er op de achtergrond hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de verbouwing van De Mortel. In het fusieplan hebben we beschreven hoe we de school, passend bij onze visie, anders zouden willen indelen. Onze wensen en voorkeuren zijn inmiddels uitgewerkt door een architect en de laatste plannen worden nu bouwkundig en financieel doorgerekend. We verwachten snel ‘groen licht’ waarna de vergunningen kunnen worden aangevraagd. Een datum waarop we gaan starten is nog niet te noemen; laten we ’t voorlopig op ‘2021’ houden.   Wat zijn de plannen Het oudste gedeelte van de school wordt gesloopt. Op die plaats komt nieuwbouw voor de kinderopvang en komen voornamelijk algemene ruimtes en kantoren. Alle klaslokalen blijven zoveel als mogelijk intact, maar krijgen wel een opfrisbeurt. In de bouwplannen zijn veel van onze wensen gerealiseerd: voldoende klaslokalen, werkpleinen voor de units, een presentatieruimte, stiltelokalen, een ruime teamkamer, een duidelijke entree, enz. Ook is gekeken hoe we het gebouw meer duurzaam kunnen maken en hoe we het klimaat beter kunnen beheersen. Alle plannen uitvoeren binnen het (beperkte) budget is best een uitdaging. Onze ‘droom’ zal dan ook niet volledig kunnen worden gerealiseerd. Maar dat we er over een tijdje prachtig en Mortel-proof bijzitten is zeker!   Parkeren bij de school Zeker bij slecht weer worden veel kinderen met de auto naar school gebracht. Het is dan erg druk in de straten rondom de school. Niet zelden leidt dit tot gevaarlijke situaties voor de kinderen die op de fiets of lopend naar school komen. Ook van buurtbewoners krijgen we regelmatig signalen. Ter illustratie een bericht dat we onlangs ontvingen: "De verkeerssituatie is vaak heel onoverzichtelijk en gevaarlijk voor het fietsend en lopend verkeer. Er wordt aan beide kanten van de zijstraat van de Perweide 51 t/m 57 geparkeerd. Dit zijn geen parkeervakken. Ook blokkeren auto’s onze inritten, zodat wij niet op tijd naar ons werk kunnen aanrijden. Verder ontstaan er verkeersopstoppingen en is er enorme chaos." Dringend verzoek: kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school. Als het alleen met de auto kan, rijd dan rustig door de straten en parkeer auto’s in parkeervakken. Houd rekening met elkaar, onze buren en vooral de kinderen van De Mortel!   Als 't een keer niet goed gaat... Natuurlijk gaat ook De Mortel wel eens iets mis. Uw kind komt huilend thuis, heeft ruzie gehad of vertelt iets waar u vragen over hebt. Neem in dat geval contact op met de leerkracht van uw kind. Zij kunnen u vertellen wat er op school is gebeurd en met u nadenken over een passend vervolg. Met vraagtekens blijven rondlopen lost niets op en juist voor de kinderen is het belangrijk dat we het samen doen.    Kort bericht van de MR Er komt in januari een verkiezing voor OPR van Plein 013. Er wordt gezocht naar personeelsleden en ouders. Meer informatie volgt in januari.   Belangrijke data op een rij -vrijdag 11 december – afsluiting project ‘Omgaan met geld’  -maandag 14 december – bijeenkomst kinderraad -donderdag 17 december – kerstviering  -vrijdag 18 december – start kerstvakantie (12.00 uur)  -maandag 4 januari -  weer naar school              

Bericht van de ouderraad

Twee berichten van de ouderraad: -hulp gevraagd bij versieren van de school -informatie voor en over klassenouders   Hulp bij versieren school Sinterklaas gaat al weer bijna het land uit en kerst komt eraan. Dit betekent dat we de school in kerststijl willen versieren. Dit hebben we gepland a.s. maandagmiddag na schooltijd (7 december). We zoeken ouders die ons hierbij willen helpen. Vele handen maken licht werk! Je kunt je aanmelden via ouderraad.mortel@tangent.nl   Klassenouders Wat houdt het in om klassenouder te zijn? - Je regelt een cadeautje bij de verjaardag van de leerkracht. Vanuit de Ouderraad is hier een budget van 15 euro per leerkracht voor beschikbaar. De kosten krijg je vergoed en kun je indienen bij Marjon Willemse (penningmeester), ouderraad.mortel@tangent.nl.  De declaratieformulieren liggen bij Saskia Hegeman (eerste kamertje links vanaf de hoofdingang) of kan je terugvinden door hier te klikken. Het formulier staat ook op de website (ouders – or). - Je bent contactpersoon voor alle ouders voor bijvoorbeeld het regelen van een kleinigheidje/ knutselwerkje bij bijvoorbeeld Dag van de leraar of einde van het schooljaar. Het is natuurlijk niet verplicht om dan iets vanuit de klas te geven. Maar hierover kan je vragen van ouders krijgen of je kunt een “cadeautje” regelen. - Je bent contactpersoon voor de ouderraad en de leerkracht. Bij verschillende activiteiten heeft de ouderraad hulpouders nodig. Je zet een bericht van de ouderraad door in de klassenapp of mail en geeft de aanmeldingen (naam en tel nr, uiteraard met toestemming van die betreffende ouder) door aan de ouderraad. Naast de ouderraad kan de leerkracht je ook benaderen voor activiteiten buiten de ouderraad om. Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust via de mail: ouderraad.mortel@tangent.nl

Nieuw bericht van Sinterklaas op het Kasteel Udenhout

Kijk je mee naar de Sinterklaas liveshow op donderdag 3 december vanaf 13:30 uur? Helaas kende Udenhout dit jaar geen Sinterklaasintocht, Sinterklaas op het Kasteel en vele andere sinterklaasactiviteiten. Maar gelukkig hebben we de digitale snelweg gevonden en kunnen we toch nog het Sinterklaasfeest in Udenhout vieren maar dan online met een livestream. Donderdag 3 december vanaf 13:30 gaat deze interactieve liveshow van start. Wat kun je verwachten? We laten veel onderdelen zien die ingestuurd zijn na de afleveringen van het journaal, je kan vragen stellen aan Sinterklaas en Hoofdpiet, mee raden wie de mystery guest is, en vooral genieten van Sinterklaas. Je kan nog snel de 2 journaal afleveringen terugkijken via: Aflevering 1 Aflevering 2 De liveshow De liveshow gaat 3 december om 13:30 uur van start. Je kan meedoen met deze liveshow via: http://event.spectrumlive.nl/registreren  Na het registreren met voornaam en achternaam kom je terecht in de liveshow. Je kan dan ook reacties sturen en vragen sturen via de chatbox rechts naast het videovenster. Je kan ook de video op fullscreen zetten (dan zie je geen chatbox meer) regelmatig komen er onderdelen in de liveshow waarop gereageerd kan worden via de chat. Wil je niet meechatten maar wel kijken? Dan kan dat ook via: https://www.youtube.com/watch?v=97NdxpaXWY4 Wij zien je graag online op 3 december vanaf 13:30 uur voor de Sinterklaas livehshow! Werkgroep Sinterklaas op het Kasteel Udenhout   Sinterklaas De mortel Nog maar 1 nachtje slapen en dan brengt Sinterklaas een bezoekje aan De Mortel, vrijdag 4 december. Alle kinderen van de units 1 t/m 6 brengen deze dag een bezoekje aan Sinterklaas. Kinderen mogen deze dag verkleed als piet of sint naar school komen. Juf Salina zal vrijdag aan de groepen die gymles hebben een echte pietengymles geven. Kinderen mogen verkleed deelnemen aan de gymles, maar moeten wel gymschoenen aan i.v.m. uitglijden. De units 5 t/m 8 hebben deze vrijdag 4 december surprises. Vanmiddag kijken we met alle basisschoolleerlingen van Udenhout naar de laatste (live) show van Sinterklaas op het kasteel in Udenhout. Informatie hierover staat eerder in dit bericht. Leerkrachten kunnen tijdens deze show ook live reageren via de chatbox. Zij doen dit onder de naam van hun groep en zullen rekening houden met de geldende privacyregels van onze school. Wij wensen u en alle kinderen een fijne Sinterklaasviering. Judith Spaninks, eventmanager.

Nieuws van de ouderraad

Beste ouders en/ of verzorgers, De ouderraad is een stichting met als doel het creëren van mooie school herinneringen voor alle kinderen op de Mortel. Dit doet de ouderraad door, samen met school, het organiseren van leuke activiteiten. Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad bestaat uit: Ester Scheepens(voorzitter), Jacqueline Snel(vice voorzitter), Valeska van Dooren (secretaris), Marjon Willemse(penningmeester), Linda Rombouts, Harriet Vermeulen (algemene bestuursleden).    Event manager Judith Spaninks is de contact persoon voor de OR vanuit school. De eventmanager en de ouderraad organiseren samen de activiteiten.   In 2019-2020 zijn we gestart als ouderraad de Mortel. Naast het organiseren van activiteiten was het plan om ook nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk regelement te maken. De start van de ouderraad bleek lastiger te zijn dan verwacht en ook Corona stond onze ontwikkelingen in de weg. Hierdoor zijn we dit schooljaar nog steeds mee bezig en om het proces te versnellen hebben we externe hulp gekregen. Ook is er goed overleg met onze directeur René Los. Wat wil de ouderraad dit schooljaar bereiken? De ontwikkeling van de ouderraad is voor het einde van dit schooljaar voltooid. Dat wil zeggen dat naast het organiseren van de activiteiten ook de statuten en het huishoudelijke reglement afgerond zijn. De OR wil ook een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van het contact tussen ouders en school: ouderbetrokkenheid. Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 Vanwege Corona en de schoolsluiting hebben er vorig jaar, na carnaval geen activiteiten meer plaats kunnen vinden. Daardoor heeft de ouderraad veel minder kosten gemaakt. Daarom heeft de ouderraad unaniem besloten om dit schooljaar geen ouderbijdrage te vragen. Ouderhulp vragen De ouderraad kan niet zonder hulp van ouders. De ouderraad vraagt hulp bij het organiseren van de activiteiten en hulp bij de uitvoering. Hulp bieden op een manier die bij een ieder past. Het overzicht van activiteiten die nog plaats gaan vinden dit schooljaar staat in de schoo kalender en actuele informatie staat hierover in de nieuwsbrief. Door Corona kunnen regels van dag tot dag wijzigen. Hierdoor kan het zijn dat de ouderraad pas kort voor een activiteit om ouderhulp vraagt. Hoe kun je ons bereiken Via e-mail kan je altijd contact met ons opnemen: ouderraad.mortel@tangent.nl

Bericht van Sinterkaas op het kasteel journaal Udenhout

*ZET JE SCHRAP VOOR AFLEVERING 2 VAN HET SINTERKLAAS OP HET KASTEEL JOURNAAL* Het sinterklaasfeest in Udenhout is op volle toeren! Na een coronaproof pieten speurtocht in plaats van Sinterklaas intocht gaat het journaal weer verder met een nieuwe aflevering die je kan bekijken via: https://youtu.be/FOD2MrJLCO8 In aflevering 2 van het journaal geven we een aantal opdracht voor de liv show. Hieronder even kort alle opdrachten op een rijtje.   *VERZIN EEN NIEUW SINTERKLAAS SNOEPGOED* Er is al veel Sinterklaas snoepgoed. Denk aan chocoladeletters, taai taai en een banketstaaf. Het wordt wel eens tijd voor wat nieuws! Daarom heeft Plan Piet de volgende opdracht bedacht: Bedenk en ontwerp een Sinterklaas snoepgoed voorbeeld. Maak dit voorbeeld door het te knutselen. Maak het van papier, maak er een tekening van, maak het van klei. Ben zo creatief mogelijk en maak een duidelijk voorbeeld. Naast een voorbeeld doe je ook een brief. In die brief leg je uit waar het naar moet smaken, hoe het moet ruiken en welke kleuren er zeker in terug moeten komen. Zet op de brief ook je naam en eventueel school + groep. Als je klaar bent lever alles dan in op school en als je nog niet op school zit dan mag je het in je schoen doen. De leukste inzending wordt door een bakker gemaakt en zie je terug in de liveshow. Hoe sneller je het af hebt en inlevert of in je schoen doet des te groter de kans is dat het terug komt in de liveshow. Lever dit uiterlijk vrijdag 27 november in op school of in je schoen.   *MAAK DE ALLER NIEUWSTE PIETENDANS* Jullie hebben al kunnen oefenen met een kort TikTok dansje. Ieder jaar is er een pietendans geweest aan het einde van het journaal. Alleen dit jaar niet… Nu is de taak aan jullie! Verzin een leuke pietendans met typische sinterklaas bewegingen. Film dit dansje en stuur het via wetransfer naar sokjournaal@gmail.com. Stuur je video op voor 3 december 2020. De leukste inzendingen laten we zien in de liveshow.   *LAAT JE SNELSTE INPAKKUNSTEN ZIEN* Inpakpiet is naast inpakpapier ook op zoek naar extra hulp met het inpakken. Maar hij wil alleen de allersnelste! Denk jij dat je de allersnelste cadeautjes inpakker bent van Udenhout? Laat het aan ons zien. Pak zo snel mogelijk als je kan een schoenendoos in met inpakpapier. Doe dit met een stopwatch in beeld zodat wij kunnen zien hoe snel dat je bent. Een aantal voorwaarden: - Het moet dichtgeplakt worden met plakband. - Het formaat moet een schoenendoos zijn. - Laat een stopwatch in beeld zien. Wil jij meedoen aan deze inpak race? Maak dan een filmpje en stuur het via wetransfer naar sokjournaal@gmail.com. De allersnelste laten we zien in de liveshow. Stuur je video op voor 3 december 2020.   *MAAK INPAK PAPIER VOOR INPAKPIET* Inpakpiet heeft bijna geen inpakpapier meer. Daarom wil zij aan jullie vragen of jullie dat voor haar kunnen maken! Maak inpakpapier (dat je niet gebruikt voor de bovenstaande inpak opdracht) dat groot genoeg is om een schoenen doos in te pakken. Maak deze dan ook mooi versiert als echt sinterklaas inpakpapier en lever dit in op school. Als je nog niet op school zit dan mag je het in je schoen doen en dan komt het vanzelf bij inpakpiet terecht. Disclaimer:  Met het sturen van en filmpje of foto van één van de opdrachten uit de Sint shows, geef je gelijk toestemming dat deze eventueel in een show getoond mogen worden.