Praktische info

Toestemming publicatie foto's en video's

Beste ouder/verzorger,   Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.   Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.   Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren).Het is ook mogelijk om uw toestemming te geven of te wijzigen via Parro. Dit doet u bij de Privacy-voorkeuren. U kunt dit te allen tijde wijzigen. Wij zullen u jaarlijks herinneren aan deze toestemming.   Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.   Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stagiaire op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.   U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. U geeft deze toestemming per kind. Vandaar dat u meerdere exemplaren ontvangt als u meer dan één kind heeft.   Alvast bedankt voor uw medewerking!     Met vriendelijke groet, team De Mortel