Nieuwsbrief 14 oktober 2021

Beste nieuwsbrieflezers,
 
Hierbij dan (eindelijk) weer een nieuwsbrief van de Mortel. Deze staat vol met informatie over allerlei verschillende onderwerpen. Neem even de tijd voor het lezen van de nieuwsbrief, dan bent u weer helemaal bij.
Nog een weekje en dan is het alweer herfstvakantie. We wensen iedereen een fijne week met mooi herfstweer!
 

Leesonderwijs op de Mortel

 
Dit schooljaar geven we tijdens de studiedagen ons leesonderwijs een kwaliteitsimpuls. We zijn gestart met het focussen op leesbevordering. Belangrijk daarbij is het vergroten van de leesmotivatie en het leesplezier van kinderen. Natuurlijk zitten er in ons aanbod al veel leesbevorderingsactiviteiten. Door als team intensief met dit onderwerp aan de slag te gaan geven we lezen op de Mortel een nieuwe impuls. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste inzichten.
We hebben foto's gemaakt in de school die we met jullie willen delen.  Ook zijn er al heel veel groepen naar de bibliotheek geweest om leuke boeken uit te zoeken.  

Bruna actie

Graag willen we jullie nogmaals attenderen op de actie van Bruna. Met de  bonnetjes van de door jullie gekochte boeken kunnen we als school een tegoedbon ontvangen. Daarmee kunnen we onze schoolbibliotheek verder uitbreiden. 
 
Hoe werkt dit?
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.  
Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint thuis én op school! 

Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!  

Spaar je mee?  
Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij je juf of meneer. Laten we er samen voor zorgen dat onze kinderen nog meer leesplezier krijgen!
 

Schoolfotograaf

In de jaarkalender staat vermeld dat de schoolfotograaf op 18 en 19 oktober foto’s komt maken van de kinderen en de groepen. De eerder vermelde woensdag is komen te vervallen.
De kinderen van de units 1-2 en 3-4 worden maandag 18-10 gefotografeerd en de kinderen van de units 5-6 en 7-8 op dinsdag 19-10. De groepsfoto's van unit 3-4 worden ook op dinsdag gemaakt.

De broertjes- en zusjesfoto’s zullen zo veel mogelijk op maandag worden gemaakt. Er kunnen alleen foto's worden gemaakt van de kinderen die nu op de Mortel zitten. Als u graag wilt dat er een foto van uw kinderen samen wordt gemaakt, kunt u dit per email doorgeven aan: saskia.hegeman@tangent.nl

Anders dan vorige keer is er dit schooljaar geen keuze te maken voor de achtergrond van de portretfoto. Deze is door de school gekozen en is voor alle kinderen hetzelfde. Na ongeveer 4 weken staan de foto’s online. Uw kind krijgt dan een code-kaart mee naar huis. Deze is nodig om de foto’s online te bekijken en te bestellen.
 

Kinderraad 2021 – 2022

De kinderraad van de Mortel heeft dit schooljaar al een keer vergaderd met meneer René
Na een voorstelronde hebben we gesproken over steppen op het plein. De kinderen hadden hierover heel goede ideeën. De afspraken die we hebben gemaakt staan verderop in deze nieuwsbrief. 
Vanaf de volgende bijeenkomst, maandag 15 november, gaan we het een klein beetje anders doen. Ook de groepen 1 t/m 4 kiezen een klasgenoot, waardoor alle groepen in het overleg vertegenwoordigd zijn.


Foto kinderraad
 
Twee kinderen van de vertellen alvast waarom zij dit jaar in de kinderraad zitten.

Maud, groep 7/8 Reigersnest
Ik ben Maud en ik wou heel graag in de kinderraad want, ik wil dat iedereen het op school fijn heeft op school en blij is en zin heeft om naar school te gaan. En het leek mij ook heel leuk en ook een beetje voor de lol. Maar voor de rest ik blij dat ik in de kinderraad zit en dat ik ben gekozen dat geeft mijn een heel goed voel dat ik het goed kan. Nou mijn hobby is buitenspelen spelletjes doen en voetballen. Ik heb een hond het is een bommertje en hij heet Teuntje maar wij noemen hem eigenlijk altijd Teun. Ik heb een zus en een vader een moeder.

Ryan, groep 7/8 Hazenpad
Hallo, ik ben Ryan, ik ben 11 jaar oud en zit in het Hazenpad. Mijn hobby's zijn: Ipad kijken, PlayStation, klimmen en buiten spelen. Ik zit in de kinderraad, omdat ik het belangrijk vind dat er ook naar kinderen geluisterd wordt en dat kinderen mee mogen bepalen. De eerste bijeenkomst van de kinderraad vond ik heel erg spannend, maar het was ook heel leuk.
 

Steppen op het plein 

 
Na gesprekken in de units, met de kinderraad en de overblijfouders zijn we tot de volgende afspraken gekomen: 
-Steppen op het schoolplein mag; leuk! Vanwege de veiligheid kan dit alleen op grote plein voor, tussen de schommel en het paadje. Min of meer rondom de zandbak. 
-Op de andere gedeelten van het plein lopen de steppers naast hun step. 
-Spinnen met de stepjes mag niet. Spinnen is het ronddraaien van de step waarbij de kinderen naast de step staan en deze rondjes laten draaien. Ook niet laag over de grond, je wilt de step niet tegen je schenen krijgen. 
-Kinderen nemen de stepjes op eigen risico mee naar school. 
-De stepjes worden gewoon in de fietsenstallingen geparkeerd en niet in de school. Er zijn mogelijkheden waardoor deze op slot gezet kunnen worden. 
 
Deze afspraken gaan in op maandag 18 oktober.  
 
Plaats op het plein waar de kinderen mogen steppen 
 

Schoolkamp groepen 7/8

Vorige week zijn alle groepen 7/8 op schoolreis geweest, twee groepen aan het begin van de week en twee aan het eind van de week. In het mooie Hoogeloon hebben de kinderen gespeeld en genoten met elkaar. Heel bijzonder is dat we werden vervoerd in luxe bussen! Dit was een sponsoractie van Boomrooierij Weijtmans in verband met hun 100-jarig bestaan. Een super cadeau waar we met hoofdletters DANK JE WEL tegen zeggen. 
 
Ook andere sponsoren leverden hun bijdrage, waaronder banketbakkerij De Maro en de Plus uit Udenhout.
Zijn we u als sponsor vergeten te vermelden? Sorry! Laat t ons weten, dan maken we dit in de volgende nieuwsbrief in orde.
 
De kinderen en leerkrachten kijken terug op een mooi schoolkamp. Helaas eindigde dit voor Siem uit het Reigersnest in mineur. Door een valpartij in het zwembad liep hij een hoofdwond op waarvoor hij in het ziekenhuis gehecht moest worden. Dat was behoorlijk schrikken! Beterschap Siem, hopelijk ben je snel weer op school!
 

Nieuw thema Jeelo

U heeft het vast al gehoord of gemerkt. Afgelopen maandag zijn we gestart met ons nieuwe thema van Jeelo. Leren voor later.
Deze keer hebben we het thema gekoppeld aan de kinderboekenweek omdat die als thema Worden wat je wilt heeft. Dit sluit heel mooi aan bij het ons thema! 
We laten dit thema na de herfst vakantie nog een aantal weken doorlopen.
Voor meer informatie over het thema klik hier
 

Opening thema Leren voor later. Eindelijk weer met z'n allen in de aula!
 

Herhaalde oproep MR verkiezingen en overblijven

 
Gezocht: Ouders die zitting willen nemen in de medezeggenschapsraad ( MR ) van kindcentrum de Mortel
Het derde schooljaar van de Mortel is inmiddels begonnen. Er hebben 2 leden van de MR kenbaar gemaakt af te willen treden. Het gaat om een teamlid en een ouder. Via dit bericht zijn we op zoek naar een ouder die de MR weer mee compleet maakt.
De verkiezingscommissie van de MR is hiervoor bij elkaar geweest en er is een traject vastgesteld waarbinnen we verkiezingen uit willen schrijven. De volgende uitgangspunten zijn daarbij van belang.
- De MR dient te alle tijden te bestaan uit 6 leden, waarvan 3 ouders deel uitmaken van de oudergeleding en 3 leerkrachten van de personeelsgeleding. 2 Leden van het team en twee leden van de oudergeleding blijven zitting nemen in de MR.
De MR is bij deze dus op zoek naar gemotiveerde ouders die zich voor deze vacature beschikbaar willen stellen.
Voor het hele bericht en meer informatie klik hier

Gezocht: Overblijfkracht
We zijn nog steeds dringend op zoek naar overblijfkrachten voor de donderdag en vrijdag.
Ook mensen die incidenteel willen overblijven zijn welkom.
Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Nicole Brokken (013-5115032)
 

Overblijfbijdrage

Normaal gesproken sturen we aan het begin van het schooljaar een verzoek om betaling van de overblijfbijdrage. Momenteel evalueren we of het verstrekken van thee en melk door school van meerwaarde is. We bespreken dit met het team, de overblijfkrachten en de MR. De uitkomst van dit gesprek kan van invloed zijn op de financiële bijdrage die we van u gaan vragen. Meer informatie hierover zodra dit duidelijk is.

Vertraging geplande renovatie

 
Een update van hoofd bedrijfsvoering Tangent, Ruud Gommers:
 
Beste mensen,
 
Project verbouwing De Mortel
Het project voor de verbouwing van de Mortel, waar we allemaal zo naar uitkijken, heeft vertraging opgelopen. Na de aanbesteding bleek dat, vergeleken met de bij de gemeente ingediende begroting, de prijzen met gemiddeld 33% waren gestegen. Dit is een algehele tendens op de bouwmarkt. Dit betekende een groot tekort op het bouwbudget. Na overleg met Humankind en de gemeente is besloten een aanvullende aanvraag voor financiering te doen. Deze aanvraag voor extra financiering ligt momenteel bij de gemeente. We hopen hier dit jaar uitsluitsel over te krijgen. Zodra hier een positieve beslissing over genomen is, pakken we het project weer op.
 
SUVIS-project
Het SUVIS-project is gelieerd aan de verbouwing en zou een verbetering van de luchtkwaliteit op de school moeten opleveren. Hiervoor hebben we subsidie van de overheid gekregen. Echter, ook hier hebben we te maken met prijsstijgingen van gemiddeld 30% en hebben we ook een groot tekort. Tangent zal bekijken hoe we dit gaan bekostigen. 
 
Met vriendelijke groet,
Ruud Gommers
 

Werkgroep Identiteit

 
Komende maandag staat een bijeenkomst van de werkgroep Identiteit gepland.
In deze werkgroep is een aantal leerkrachten en ouders actief. Met elkaar gaan we in gesprek over onderwerpen zoals vieringen, burgerschap en levensbeschouwing.
De werkgroep doet aanbevelingen aan de directie en de leerkrachten van de Mortel en aan onze eventmanager. De bijeenkomsten hebben een open karakter en iedereen is van harte welkom om aan te sluiten en mee te denken.
Datum: maandag 18 oktober
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: kindcentrum de Mortel
 

Koffie / ontmoetingsmomentje

 
Morgenochtend, vrijdag 15 oktober, staat weer een (informeel) ontmoetingsmoment gepland. Onder het genot van een kop koffie of thee kunnen ouders elkaar ontmoeten. Tijdens de bijeenkomst staat ‘verbinding’ centraal en kunnen ook ‘schoolse zaken’ worden besproken. 
Namens school is meneer René aanwezig.
 

Ingezonden bericht (1)

 
Kindmonitor 0 t/m 11 jaar 
De GGD Hart voor Brabant heeft eind september een uitnodiging om de Kindmonitor in te vullen verstuurd naar ruim 35.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heb je een uitnodiging ontvangen? Doe mee, jouw mening telt!
 
 Meer informatie en een kort filmpje klik hier
 

Ingezonden bericht (2)

 
We ontvingen een uitnodiging van het Familiepastoraat Johannes 2.3 over een aanbod voor gezinnen. Voor meer informatie klik hier
 

Belangrijke data op een rij

 
Vrijdag 15 oktober
Ontmoetingsmoment / koffietafel
Bijeenkomst werkgroep schoolplein
 
Maandag 18 oktober
Schoolfotograaf
Bijeenkomst werkgroep identiteit
 
Dinsdag 19 oktober
Schoolfotograaf
 
Vrijdag 22 oktober
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Start herfstvakantie
 
Maandag 1 november
Eerste schooldag na de herfstvakantie
 
Maandag 8 november
Vergadering MR