Nieuwsbrief vrijdag 3 december 2021

Belangrijke data op een rij

Maandag 6 december – studiedag, alle kinderen zijn vrij
Maandag 13 december – bijeenkomst kinderraad
Dinsdag 14 december – koffietafel / ontmoetingsmoment (o.v.b.)
Vrijdag 17 december – bijeenkomst werkgroep schoolplein
Donderdag 23 december – kerstviering
Vrijdag 24 december – start kerstvakantie (12.00 uur)
Maandag 10 januari – 1e schooldag na kerstvakantie
 

Sint was vandaag op school!

Op het podium in de aula ontvingen Sinterklaas en zijn pieten vandaag de groepen 1 t/m 4. Ook de peuters van Olleke Bolleke kwamen op bezoek. De oudere kinderen genoten van surprises en lekkers in hun eigen klas. Voor de kinderen van het koekoeksnest was er een digitaal feest. Zodra zij weer op school zijn krijgen ook hun surprises de aandacht die ze verdienen!

 

Corona – stand van zaken

Momenteel is nog één groep thuis in quarantaine: groep 5-6 Koekoeksnest. Deze kinderen mogen volgende week weer naar school. Zoals het er nu naar uitziet zijn alle groepen er dan weer.
Het aantal positieve meldingen neemt af op de Mortel, waardoor de situatie langzaam aan normaliseert. We kijken terug op een onzekere en hectisch periode, voor kinderen, ouders en personeel van de Mortel. Daarbij kregen we ook te maken met een persconferentie waarin voor het basisonderwijs nieuwe maatregelen en richtlijnen werden gepresenteerd. We proberen daar zo goed als mogelijk mee om te gaan. Keuzes zijn niet gemakkelijk en zullen we soms moeten heroverwegen. Ouders weten ons te vinden met vragen of om van gedachten te wisselen. Dat is fijn, ook als we het niet met elkaar eens zijn.
 
Eén van de richtlijnen die in de persconferentie van afgelopen vrijdag werd aangekondigd is het zelftesten. Hierover werden wij als volgt geïnformeerd: 
 
‘Tweemaal per week preventief zelftesten  - Op advies van het OMT wordt het advies voor preventief zelftesten uitgebreid. Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en ál het personeel op scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de leerling of het personeelslid (en de rest van het huishouden) in quarantaine en laat zich testen in de GGD-teststraat. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.’
 
Belangrijk: wij testen nooit zelf kinderen op school – dit is aan de ouders / verzorgers!
 
Komende week ontvangen we op school zelftesten voor kinderen. Deze kunt u gebruiken voor het uitvoeren van het testadvies. We laten u weten op welke dag we de testen mee naar huis geven zodat u weet wanneer deze bij uw kind in de tas zitten. Als u niet wilt dat we uw kind een test meegeven, geeft u dat door aan de leerkracht van uw kind. Uw kind krijgt dan geen test mee naar huis. We hopen dat u zich wel houdt aan het advies van twee keer testen per week.
 

Informatie schoolfotograaf

Vanwege ziekte later dan verwacht: De schoolfoto’s staan vanaf maandag 6 december online. Vanaf deze datum werken de inloggegevens. Deze vindt u op de kaart die we vandaag aan alle kinderen hebben meegegeven (even tassen checken). Voor meer informatie en bestellen klik hier.
 

Renovatie de Mortel

Goed nieuws: De renovatie gaat door! Onze school (en kinderopvang) worden aangepast, met als onderlegger de uitspraken die we in ons visiedocument hebben gedaan. We gaan geen volledig nieuwe school bouwen, daarvoor zijn de middelen niet toereikend. Het oude gedeelte wordt afgebroken en vervangen voor een nieuw deel. Het bestaande nieuwere deel van het gebouw wordt opgeknapt: verbeteren van de ventilatie, een verfbeurt, nieuwe lampen en dat soort zaken. 
Verbouwen en renoveren gaat niet vanzelf. De aannemer heeft toegezegd de overlast zoveel als mogelijk te voorkomen. De aannemer is gewend in scholen te werken en het uitgangspunt is simpel: onderwijs moet op een goede manier door kunnen gaan. Daarbij hoort veiligheid voorop!
Het gebouw zal in fasen worden aangepast en opgeknapt. We starten met het deel waarin nu de groepen 1 t/m 4 zijn. Zij zullen tijdelijk moeten verhuizen naar het oude gedeelte van het gebouw. U hoort van ons nog welke groep waar heen gaat en hoe de verhuizing gaat verlopen.
De eerste (voorbereidende) werkzaamheden staan gepland op maandag 6 december. De echte klus start in de kerstvakantie.  De verwachting is dat de totale werkzaamheden ongeveer een jaar gaan duren.
 

Studiedag maandag 6 december

Komende maandag zijn de kinderen vrij. De leerkrachten volgen deze dag een online-programma met twee onderwerpen:
- Impuls leesonderwijs. Dit is een vervolg op de eerdere studiedagen dit schooljaar. Nadat we gekeken hebben naar leesbevordering en leesmotivatie gaan we nu dieper in op het leesonderwijs en het lesgeven dat daarbij hoort.
- Vreedzame school. Dit onderwerp staat dit schooljaar prominent op de agenda. Maandag zoomen we in op een veilig klimaat en pestgedrag.