Nieuwsbrief 9 januari 2022

Beste ouders, verzorgers,
 
Allereerst namens het team van kindcentrum de Mortel de beste wensen voor 2022!
Morgen gaan we weer starten en hopelijk wordt ’t een jaar zonder schoolsluitingen. We hopen dat iedereen een fijne en gezonde vakantie heeft gehad en dat de kinderen zin hebben om weer te beginnen. Wij zijn er klaar voor!

Om morgen goed te kunnen starten sturen we vandaag deze korte nieuwsbrief.
 
Coronamaatregelen
Wat corona en maatregelen betreft is de situatie gelijk aan die van voor de schoolsluiting in december. Nog even een aantal belangrijke afspraken op een rij:
  • We mengen de groepen zo weinig mogelijk. Alleen in de pauzes spelen meerdere groepen tegelijkertijd buiten.
  • Mondkapjes zijn verplicht voor alle personeel en bezoekers. We stellen deze niet verplicht voor de kinderen.
  • Dringend advies voor alle kinderen van groep 6 t/m 8: Twee maal per week preventief testen. De kinderen hebben hiervoor een aantal coronatests mee naar huis gekregen. Graag vandaag nog bij uw kind een test afnemen. Bij een positieve testuitslag blijft uw kind thuis en maakt u een afspraak bij de GGD. Houd u de leerkracht van uw kind(eren) goed op de hoogte?
  • Bij meer dan drie positieve besmettingen in een groep gaat de groep in quarantaine en schakelen we over op thuisonderwijs. We volgen hierin altijd het advies en de richtlijnen van de GGD.
  • De overblijfouders assisteren alleen bij het buiten spelen. Geef uw kind voor tijdens de lunch zelf iets te drinken mee naar school.
  • Ouders zijn welkom op het plein; helaas nog niet in de school.
 
Starten in nieuwe lokalen
De Valkenboom, Vlinderstruik, Libellenbeek, Dassenburcht en Kikkerleije starten morgen in een nieuw lokaal. De leerkrachten van deze groepen hebben u hierover geïnformeerd. De kinderen van deze groepen gaan morgen direct naar hun nieuwe lokaal. Op de pleinen is voldoende personeel aanwezig om u de weg te wijzen. ’s Middags haalt u uw kind bij zijn / haar eigen lokaal weer op.
Voor de kinderen van de andere groepen verandert er niets.
Mocht u overdag iets op moeten halen op school, of iets afgeven, kan dat door aan te bellen bij de hoofdingang (Perweide 5).
 
Verbouwing
In de kerstvakantie is gestart met de renovatie van de Mortel! In de tijdelijke lokalen zijn de digiborden geplaatst en aangesloten. Het echte werk gaat komende week beginnen: vervangen van de plafonds en verlichting.
We hebben regelmatig overleg met de projectleider en onze collega’s van HumanKind om te bespreken of alles goed gaat. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.