Schoolplan

In het fusiejaar 2018 - 2019 is, in samenspraak met de MR en het bestuur een document opgesteld waarin staat beschreven hoe we op De Mortel werken en waarop dat is gebaseerd. Dit document, de fusie-effect-rapportage (FER), is op verzoek in te zien bij de directie van De Mortel.

In het schooljaar 2019 - 2020 werken we met een jaarplan waarin de uitgangspunten van de FER praktisch en doelmatig staan beschreven en uitgewerkt. Ook dit document is, bij interesse, in te zien bij de directie van De Mortel.

Een schoolplan voor meerdere jaren is er op dit moment niet. Voor alle scholen van Tangent geldt dat dit in 2020 wordt opgesteld, nadat het nieuwe strategisch beleidsplan van de stichting is afgerond (naar verwachting april 2020).