Nieuwsbrief 14 november 2021

Aanscherping Coronamaatregelen op de Mortel


Na de persconferentie van afgelopen vrijdag hebben we een aantal maatregelen aangescherpt. Lees deze goed door voordat u maandag uw kind naar school brengt.

-Ouders blijven in principe weer buiten. U komt alleen naar binnen als dit echt niet anders kan.
-Gesprekken voeren we zoveel mogelijk telefonisch of via Teams.
-Iedereen vanaf 12 jaar draagt in het gebouw een mondkapje. Dit geldt niet voor het personeel.
-Naar binnen kan alleen via de hoofdingang (Perweide 5), tenzij anders aangegeven.
-Externe professionals mogen, op afspraak, wel naar binnen. 
-We overwegen de ouder-kind-gesprekken digitaal te laten plaatsvinden. Hierover geven we z.s.m. duidelijkheid.
 

In school zijn we (weer) meer alert op:

-Bij binnenkomst handen wassen.
-We houden 1,5 meter afstand van elkaar.
-Bij klachten blijven we thuis en laten we ons testen.
-We ventileren in alle klaslokalen en werkruimtes.
-We werken zoveel als mogelijk vanuit huis.

Let op:

-Ook voor kinderen geldt: bij klachten of twijfel thuis blijven en testen. 
-Als een gezinslid positief test gaan alle gezinsleden in quarantaine.
Volg altijd de richtlijnen van de GGD.
Houd u ons op de hoogte?
 

Sinterklaas en kerst


De voorbereidingen van deze feesten zijn in volle gang. Uiteraard houden we met alle (on)mogelijkheden. In deze nieuwsbrief alvast een eerste bericht over deze twee mooie feesten. Meer informatie volgt later.
 

Sinterklaas

Op vrijdag 3 december brengt Sintklaas samen met zijn pieten een bezoek aan de Mortel. Sinterklaas zal samen met zijn pieten aan iedere groep een bezoekje brengen. Ongetwijfeld brengt hij weer mooie cadeaus en wat lekkers voor ons mee.

Sinterklaasjournaal en intocht
Dit jaar volgen we met de hele school het Sinterklaasjournaal van de NTR. Rondom deze verhaallijn organiseren we de aankomende weken allerlei activiteiten. Op maandag 8 november is de NTR begonnen met het uitzenden van het Sinterklaasjournaal. Dagelijks is het journaal om 18.00 uur te zien bij Zapp op NPO 3. Op school gaan we ook dagelijks naar het journaal kijken. We bekijken dan de uitzending van de dag ervoor. Deze week vonden we al een verjaardagskalender en hebben we alvast wat slingers opgehangen.
Afgelopen zaterdag zond de NTR de landelijke intocht van Sinterklaas uit. Deze is terug te zien via uitzending gemist.

Schoentje zetten
Op donderdag 25 november mogen alle kinderen hun schoentje zetten op school.

Er zal ook weer druk geknutseld en gezongen worden met elkaar.
Kortom we gaan er een gezellige Sinterklaastijd van maken op De Mortel.
 

Kerstmis

In december vieren we ook het kerstfeest op de Mortel. Dit jaar houden we onze kerstviering op donderdag 23 december van 17.00 tot 19.00 uur. De voorbereidingen zijn in volle gang. Zodra het hele programma klaar is zullen we dat met u delen. Noteer de datum van onze kerstviering alvast in uw agenda.
 

Herdenking bevrijding van Udenhout op 26 oktober


Op dinsdag 26 oktober hebben een aantal kinderen uit unit 7-8 een bijdrage geleverd aan de
herdenking van de bevrijding van Udenhout. Deze herdenking vond plaats bij de graven van de drie
Engelse soldaten waarover nu ook een boek geschreven is. Deze herdenking sloot heel mooi aan bij
het thema van Jeelo waarbij het gaat over Leren voor later.
Voor het hele bericht en een aantal foto’s klik hier.
 

Eerste resultaten audit 8 november


Maandag 8 november heeft het auditteam van Tangent een audit uitgevoerd op de Mortel. Het eindverslag moeten we nog ontvangen. We delen in deze nieuwsbrief al wel vast de eerste bevindingen. 
Nadat we het verslag hebben ontvangen gaan we aan de slag met de prioriteiten. En uiteraard vieren we de zaken die al wel goed gaan!

Wat gaat goed
-Er is heel veel bereikt in twee jaar.
-Veel standaarden zijn positief beoordeeld.
-Mooie voorbeelden van een actief leerklimaat.
-We behalen de opbrengsten (toetsen) die van ons mogen worden verwacht.
-We hebben goed zicht op de benodigde extra ondersteuning.
-Er zijn mooie voorbeelden van samenwerking (ouders, school)

Wat kan beter
-Aanbod van de niet-cognitieve vakken.
-Onderwijsaanbod nog beter aanpassen aan de leerlingpopulatie.
-Preventieve aanpak voorkomen van pesten.
-Versterken kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur.
-Communicatie
 

Koffie / bijkletsuurtje


Aanstaande vrijdag, 19 november, staat een koffie / bijkletsuurtje gepland. Deze bijeenkomst moeten we vanwege de aangescherpte coronamaatregelen helaas annuleren. We hopen dat de volgende, dinsdag 14 december, wel weer gewoon door kan gaan.
 

Even voorstellen - kinderraad


Ik ben Demi, ik woon samen met mijn mama en ik heb een kat en een konijn. Ik zit in 5/6 en ben 8 jaar oud. Ik zit in de kinderraad. Mijn hobby’s zijn tekenen en zingen. Ik zit op Judo en Scouting. Ik wil graag een groener schoolplein, met bijvoorbeeld een moestuin en zonnepanelen, of met dieren. Ook wil ik meer mediatoren en minstens drie juffen of meesters op het schoolplein om meer rust te hebben. Helpen jullie mee?
 

Sponsor schoolkamp gemist… bij deze alsnog!


The BBQ Company heeft de BBQ op dinsdag (schoolkamp 7/8) gesponsord.
Super bedankt daarvoor, de kinderen en begeleiders hebben er van genoten!
 

Opbrengst Bruna-actie (kinderboekenweek)


Namens het team; bedankt! Er zijn veel Bruna-bonnen ingeleverd tijdens de actieperiode en daarmee hebben we 3 leuke leesboeken uit kunnen zoeken. Op de foto hieronder kunt u zien welke dit geworden zijn. Er zijn al een aantal kinderen extra enthousiast geworden voor de leesmomentjes in de klas en daar doen we het voor!


 

Persbericht van de bibliotheek


Maak jij je wel eens druk over de toekomst van Udenhout?
Vraag jij je wel eens af: is er straks nog genoeg ruimte om te spelen? Is er nog schone lucht? Zijn er nog bossen en groene weilanden?
Vind je het leuk om daarover na te denken met leeftijdsgenoten?
Vind je het leuk om samen plannen te bedenken voor de toekomst van Udenhout? Samen te zoeken naar oplossingen voor problemen?
Vind je het leuk om daarover te schrijven of daarover een vlog te maken en ben 
je ook nog tussen de 9 en 14 jaar?
Dan kunnen we jou gebruiken als reporter van Udenhout.
Voor het hele bericht klik hier.
 

Belangrijke data op een rij


Maandag 15 november
Bijeenkomst kinderraad

Vrijdag 19 november
Geannuleerd: koffietafel / bijkletsmoment

Maandag 22 november
Bijeenkomst commissie identiteit (mogelijk online)

Dinsdag 23 november
Ouderraad

Donderdag 25 november
Dinsdag 30 november

Ouder-kind-gesprekken (mogelijk online)

Vrijdag 3 december
Sinterklaas bezoekt de Mortel

Maandag 6 december
Studiedag, alle kinderen zijn vrij