Nieuws

Nieuwsbrief oktober 2023

Belangrijke data op een rij   Donderdag 22 en maandag 27 november – Driehoeksgesprekken     Hopelijk heeft iedereen genoten van een hele fijne herfstvakantie. Wij vonden het ontzettend fijn om alle leerlingen maandagochtend weer te zien en zijn vol enthousiasme weer gestart.   Afgelopen periode hebben we gemerkt dat de griepgolf De Mortel niet ongezien voorbij is gegaan. Mocht een teamlid ziek zijn, doen we in eerste instantie een beroep op de vervangerspool van onze stichting. Ook hier kampen we met personeelstekorten en merken we regelmatig dat er geen vervanger beschikbaar is. Mocht dit het geval zijn, proberen we het altijd intern op te lossen, waarbij soms de leerlingen verdeeld worden over de andere groepen. Hierbij wordt altijd gestreefd naar stabiliteit en rust voor zowel de leerlingen als de groepen waarover de leerlingen verdeeld worden.   In de vorige nieuwsbrief hebben we je geïnformeerd over het splitsen van de leerlingen tijdens het buitenspelen. Wij constateren dat deze keuze momenteel bijdraagt aan een fijn buitenspeelklimaat. In de toekomst willen we toewerken naar een situatie waarin weer gezamenlijk buiten gespeeld kan worden. Om dit goed vorm te kunnen geven zullen we hier o.a. onze leerlingenraad bij betrekken.   Martijn Schoormans Directeur Kindcentrum De Mortel   Mediatoren schooljaar 23-24   Na 3 weken hard werken en oefenen zijn deze kanjers allemaal geslaagd en hebben ze hun diploma op feestelijke wijze in ontvangst mogen nemen! Demi en Marlot waren niet aanwezig, maar via deze weg ook van harte gefeliciteerd! Na de herfstvakantie gaan de mediatoren aan de slag en zijn ze te herkennen aan hun mediatoren hesje. Ze lopen rond tijdens de kleine en grote pauze om te helpen mocht er een conflict ontstaan en kinderen hulp nodig hebben bij het oplossen hiervan.         Parro   Als het goed is, hebben alle ouders inmiddels toegang tot de ouderapp Parro. Bij het onderdeel Absentie melden is het mogelijk uw kind af te melden wegens ziekte of wegens een bezoek aan bijvoorbeeld de huisarts of tandarts. Hierin wordt onderscheid gemaakt omdat een ziekmelding in principe zonder einddatum is; je weet immers niet wanneer je kind weer beter zal zijn. Bij een absentiemeldingen moet een einddatum en eindtijd worden ingesteld.   Ook is het in Parro mogelijk om aanpassingen te maken in de privacy-voorkeuren, dus waar van uw kind wél of geen beeldmateriaal mag worden geplaatst.   Verlofaanvragen kunnen helaas niet meer via de ouderapp worden gedaan. Hiervoor kunt u een mailtje sturen naar info.mortel@tangent.nl. Er is een aantal redenen waarvoor door de administratie een dag verlof kan worden toegekend, zoals een huwelijk of een begrafenis. Bij twijfel of wanneer er andere redenen zijn, zal het verzoek altijd worden doorgestuurd naar de directie.    Jeelo   In bijlage de nieuwsbrief van Jeelo.   Vakantietoernooien   In de kerstvakantie, op vrijdag 5 januari, is er een Vakantietoernooi Basketbal. Als je kind dit leuk vindt, open dan de bijlage. Bericht van de ouderraad   De loterij is nog een groter succes geworden dan we ooit hebben gedacht!        De lootjes zijn geteld en de kinderen die de meeste lootjes hebben verkocht, hebben een verrassing ontvangen. Dit waren Rhana, Lisa en Kay. Vanmiddag zal de directeur de trekking doen, dus houdt uw telefoon goed in de gaten want wie weet bent u wel de gelukkige winnaar van één van de vele mooie prijzen, beschikbaar gesteld door de Ondernemers uit Udenhout. De prijzen kunnen worden opgehaald op 4 november  van 11:00 tot 13:00 uur.   Verder zijn er nog een aantal belangrijke data waar we uw hulp goed kunnen gebruiken: 17 november na schooltijd gaan we versieren voor Sinterklaas. 8 december in de ochtend tijdens schooltijd versieren voor Kerst. 21 december is de kerstviering. Hierover zullen we u in november verder informeren. Wilt u ons helpen bij deze activiteiten, mail dan naar ouderraad.mortel@tangent.nl   Stagiairs stellen zich voor   Beste ouders/verzorgers,   Vanaf maandag 11 september ben ik als stagiaire gestart en zal het komende jaar een aantal weken aanwezig zijn op de school van uw kind (een half jaar in de bovenbouw en een half jaar in de onderbouw). Ik wil me graag even aan u voorstellen, zodat u via deze weg al wat meer over mij te weten komt.   Ik ben Imme van Gestel, ik ben 20 jaar oud en woon, lekker dichtbij, in Udenhout. Ik studeer in Breda aan de PABO bij Avans en ik zit nu in het tweede jaar. De studie bevalt mij enorm goed en heb het bij mijn studie ook enorm naar mijn zin. Ik kijk ernaar uit om in groep 8 aan de slag te gaan en weer een andere visie op het onderwijs te ontdekken. Mocht u nog vragen hebben of nog iets van mij willen weten, zoek me dan gerust een keer op om het te vragen. Met vriendelijke groeten, Imme van Gestel   Hallo allemaal,   Ik ben Jamie Blume, ik ben eerstejaars pabo student en ik kom het komende half jaar een aantal weken stage lopen bij groep 1-2 de vlinderstruik. Ik zal mij even kort voorstellen, ik ben dus Jamie. Ik ben 21 jaar oud en ik kom uit Goirle waar ik sinds kort samenwoon met mijn vriend. Mijn vrijetijd besteed ik graag met toneelspelen bij een musical vereniging en ik ben leiding bij de scouting. Wat ik ontzettend leuk vind! Ik kijk er naar uit om het komende jaar stage te komen lopen op de Mortel, en samen met de kinderen een hoop te leren!   Hoi Ik ben Floor van der Avoort.23 jaar jong Eerstejaars student Pabo Avans   Ik ben geboren en getogen in Udenhout. Ik rij motor (hij heet Kikker) en ik vind het heerlijk om in mijn vrijetijd rond te toeren. Verder vind ik het altijd leuk om iets te doen met vrienden, zoals spelletjesavond, terrassen en nieuwe dingen uitproberen. Doelen deze stage: • Ik wil kinderen het gevoel geven dat ze zichzelf kunnen zijn. • Ik wil de kinderen begeleiden in de zoektocht naar hun talenten en interesses. Kinderopvang   In de bijlage vindt u een brief van de kinderopvang.   Lampionnentocht   Tot slot een bericht van de Ondernemers Vereniging Udenhout. Op zaterdag 11 november is er een lampionnentocht waaraan alle kinderen mogen meedoen.  

Nieuwsbrief September 2023

Belangrijke data op een rij   Maandag 2 en dinsdag 3 oktober – Schoolfotograaf Donderdag 5 oktober – Opening kinderboekenweek Maandag 9 oktober – Lekker lui lezen Vrijdag 13 oktober – Afsluiting Kinderboekenweek én Jeelo-thema Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober – Herfstvakantie   De tijd vliegt, de eerste 5 weken van het schooljaar zitten er al weer op en over enkele weken staat de herfstvakantie weer voor de deur. Iedere ochtend herken ik steeds meer gezichten bij de poort en ik voel me steeds een beetje meer thuis op De Mortel. Via deze weg dank voor het fijne welkom!  Mocht er iets zijn, je vragen hebben spreek me dan aan zodat we kunnen zoeken naar een passende oplossing. Mochten de vragen of opmerkingen betrekking hebben op de ontwikkeling van jullie zoon/dochter dan is natuurlijk de leerkracht het eerste aanspreekpunt.   We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de gebeurtenissen op school. Zoals je gemerkt hebt stuurt iedere groep op vrijdag een bericht m.b.t. groep specifieke informatie. De nieuwsbrief zal omstreeks iedere laatste vrijdag van de maand (of voor/na de vakantie) verschijnen met alle belangrijke school informatie. Ook gebruiken we dit moment om informatie vanuit de ouderraad, medezeggenschapsraad, humankind of andere partners de delen.    Vervangingen   Dit schooljaar zijn we in sommige groepen gestart met tijdelijke oplossingen. We begrijpen dat dit vragen en onrust oplevert. We zijn volop bezig om stabiliteit en rust te creëren voor onze leerlingen, uw kinderen en zullen hier steeds, zo passend mogelijk, over communiceren.   Koekoeksnest Meneer Ruud is dit schooljaar naast juf Tamara gestart in het Koekoeksnet. Inmiddels is bekend dat we tot de kerstvakantie deze invulling kunnen garanderen en ook het zicht op de periode daarna positief is.   Valkenboom Juffrouw Maud vertelde ons kort geleden dat zij zwanger is. Via deze weg willen we haar feliciteren en wensen haar een mooie zwangerschap. Ook was vooraf bekend dat juf Marjon na de herfstvakantie in Valkenboom zou stoppen. We zijn blij dat juf Marjon langer wil blijven tot 1 december. Momenteel werken we aan de oplossing voor een stabiele invulling vanaf 1 december en zullen daar binnenkort over communiceren.   Doorstroomtoets groep 8   Tijdens de informatieavond heeft Jolanda een presentatie gegeven over de doorstroomtoets die in groep 8 op de planning staat. Mocht je deze presentatie hebben gemist en toch graag meer willen weten dan kan dat via onderstaande link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-doorstroomtoets-basisschool/wetsvoorstel-doorstroomtoetsen-po   Kalender   Voor de vakantie blijken er wisselende datums te zijn doorgegeven in de nieuwsberichten. De datums zoals gecommuniceerd in de laatste kalender (bericht 13 juli) zijn leidend. Let op: Studiedag op 17 januari Studiedag op 17 juni (i.p.v. 7 juni) Buitenspelen   Dit schooljaar zijn we gestart om het buitenspelen in de pauzes gestructureerder vorm te geven. Afgelopen weken hebben we een positieve vooruitgang gezien maar zijn we toch nog niet helemaal tevreden. Om voor iedereen een fijne, veilige pauze te kunnen waarborgen zijn we deze week gestart met gesplitst buitenspelen. Groep 1 t/m 4 zal aan de achterkant en 5 t/m 8 aan de voorkant spelen. Vanzelfsprekend evalueren we dit als team en raadplegen wij de medezeggenschapsraad voor advies om steeds passende aanpassingen te kunnen doen.   Schoolfotograaf   Op 2 en 3 oktober komt de schoolfotograaf van Schoolkidsfotografie foto’s maken. De kinderen van groep 1 t/m 3 én van de Boomkikkerstruik worden maandag 2 oktober gefotografeerd. De kinderen van groep 4 t/m 6 én groep 8 zijn op dinsdag 3 oktober aan de beurt. De broertjes- en zusjesfoto’s zullen zo veel mogelijk op maandag worden gemaakt. Er kunnen alleen foto's worden gemaakt van de kinderen die op de Mortel zitten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen die nog dit jaar op school gaan starten; deze krijgen bericht van de leerkracht.   Zodra de foto’s online staan (na 4-6 weken), krijgt uw kind een code-kaart mee naar huis. Het is belangrijk om deze kaart goed te bewaren want deze is nodig om de foto’s online te bekijken én te bestellen.   Schoolapp – Parro   Vanaf vandaag hebben we een nieuwe schoolapp, namelijk Parro. Deze app is rechtstreeks verbonden met ons leerlingenadministratiesysteem, wat veel voordelen heeft voor leerkrachten én ouders. Na de herfstvakantie zal de Parro-app de huidige schoolapp (van Parentcom) gaan vervangen. U kunt de app gratis downloaden; de leerkracht van uw kind geeft u toegang. Per email ontvang u een uitnodiging met een unieke koppelcode voor uw kind, waarmee u zelf een account kunt aanmaken.   Uitgebreide informatie over de app vindt u in de bijlage.   Kinderboekenweek   Woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: Bij mij thuis.   Donderdag 5 oktober vindt er een gezamenlijke opening plaats, op het schoolplein of in de aula. We gaan het liedje ‘Bij mij thuis’ van Kinderen voor Kinderen zingen en dansen (ook te vinden op youtube), er wordt een gedicht voorgelezen en we hebben een speurtocht uitgezet op het schoolplein, passend bij het thema.   Maandag 9 oktober gaan we met de hele school ‘lekker lui lezen’. Dit betekent dat uw zoon/dochter een leesboek naar keuze en een lekker kussen mee naar school mag brengen, waar hij/zij lekker lui op kan lezen. Kinderen mogen alleen, maar ook samen lezen, bijvoorbeeld een kleuter wordt voorgelezen door een leerling uit groep 8.   Woensdag 11 oktober wordt de voorleeskampioen van de school gekozen. De groepen 7 en 8 houden in de klas een voorronde. De beste twee van de klas gaan het tegen elkaar opnemen in de aula, voor de hele school. Een deskundige jury kiest vervolgens wie voorleeskampioen van de Mortel 2023 wordt!   Vrijdag 13 oktober worden de kinderboekenweek én het Jeelothema ‘Omgaan met elkaar’ afgesloten met ‘Stoepkrijt je eigen huis’. Kinderen maken met stoepkrijt één groot huis of allemaal verschillende huizen. Door samen over het huis na te denken hopen we de mooiste creaties te zien op het schoolplein.   Gedurende de hele Kinderboekenweek kan er in de school een ‘leestoeter’ afgaan. De kinderen laten al hun werk liggen en gaan lezen in hun boek of worden voorgelezen door hun meester of juf.   Oproep aan ouders, opa’s, oma’s of verzorgers: Mocht u graag een stukje willen voorlezen in de groep van uw kind, laat dat dan weten via de groepsleerkracht. Zij kunnen dan een afspraak met u maken over een tijdstip. Het spreekt voor kinderen erg tot de verbeelding wanneer er eens ‘iemand anders’ een boek komt voorlezen.   Berichten van de ouderraad Er is een vacature voor de ouderraad. Wilt u deel uitmaken van ons mooie team en al die leuke activiteiten mee organiseren om onze kinderen een onvergetelijk schooljaar te bezorgen? Voor meer informatie of om u op te geven mag u een mail sturen naar: ouderraad.mortel@tangent.nl  De ouderraad heeft een kledingcontainer, waarvan we de opbrengst gebruiken voor activiteiten die we samen met de school organiseren! Mocht er kleding zijn die u weg wil gooien, dan staat er een kledingcontainer aan de kant van Humankind, waar u te allen tijde uw oude kleding en schoenen in kunt deponeren.   Bericht van de MR   Op 20 september jl. hadden wij de eerste MR-vergadering van dit schooljaar. De eerste vergadering voor Sanne in de MR en voor ons allemaal de kennismaking tussen de MR, Martijn en Claudia. We hebben vooral gesproken over hoe we als MR willen samenwerken met de directie en ook wat de directie van ons verwacht. Fijn om te horen dat we worden gezien als “kritische vriend” van de school. Een rol die we heel graag willen spelen.   Want in elke school is de MR een belangrijk orgaan wat meedenkt, adviseert, aanhoort maar wat ook vragen kan stellen, bijvoorbeeld aan de directie over de gang van zaken op school.   In de MR van De Mortel zitten 3 teamleden en 3 ouders. Teamgeleding: Marian Brand leerkracht groep 1-2 Vlinderstruik; Lieke Voogt leerkracht groep 6 Wielewaalheide en RT; Sanne de Ruijter leerkracht groep 8 Hazenpad. Oudergeleding: Wendy Schoens: moeder van Jikke (groep 5 Koekoeksnest) en Klaske (groep 3 Eendenvijver); Ilona van de Plas: moeder van Kay (groep 3 Eendenvijver) en Fleur (groep 1-2 Vlinderstruik); Aukje van Ingen: moeder van Hugo (groep 6 Wielewaalheide) en Lone (groep 7 Boomkikkerstruik) De teamleden vertegenwoordigen het gehele team en de ouders vertegenwoordigen alle ouders. Alleen met jullie input kunnen we er staan voor ons allemaal. Zijn er vragen die jullie heel graag op de MR-agenda zouden willen zien? Lopen er dingen op school anders dan je zou willen of zouden jullie meer informatie willen over hoe processen binnen de school verlopen? Is er iets anders wat je graag zou willen delen of vragen? Specifieke vragen over jullie eigen kinderen zijn geen onderwerp voor de MR maar alles wat van toepassing is op de hele school kunnen we samen oppakken. Hiervoor kun je ons mailen, het e-mailadres is: mr.mortel@tangent.nl. De oudergeleding van de MR kan dit dan in een vergadering bespreken en via de nieuwsbrief terugkoppelen. Ook zijn de notulen van elke vergadering op te vragen via bovenstaand e-mailadres.   Onze volgende vergadering staat 30 oktober op de agenda. We houden jullie op de hoogte.   Humankind – nieuwsbrief Kinderopvang de Mortel   In de vakantie zijn er diverse activiteiten aan bod gekomen bij de BSO. Een uitstapje naar de duinen, het poppentheater het maken van een panfluit, proeverij van diverse groentes o.a. ananastomaat, puntpaprika, chioggiabiet, paarse wortel. Er zijn door de Coole Kikkers tie dye shirtjes gemaakt. Er is een uitstapje door de Boom en Brulkikkers gemaakt naar de natuurspeeltuin in Oisterwijk. We hebben de Humankind bussen gebruikt om de kinderen te vervoeren, wow dat was leuk! In de gezonde smikkelweek hebben we een courgettecake en bietenpizza gemaakt. Hebben de kinderen dit thuis verteld? Nieuws van Natureluurs – IVN Oisterwijk   Vroege Verrassingstocht In de vroege ochtend ziet de natuur er vaak heel anders uit. De mensen zijn nog niet wakker dus hebben dieren vrij spel. We gaan op zoek naar wat het bos ons op zondagochtend te vertellen heeft. Wat zullen we zien, wat zullen we ontdekken? Je moet er vroeg je bed voor uit maar geloof ons, dat is de moeite waard. Kom en beleef de natuur in de vroege ochtend op zondag 8 oktober van 8.00-10.00u. Deelnemen kan door aanmelding vóór vrijdag 6 oktober via de mail: natureluurs@ivnoisterwijk.nl  Vermeld in de mail duidelijk je naam en leeftijd. Na aanmelding krijg je meer details over deze activiteit. Ben je jeugdlid van IVN Oisterwijk dan mag je gratis deelnemen. Ben je nog geen lid? Geen probleem! We vragen je dan om een bijdrage van €3,00 per keer. Natuurlijk mag je gerust een keer een vriendje of vriendinnetje meenemen. Iedereen is welkom.   Natureluurs is de jeugdwerkgroep van IVN Oisterwijk en omstreken. Onder leiding van enkele ervaren IVN-vrijwilligers en natuurgidsen gaan we een aantal keer per jaar de natuur in. Meer informatie over IVN Oisterwijk en de werkgroep Natureluurs vind je op https://www.ivn.nl/afdeling/oisterwijk-eo   Jeugdcarnaval D’n Haozenpot   Hallo jeugdige carnavalsvierders,   Wil jij dit jaar in de jeugdraad tijdens carnaval in D’n Haozenpot? Dan is het nu tijd om je aan te melden!   Zit jij in groep 6, 7 of 8 en wil je graag in de jeugdraad, stuur dan een mailtje met je naam, adres, telefoon, email en leeftijd aan ons door. Zet er ook even in of je mee wil loten om prins(es) of adjudant(e) te worden!   De presentatie van de jeugdraad vindt plaats op vrijdag 17 november. Daarom willen wij vóór 3 november jullie aanmelding binnen hebben. Hopelijk ben je er dan op 17 november bij! We gaan vervolgens uit de aanmeldingen de nieuwe jeugdprins(es) en adjudant(e) kiezen.   Aanmeldingen (of vragen) via: jeugd@haozenpot.nl  

Nieuwsbrief 27 augustus

Start schooljaar 2023-2024 Komende maandag starten we het nieuwe schooljaar. Wij hopen dat je, net als ons ook hebt genoten van een hele fijne zomervakantie. A.s. maandag willen we je vragen om via de hoofdingang naar je klas te gaan, zo kunnen we iedereen op een fijne manier welkom heten.   Belangrijke data op een rij 7 september – Informatieavond 12 september – Studiedag 14 september – Ouderavond Dramataal groep 7 en 8 25 t/m 27 september – Kamp groep 7 en 8 Even voorstellen (directeur en adjunct directeur) Beste ouders en verzorgers,    In de nieuwsbrief van 13 juli berichtte Marcel van den Hoven je over de benoeming van de nieuwe directeur voor kindcentrum De Mortel. Via deze weg wil ik van de mogelijkheid gebruik maken om mijzelf kort voor te stellen.   Ik ben Martijn Schoormans, 40 jaar en woon samen met mijn vrouw Vivian en 2 kinderen, Pepijn en Puk in Tilburg. Naast leuke dingen ondernemen met mijn gezin ben ik ook vaak op de fiets (racefiets/mtb) te vinden.    De afgelopen 15 jaar heb ik als stamgroepleider op een jenaplanschool gewerkt (groep 3-4-5 en groep 6-7-8) en ben ik adjunct-directeur geweest op een school in een impulswijk. In 2019 ben ik gestart als directeur op een basisschool in Gilze waar ik samen met het team heb mogen werken aan het verstevigen van de kwaliteit van het onderwijs en het realiseren van nieuwbouw. Om te zorgen voor een fijne start van het nieuwe schooljaar en een goede overdracht aan mijn opvolger op obs De Wildschut ben ik tot 1 oktober op beide scholen aanwezig.    Je gaat me ongetwijfeld zien of spreken op de speelplaats, in de buurt of in de school. Ik vind het namelijk belangrijk dat je mij makkelijk weet te bereiken. Je mag me ook altijd een mailtje sturen, martijn.schoormans@tangent.nl. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking en tot maandagochtend bij de start van het nieuwe schooljaar!   Groet, Martijn Schoormans   Beste ouders en verzorgers,  Voor degene die mij nog niet kennen, ik ben Claudia Filippo, 49 jaar en getrouwd met Bart. Samen hebben we twee kinderen Storm en Bink. Ik ben 22 jaar werkzaam in het onderwijs bij Stichting Tangent. Mijn loopbaan begon als stamgroepleidster 6-7-8 op jenaplan De Kleine Akkers in Goirle. Daarna ben ik gaan lesgeven in groep 5 en groep 8 en was lid van het MT op Bs. Achthoeven, waar ik altijd met veel plezier gewerkt heb. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en ben mij meer gaan focussen op management. De afgelopen 6 jaar ben ik werkzaam geweest als adjunct directeur op Bs. De Lochtenbergh in Tilburg Noord en werd vorig jaar gevraagd door Tangent bestuur om te ondersteunen op de Mortel.  Eind vorig schooljaar is mijn aanstelling op de Mortel geformaliseerd en ben ik benoemd als adjunct directeur. Mijn werkdagen zijn dinsdag en donderdag. Ik heb ontzettend veel zin om er samen met iedereen een prachtig schooljaar van te maken. Heb je vragen, mijn deur staat altijd open. Met vriendelijke groet,  Claudia Filippo  claudia.filippo@tangent.nl   Informatie schooljaar 2023-2024 In deze bijlage tref je de informatie voor de ouders van leerlingen in de groepen 1-2 In deze bijlage tref je de informatie voor de ouders van leerlingen in de groepen 3-8   Informatieavond 7 september Op 7 september staat de informatieavond gepland (18:00 uur – 19:30 uur) voor de groepen 1 t/m 8. Op dit moment krijg je informatie van jouw zoon/dochter over het reilen en zeilen in de groep. Tevens is er natuurlijk de mogelijkheid om kennis te maken met de leerkrachten en nieuwe teamleden. Voor de ouders in de groepen 7-8 vindt er daarnaast op 2 momenten (18:15 uur – 19:00 uur) vrijblijvend een presentatie plaats over de ‘bijzonderheden’ van groep 8 en de doorstroomtoets in februari. Zien we je de 7de? Gefeliciteerd! Aan het begin van de zomervakantie is Elize uit groep 8 Brabants kampioen geworden met één van haar pony’s. Deze titel zorgde ervoor dat zij vorige week naar de Nederlandse kampioenschappen mocht. Hier behaalde zij ook de eerste plaats en werd dus Nederlands kampioen. Een super mooi resultaat en natuurlijk van harte gefeliciteerd!        Dichter bij elkaar Zondagmiddag 17 september vindt in de theetuin “Brandshof”, Slimstraat 91 in Udenhout de Middag van het Gedicht plaats. Ook leerlingen uit groep  3 en 4 van onze school hebben tekeningen gemaakt met daarop een gedicht. Die tekeningen worden in de tuin opgehangen.  Ze zijn heel mooi geworden! Het programma begint om 13.30 uur met muziek en spoken word, gevolgd door poëzievoordrachten van onze nieuwe Tilburgse stadsdichter en dorpsdichter. Daarnaast is er meer muziek, een open podium waar iedereen die dat wil zijn gedichten kan voorlezen en worden er sessies “gedichten lezen” gegeven. Om 13.45 uur en om 15.00 uur treedt voor de basisschoolleerlingen Jeugdtheater Van Niks & Van Alles  op met Janine Vriens. En dat alles voor  helemaal niks: geen entreekosten  dus en de ranja is gratis! De middag duurt tot 17.30 uur. En dit alles onder de paraplu van De Culturele Steenoven.  

Nieuwsbrief 13 juli 2023

Benoeming directeur de Mortel - bericht van Tangent Beste ouders/verzorgers,   Met het aangekondigde vertrek van René Los als directeur, ben ik blij om u te kunnen vertellen dat per 1 augustus 2023 Martijn Schoormans aan de slag gaat op De Mortel.   Martijn is op verschillende locaties binnen Tangent werkzaam geweest. Na ruim 4 jaar op De Wildschut in Gilze als directeur te hebben gewerkt, is het nu tijd voor een nieuwe uitdaging in Udenhout. Martijn zal aan het begin van het schooljaar persoonlijk met u kennismaken.   Aangezien wij binnen Tangent samenwerken hoog in het vaandel hebben staan én wij ook het belang van de school die Martijn zal verlaten in het vizier houden, zal Martijn zijn inzet en aanwezigheid na de zomer op De Wildschut afbouwen en zijn aanwezigheid bij De Mortel geleidelijk opbouwen, zodat hij vanaf 1 oktober volledig ter beschikking staat van Kindcentrum de Mortel.   Via deze weg wil ik René Los nogmaals hartelijk bedanken voor zijn inzet voor en betrokkenheid bij Tangent, en de Mortel in het bijzonder.   Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en wens u allen een fijne zomer toe.   Met vriendelijke groet,   Marcel van den Hoven, Voorzitter College van Bestuur Formatie overzicht Een volledig overzicht van het team van de Mortel in het volgende schooljaar, vindt u in deze bijlage. In het overzicht mist u een aantal bekende namen en ziet u een aantal nieuwe namen. Juf Claudia (Adriaens) heeft afgelopen jaar hard gewerkt aan re-integratie. Dat is heel goed gegaan, waardoor zij inmiddels weer volledig aan het werk is. De afgelopen maanden heeft zij als IB’er gewerkt op d’n Hazennest. Na de vakantie start zij als IB’er op de Lochtenbergh. Dat betekent dat Claudia haar vertrouwde werkomgeving ‘Udenhout’ gaat verlaten. We waarderen enorm wat zij voor de Mortel, en voorheen Achthoeven, heeft gedaan en wensen haar alle goeds!  Juf Karin heeft vanaf januari dit jaar gewerkt als IB’er op de Mortel. We wisten dat dit tijdelijk zou zijn en waarderen wat zij in die periode heeft betekent voor de Mortel. Karin heeft een vaste plek gevonden op d’n Bijstere. Heel veel succes op je nieuwe plek!  Juf Salina liet onlangs weten dat zij stopt met haar zij-instroomtraject en het onderwijs (tijdelijk?) gaat verlaten. Een onverwacht besluit, maar moedig en voor haar noodzakelijk. Door het vertrek van Salina is er per direct een vacature op te vullen in groep 5, waar we achter de schermen druk mee bezig zijn. Met de vakantie op komst is dit niet eenvoudig snel te regelen. We gaan er vanuit dat aan het einde van de vakantie bekend is hoe we e.e.a. gaan invullen. Ook juf Salina bedanken we voor haar inzet; veel succes met wat je hierna gaat doen! Juf Tanja was afgelopen jaar als ondersteuner in groep 1-2 Valkenboom. Zij gaat na de vakantie verder op de Vlinderboom. Dank je wel juf Tanja en veel succes in Loon op Zand! Juf Mei viel de afgelopen maanden in voor juf Marleen in groep 1-2 Valkenboom. Na de vakantie gaat zij verder als invaller in de vervangerspool van Tangent. Ook voor jou dank je wel en succes! Juf Marleen (de Bruijn) zit nog in een re-integratietraject en staat daardoor niet voor de groep. Meneer Joep heeft als vervanger van juf Lieke de afgelopen maanden gewerkt met veel verschillende groepjes kinderen en ondersteunt in groep 8. Dank je wel meneer Joep! Ook Joep blijft in de vervangerspool van Tangent.  Juf Lieke is weer volledig hersteld. Ook dat is mooi nieuws om te vermelden. Nieuw op de Mortel zijn Maud van Gulik, Lotte van Rossum en natuurlijk de nieuwe directeur Martijn Schoormans. We wensen jullie een fijne tijd op de Mortel!   Indeling lokalen – plattegrond Omdat we een paar nieuwe groepen krijgen, hebben we in de bijlage een plattegrond waarop is te zien welke groep in welk lokaal komt.    Kalender 2023-2024 Ook in bijlage de kalender voor het nieuwe schooljaar. Deze zal op de website van de school worden geplaatst.   Belangrijke data op een rij Maandag 28 augustus – Eerste schooldag Dinsdag 12 september – Studiedag   Nieuwe schoolapp In het nieuwe schooljaar gaan we werken met een andere schoolapp, genaamd Parro. Deze app is gelinkt aan ons het systeem voor de leerlingenadministratie Parnassys, waar we vanaf dit schooljaar mee zijn gaan werken. Deze directe link biedt veel voordelen, zowel voor leerkrachten als voor ouders. We hopen dat u dat zelf in het nieuwe schooljaar ook gaat ervaren. Aan het eind van de zomervakantie zullen we hierover meer informatie verspreiden.   Middag van het gedicht Bericht van “De Culturele Steenoven”: Leerlingen van juffrouw Marjetta hebben prachtige tekeningen met gedichten daarop gemaakt, die tijdens de "middag van het gedicht" op 17 september opgehangen worden in de theetuin van Sjef Brand in de Slimstraat. Daar komt ook de Tilburgse stadsdichter en onze eigen dorpsdichter, die voorlezen uit eigen werk en er worden gedichten van anderen voorgedragen en besproken. Kom kijken, luisteren en genieten, van 14.00 uur tot 17.00 uur.   Tenslotte wensen we iedereen een hele fijne vakantie, namens team de Mortel en zien jullie graag weer op maandag 28 augustus!

Nieuwsbrief 30 juni 2023

Belangrijke data op een rij Woensdag 5 juli – juffendag unit 3-4 Donderdag 6 juli – juffendag unit 1-2 Donderdag 6 juli – musical groep 8 Vrijdag 14 juli – laatste schooldag, middag vrij Studiedagen en vakanties schooljaar 2023-2024 Dinsdag 12 september Studiedag 16 t/m 22 oktober Herfstvakantie Woensdag 6 december Studiedag Vrijdag 22 december Middag vrij 23 december t/m 7 januari Kerstvakantie Vrijdag 9 februari Middag vrij 10 t/m 18 februari Voorjaarsvakantie Maandag 19 februari Studiedag Vrijdag 29 maart Studiedag Vrijdag 19 april Middag vrij 20 april t/m 5 mei Meivakantie Vrijdag 7 juni Studiedag Vrijdag 5 juli Middag vrij 6 juli t/m 18 augustus Zomervakantie     Kleuteronderwijs De leerkrachten van unit 1-2 én de betrokken intern begeleiders hebben in de afgelopen twee jaar een intensieve training gevolgd met als titel Het Kan. Hierin hebben ze gezamenlijk de volgende visie bepaald: “Op Kindcentrum de Mortel komen jonge kinderen spelenderwijs samen tot ontwikkeling in een rijke leeromgeving.” Hierbij wordt gekeken naar wat kinderen kunnen, wat kinderen kennen en wat kinderen willen leren. Uitdaging is daarin een belangrijk doel, met als uitgangspunt de ontwikkeling van het individuele kind.   Gymlessen volgend schooljaar De overheid heeft met de basisscholen afgesproken dat alle kinderen vanaf volgend schooljaar niet één maar twee keer per week gymles krijgen. Deze gymlessen worden volgend schooljaar weer voornamelijk verzorgd door juf Eline en juf Salina.   Daarnaast zal gymles worden gegeven door Nancy van de BSO, onder begeleiding van de eigen leerkracht. De groepen 1-2 krijgen op donderdag óf vrijdag* gymles van hun eigen leerkracht.     Dinsdag Donderdag Vrijdag Groep 1-2 Nancy Leerkracht* Leerkracht* Groepen 3   Eline Eline Groep 4-Lb   Eline Eline Groep 4-Db   Nancy Eline Groep 5-Ab   Eline Salina Groep 5-Kn   Nancy Salina Groepen 6   Nancy Salina Groep 7   Eline Salina Groepen 8   Eline Salina     Samen Opgroeien Tilburg Kun je als ouder wel wat hulp gebruiken, dan is er de organisatie Samen Opgroeien Tilburg.   Samen Opgroeien Tilburg koppelt ouders die wel wat steun kunnen gebruiken aan een steunouder of een gezinsvrijwilliger. Geen hulpverlener, maar iemand die af en toe langskomt om je te helpen, bijvoorbeeld bij de opvoeding, het op orde maken van je huis of papierwerk.   Meer informatie en contactgegevens vind je in bijgaande folder.  

Nieuwsbrief 18 juni 2023

Belangrijke data op een rij Maandag 19 juni – Groepsindeling 2023 - 2024 Dinsdag 20 juni – Rapporten mee (groepen 1 t/m 7) Donderdag 22 juni – Wisselmiddag Donderdag 22 en dinsdag 27 juni – Driehoeksgesprekken Woensdag 28 juni – Studiedag – alle kinderen zijn vrij Donderdag 6 juli – musical groep 8   Driehoeksgesprekken Op donderdag 22 en dinsdag 27 juni zijn de rapportgesprekken. Ouders van leerlingen in de groepen 2, 4, 6 en 7 kunnen zich daarvoor nog tot zondag inschrijven. Ouders met leerlingen in de groepen 1, 3 en 5 die een gesprek met de leerkracht willen, kunnen dit via een mailtje vragen aan de betreffende leerkracht.   Groepsindeling schooljaar 2023-2024 Maandag 19 juni communiceren we in een extra bericht over de groepsindeling van het schooljaar 2023-2024.   Mediatoren schooljaar 2023-2024 De kinderen van groep 6 mochten solliciteren om komend schooljaar mediator te worden. Op het sollicitatie formulier moesten ze aangeven waarom ze dat graag willen en daar kwamen hele mooie antwoorden uit zoals: “ Ik kan mensen goed helpen en kan er ook zelf iets van leren”, “Ik wil mensen blij maken”, “Ik heb namelijk broertjes en zusjes die vaak ruzie hebben en ik houd ze altijd uit elkaar”. Met zulke mooie antwoorden komt dat mediëren vast helemaal goed volgend jaar! De komende week gaan we een beslissing maken en dan start de training in het nieuwe schooljaar onder leiding van Anette Moonen.   Bericht namens College van Bestuur Tangent Beste ouders/verzorgers,   In dit bericht informeer ik je, namens de voorzitter van het college van bestuur van Tangent, over de verkennende gesprekken die de afgelopen weken gevoerd zijn tussen Tangent en schoolbestuur Initia. Initia bestaat uit vijf scholen voor primair onderwijs in de gemeente Dongen.   Uit deze gesprekken is gebleken dat beide schoolbesturen verder onderzoek gaan doen naar mogelijkheden voor nauwe samenwerking en dat kan eventueel leiden tot een aansluiting van Initia bij Tangent.   Een aansluiting zou een kans zijn om een stabiele leer- en werkomgeving voor kinderen en personeel van Initia te creëren. Door de krachten te bundelen, krijgt Tangent hiermee een stevige positie bij samenwerkingsverband Breda. We gaan daar van drie scholen (De Kring, De Wildschut en Prinsenbos) naar acht scholen.   Donderdagavond is een persbericht verspreid dat ingaat op het doel van deze verkennende gesprekken waar beide organisaties naartoe willen werken.   Ik kan me voorstellen dat dit bericht vragen bij je oproept. Echter, ik kan in dit stadium waarschijnlijk nog niet alles beantwoorden, hiervoor vraag ik je begrip. Zodra het mogelijk is, zal er meer gecommuniceerd worden over dit proces.   Ik hoop je zo voldoende geïnformeerd te hebben.   Met vriendelijke groeten,   Marcel vd Hoven, CvB   Eindtoets (IEP groep 8) wordt doorstroomtoets In schooljaar 23-24 nemen we bij groep 8 geen eindtoets maar een doorstroomtoets af. Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. Zo ziet de planning er uit: Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Met dit advies worden de kinderen aangemeld bij het voortgezet onderwijs. Mocht je kind zich aanmelden bij een lotingschool dan heeft het een gelijke kans. Omdat we in een overgangsperiode zitten gaan we in de komende driehoeksgesprekken de leerlingen van groep 7 een richtingsadvies geven. Dit richtingsadvies zegt het al, het geeft richting aan welke open dagen zij in oktober-november kunnen bezoeken. Tijdens de eerste informatieavond (groep 8) in schooljaar 23-24 volgt meer informatie over de veranderingen.    Vakantietoernooien In de schoolvakanties organiseert Sportbedrijf Tilburg voor basisschoolkinderen in de gemeente Tilburg sporttoernooien in samenwerking met Tilburgse sportverenigingen. Het is een unieke competitie tussen basisscholen. Leerlingen maken kennis met diverse sporten en ‘Fair Play’; sportiviteit is belangrijk. Daarnaast zijn ze ook nog eens lekker in beweging tijdens de vakantie.   Sportplezier staat altijd voorop tijdens de toernooien. Inschrijven voor deze toernooien loopt via de scholen. Juf Salina, juf Nancy en juf Eline (gymjuffen) laten aan de leerlingen voor elk vakantietoernooi weten wanneer en op welke manier ze zich kunnen inschrijven voor de Vakantietoernooien. De toernooien zullen komend schooljaar ook op de kalender staan vermeld.   Om ons als gymdocenten in het vervolg makkelijker te kunnen bereiken over sport gerelateerde vragen zoals de Vakantietoernooien, zullen we binnenkort ons eigen emailadres hebben.   Ingezonden: Geslaagde bijeenkomst ‘Thuis energie besparen in Udenhout’   Op 13 juni vond de bijeenkomst ‘Thuis Energie Besparen Doe Je Zo’ plaats in het oude Raadhuis in Udenhout. Op deze warme avond lieten toch ruim 40 bewoners van Udenhout, Biezenmortel en Berkel-Enschot zich informeren over dit mooie en laagdrempelige project waarmee je met kleine verbetermaatregelen je woning duurzaam en energiezuinig kunt verbeteren en aanpassen richting de toekomst. Na het welkomstwoord van het bestuur van de Stichting Green Deal (Jeroen Kleiweg en Joris van den Aker), was het de beurt aan Jeroen Jansen (technisch projectleider) en Ingeborg Willemen (operationeel projectleider) om het project verder toe te lichten.   Pilotbewoners aan het woord   Daarna was het de beurt aan de pilotbewoners (Steven Vervoort, Hennie van Oijen, Hanneke van Iersel en Rene Snoeren) om hun ervaringen te delen hoe zij bij dit project aangehaakt zijn, wat de ervaringen waren en wat zij qua verbeteringen al hebben opgepakt in hun woning. Vooral ventilatie en het verbeteren van tocht en comfort in de woning waren echte eye-openers die op een laagdrempelige manier (pur, kit, tochtstrips) snel te realiseren waren.  TBV Wonen heeft in dit project ook meegedaan en heeft een mooie blauwdruk voor hun huurders waarmee ze verder kunnen in hun visieplannnen voor 2025. Iedere pilotbewoner heeft in dit traject een kluslijst: https://huisfluisteraar.nl/download  (onder menu download is een winter en zomereditie kluslijst te vinden) en Routekaart Pilotwoning.docx  ontvangen waar hij/zij, met ondersteuning van het projectteam en kierenjagers, inzicht heeft gekregen in de woning en met de bestaande situatie zelf al een aantal verbetermaatregelen kan oppakken (via de kluslijst).   Kierenjagers   In dit project zijn kierenjagers geschoold, onder deskundige begeleiding van Lars Boelen, om de mensen op weg te helpen en te ondersteunen in hun verduurzaming van de woning. Johan Schapendonk, Joep van Laarhoven, Jeroen Jansen en Lars Boelen gaven toelichting hierop hoe zij e.e.a. hebben ervaren.   Informatiemarkt   Daarna was het tijd om de informatiemarkt te bezoeken waar de blowerdoortest stond opgesteld. Tevens was de gemeente Tilburg  aanwezig voor vragen over subsidiemogelijkheden, een leverancier die meer kon vertellen over ventilatiestrategie en andere verduurzamingsvragen (De Graaf Klimaattechniek). Ook konden mensen energie advies vragen aan een energie adviseur. Kinderen van basisschool Wichelroede hebben gewerkt aan een lesprogramma ‘De energiezuinige school van de toekomst’ en hebben kun eindresultaat op deze avond gepresenteerd.   Resultaten en vervolg van het project   Aan het einde van de avond werden de resultaten uit het project gedeeld en wat nu de vervolgstap is. De presentatie van deze avond, vindt u terug door op de volgende link te klikken: 20230613 bijeenkomst TEBDJZ DEF .   Meer informatie over dit project   Wilt u meer weten over dit project of op de hoogte willen blijven van het vervolg of zelf kierenjager willen worden ? Mail dan naar info@ecudenhout.nl      

Nieuwsbrief 2 juni 2023

Nieuwsbrief 2 juni 2023 Belangrijke data op een rij   Dinsdag 6 juni – Start van de avond-4-daagse Vrijdag 9 juni – Studiedag Vrijdag 16 juni – Praktisch verkeersexamen groep 8 Dinsdag 20 juni – Rapporten mee (groepen 1 t/m 7) Donderdag 22 juni – Wisselmiddag Donderdag 22 en dinsdag 27 juni – Driehoeksgesprekken Woensdag 28 juni – Studiedag   Driehoeksgesprekken Op 22 en 27 juni is er weer de mogelijkheid voor een gesprek met de leerkracht(en). Vanaf groep 3 gaan de kinderen mee naar dit gesprek, vandaar de naam “driehoeksgesprek”. Voor de kinderen van de groepen 2, 4 en 6 zijn de gesprekken "verplicht". Voor de kinderen van groep 1, 3 en 5 zijn de gesprekken niet verplicht. Als u graag een gesprek wil, stuur dan een email naar de leerkracht. Wanneer de leerkracht het nodig vindt om een gesprek in te plannen, neemt deze zelf contact met u op. Voor de kinderen van groep 7 zijn deze gesprekken "verplicht" want hier wordt het voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs gegeven. Alle ouders/verzorgers krijgen een bericht met een link om een gesprek in te plannen. Ouders van kinderen in groep 1, 3 en 5 moeten deze link niet gebruiken maar kunnen een email sturen. Zomerkamp We hebben bericht ontvangen van Team Jeugdkamp Binnenheide. Dit is een groep van 12 vrijwilligers die voor de derde keer een gratis kamp organiseert voor kinderen die om wat voor reden dan ook niet op vakantie kunnen. Bijgevoegd vindt u de flyer met de benodigde informatie.   Slootjesdag – IVN Ook hebben we bericht ontvangen van Natureluurs, de jeugdwerkgroep van IVN Oisterwijk en omstreken:   Watertorren, larven, kikkervisjes en salamanders. Ben jij niet bang om een beetje nat te worden, kom dan naar de slootjesdag. Op zondag 11 juni van 10-12u gaat Natureluurs weer op pad.  Met een schepnetje gaan we kijken naar alles wat in en op het water leeft. In de waterbak kun je alles wat gevangen wordt goed bekijken. Hoe ‘zwemt’ het diertje, hoe haalt het diertje adem in het water? Allemaal vragen waarop je antwoord krijgt deze ochtend. Iedereen is welkom dus neem je vader, moeder, broer, zus, oom of tante mee. Trek je laarzen aan of je waterschoenen en zorg dat je kleren nat en vies mogen worden (neem eventueel een droog setje kleren mee). Wij zorgen voor de schepnetjes en een ochtend vol leerzame waterweetjes. Kom en maak kennis met de ‘wondere’ waterwereld in de natuur!   Deelnemen kan door aanmelding vóór vrijdag 10 juni via de mail: natureluurs@ivnoisterwijk.nl  Vermeld in de mail duidelijk je naam en leeftijd. Na aanmelding krijg je meer details over deze activiteit. Omdat dit een activiteit is van de landelijke IVN, is deelname gratis.   Bericht van de ouderraad De Mortel trilt nog na op zijn grondvesten van het Mortelfeest. En een feest was het! Waar er overdag al heel veel te doen was: een Mortelquiz/speurtocht, een heuse stormbaan, een sport- en spelfestijn in de gymzaal en natuurlijk de generale repetities op het podium!           In de avond barste het feest echt los! Alle klassen mochten hun ingestudeerde liedje/dansje vertonen op het grote podium! Ouders en grootouders zaten in grote getalen op de 1ste rang.        Ook hadden alle klassen een kraampje waar allerlei leuke en lekkere dingen tentoongesteld of uitgedeeld werden.       Wij willen een aantal mensen bedanken: Jan van Bree van AV spectrum voor licht, geluid en podium. De IJskeuken voor de overheerlijke ijsjes. Alle ouders die de hapjes voor de kraampjes bereid hebben. En natuurlijk de mensen die ons deze hele dag hebben geholpen tijdens de quiz/speurtocht en die in de avond de drankuitgiftepunten mee bemand hebben. Zonder jullie was het ons nooit gelukt om het allemaal zo soepeltjes te laten verlopen! Donderdag 8 juni tijdens de avond-4-daagse krijgen we weer een lekkere gezonde traktatie, gesponsord via de Groenteloods. Meneer Martin zal deze samen met enkele ouders in de buurt van de school uitdelen.   Groetjes, OR de Mortel  

Nieuwsbrief 21 april 2023

Team kindcentrum de Mortel wenst iedereen een fijne meivakantie!     Belangrijke data op een rij Meivakantie – 22 april t/m 7 mei Donderdag 4 mei – Dodenherdenking op het kerkhof van Udenhout Donderdag 18 en vrijdag 19 mei – Hemelvaart – vrij Maandag 29 mei – Tweede Pinksterdag – vrije dag Donderdag 1 juni 18:30 – 20:15 – Mortelfeest Dinsdag 6 juni – Start van de avond-4-daagse Vrijdag 9 juni – Studiedag   Vreedzame school Vanuit de Vreedzame school zijn we de afgelopen periode bezig geweest met “opstekers”. In de bijlage een nieuwsbrief van de Vreedzame school, waarin hierover meer te lezen is. Voor de bijlage: klik hier   Koningsspelen – vrijdag 21 april We kijken terug op een heel gezellige dag waarop de kinderen genoten hebben van sport, spel, springkussens, lekker eten, dans en heerlijk weer! Een speciaal woord van dank aan alle ouders en vrijwilligers die ons vandaag geholpen hebben om er voor de kinderen een mooie dag van te maken! Heel fijn dat u er was!   Liedje en dansje terugkijken? Klik hier    Opening Koningsspelen op het schoolplein; groepen 1-2   Reactieprocedure de Mortel Misschien heeft u er thuis al over gehoord: onze reactieprocedure bij probleemgedrag. Deze reactieprocedure was al aanwezig op school, maar we hebben er kritisch naar gekeken en een aantal aanpassingen gedaan, waarna we de nieuwe versie weer onder de aandacht van de leerkrachten hebben gebracht. Ons uitgangspunt is altijd om het zo positief mogelijk op te lossen, maar in een enkel geval moeten er andere maatregelen worden getroffen en daar helpt dit document bij. Respect, verantwoordelijkheid en veiligheid zijn de kernpunten voor deze reactieprocedure.   Er zijn duidelijke afspraken gemaakt wat te doen bij klein probleemgedrag (klein gedrag is storend gedrag) en groot probleemgedrag (bij groot gedrag komt de veiligheid in het geding).   De maatjesgroepen zijn vaste groepen waar de kinderen naartoe kunnen met werk, dus het hele jaar dezelfde groep zodat het duidelijk is waar ze naartoe moeten. Wilt u hier meer over weten, stel uw vragen gerust aan de groepsleerkracht.            Dodenherdenking 4 mei De Mortel heeft de oorlogsgraven op het kerkhof in Udenhout en de Mariakapel aan de Schoorstraat geadopteerd. Dit heeft als leuk bijkomend gevolg dat er tijdens de herdenking op 4 mei (op het kerkhof in Udenhout) een aantal kinderen uit unit 7-8 aanwezig zullen zijn om een gedicht voor te dragen en bloemen te leggen. Iedereen is natuurlijk van harte welkom om mee te herdenken. 19.00u op het kerkhof achter de Lambertuskerk.   Bericht van de ouderraad Met de koningsspelen in volle gang en hulpouders/grootouders in grote getalen aanwezig (waarvoor grote dank!) zijn wij al bezig met het volgende evenement: het Mortelfeest! Dit zal plaatsvinden op donderdag 1 Juni. Ook hiervoor kunnen we uw hulp goed gebruiken. Aangezien we nog bezig zijn met de inhoud zal de concrete hulpvraag later volgen. Wilt u zich op voorhand al opgeven, dan mag dit via: ouderraad.mortel@tangent.nl Op 5 en 6 april was het weer tijd om paaseitjes te zoeken. Dit jaar zijn we naar de speeltuin op het Verzonken Kasteel geweest. Op 5 april hebben de groepen 3 t/m 8 eitjes gezocht en op 6 april was het de beurt aan de kleuters van unit 1/2. Het was een groot succes, want het maakt niet uit hoe groot de kinderen zijn, paaseieren zoeken vinden ze stiekem allemaal leuk. Met een gouden ei in het spel wordt iedereen toch net een tikje fanatieker en een “echte” paashaas maakte het helemaal af. Super bedankt Rens en Arjuna!   Deze activiteiten staan gepland later dit jaar:  -6-9 juni Avondvierdaagse -16 juni Praktisch verkeersexamen -11 juli afscheid groep 8  Hartelijke groetjes, OR de Mortel

Nieuwsbrief 24 maart 2023

Belangrijke data op een rij Donderdag 30 maart – afsluiting Jeelo thema 4, theoretisch verkeersexamen (groep 8) Maandag 3 april – opening Jeelo, thema 5 – omgaan met geld Vrijdag 7 april – Goede Vrijdag – vrije dag Maandag 10 april – Tweede Paasdag – vrije dag Dinsdag 18 en woensdag 19 april – IEP (eindtoets, groep 8) Vrijdag 21 april – Koningsspelen, vanaf 14.45 uur meivakantie Meivakantie – 22 maart t/m 7 mei   Gezellig en sfeervol openingsfeest Vrijdagmiddag hebben we een jaar van hard werken aan gebouw en plein met elkaar sfeervol afgesloten. Voor de kinderen was er een muziek- en dansactiviteit op het plein. Op dat moment scheen precies even de zon dus dat was geluk hebben. Daarna was er een traktatie in de klas en hebben de kinderen mooie vlaggetjes gemaakt. Hiermee hebben we de school en het plein versierd voor ons Open Huis. We hebben veel bezoek ontvangen en met trots kunnen vertellen over alle mooie veranderingen!     Boom planten Eén van de laatste activiteiten van de aanleg van het schoolplein was het planten van een boom. Ezia, de mama van Guus en Daan, heeft er voor gezorgd dat we deze gesponsord hebben gekregen. Guus en Daan hebben geholpen met de aanplant. Hartelijke dank nog voor dit mooie cadeau!     Van de werkgroep schoolplein Beste kinderen en ouders, wat hebben jullie goed gelopen tijdens de sponsorloop en wat hebben jullie veel geld opgehaald! Wij zijn trots op jullie! Het geld is goed besteed: -We hebben een bijdrage geleverd aan de tipitenten en pingpongtafels, er zijn extra bomen en een takkentunnel geplaatst. -We gaan nog extra spelmateriaal aanschaffen zoals tafeltennisbedjes, pingpongballen, springtouwen, voetballen etc. -Een deel van het bedrag wordt gereserveerd voor het onderhoud van het plein. Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet en bijdrage!    Aandacht voor parkeren bij de school Veel kinderen worden met de auto naar school gebracht. We zien dat dit niet altijd volgens de (verkeers)regels gebeurt. Hierdoor ontstaan voor de kinderen die lopend en of de fiets naar school komen niet zelden gevaarlijke situaties. Geef hen voorrang! Voor school is een kiss&ride-zone aangelegd. Dit is geen parkeerstrook, maar bedoeld voor snel in- en uitstappen. Voor één zijde van de weg (Perweide) geldt zelfs een stopverbod. Door daar te parkeren wordt de weg heel smal en onoverzichtelijk. Niet doen! In de buurt van school zijn veel plaatsen waar je wel kunt parkeren. Soms moet je daarvoor een klein stukje lopen. Werkt u mee?   Op tijd beginnen We willen ’s ochtends graag om 8.30 uur starten met de lessen. We zien het aantal laatkomers toenemen, waardoor op tijd starten vaak niet lukt. We begrijpen dat de route door en om de school best lang is als meerdere kinderen weggebracht moeten worden. Op tijd beginnen met wegbrengen dus. De deuren zijn vanaf 8.20 uur open waardoor iedereen op tijd kan zijn.   Geen honden op het plein en in de school Het is helaas niet toegestaan uw hond mee te nemen op het schoolplein of in de school. We vragen u om met uw hond buiten de poort te wachten. Belangrijkste redenen zijn dat we incidenten willen voorkomen en dat er best veel kinderen bang zijn voor honden.

Nieuwsbrief 9 maart 2023

Belangrijke data op een rij Dinsdag 14 maart – rapporten groep 1 t/m 7 Donderdag 16 maart – driehoeksgesprekken n.a.v. de rapporten Dinsdag 21 maart – driehoeksgesprekken n.a.v. de rapporten Vrijdag 24 maart – feestelijke heropening van de Mortel Donderdag 30 maart – afsluiting Jeelo thema 4, theoretisch verkeersexamen   Een korte nieuwsbrief deze keer. U leest meer over de feestmiddag van 24 maart en over hoe we werken met Jeelo. De volgende nieuwsbrief staat gepland op donderdag 23 maart.   Jeelo We hebben een mooie nieuwsbrief over Jeelo gemaakt. Hierin leest u over de afsluiting van thema 3 (‘Zorgen voor jezelf en anderen’), over het nieuwe thema (‘Veilig helpen) en wat u als ouder met Jeelo kunt. Lees snel de hele nieuwsbrief, klik hier.    Feestelijke (her)opening van kindcentrum de Mortel Ons kindcentrum is gerenoveerd en opnieuw ingericht. De speelplaats is op de schop genomen en ziet er weer prachtig uit. Na ruim een jaar hard werken (her)openen we met trots kindcentrum de Mortel. Vrijdag 24 maart organiseren we een feestelijk programma. Dit doen we samen met onze partner BSO en kinderopvang HumanKind. Wat staat er op het programma -13.00 – 14.45 feestelijke activiteiten voor en door de kinderen -14.45 – 16.00 open huis voor ouders, buurtbewoners, Udenhouters,…. -16.30 – 17.30 receptie voor genodigden   Stembureau Wist u dat onze school op woensdag 15 maart ook een stembureau is? U kunt dan op de Mortel uw stem uitbrengen voor de provinciale staten en het waterschap.    

Nieuwsbrief 17 februari 2023

Belangrijke data op een rij Maandag 27 februari – controle hoofdluis (controleert u thuis ook alvast!?) Donderdag 2 maart – studiedag, alle kinderen zijn vrij Maandag 6 maart – aftrap nieuwe thema Jeelo ‘Veilig helpen’ Dinsdag 14 maart – rapporten groep 1 t/m 7 Donderdag 16 en dinsdag 21 maart – driehoeksgesprekken (uitnodigingen volgen na de vakantie)   Personeel Momenteel werken een aantal leerkrachten en ondersteuners op de Mortel op vervangingsbasis. Zij doen dit vanuit de vervangingspool van Tangent. Het is gebruikelijk dat er rondom vakanties wisselingen plaatsvinden. Dit kan zijn omdat vervangingen niet langer nodig zijn, of omdat vervangers ook op andere plaatsen ervaringen op willen doen, of omdat zij op een andere plaats wellicht meer nodig zijn. Hierdoor verandert er ook op de Mortel na de voorjaarsvakantie e.e.a. -Juf Peggy (Konijnenhol) gaat naar kindcampus Hazennest. Haar vervanger is juf Mei Baratté Yamachi (donderdag en vrijdag). Claudia Adriaens is op de donderdagen en vrijdagen ook in deze groep. Juf Anouk, die het schooljaar begonnen is in het Konijnenhol, is nog met zwangerschapsverlof. Zij komt naar verwachting na de meivakantie weer terug. -Juf Sabine (Konijnenhol, ondersteuning) was vandaag ook voor het laatst in deze groep. Zij gaat na de vakantie verder op Prinsenbos. -Juf Emi (groepen 3-4, ondersteuning) gaat verder op de Lochtenbergh. Voor haar komt meneer Joep.   Carnaval / sponsorloop Vandaag hebben we genoten van Carnaval en de sponsorloop! Via de klassenapp komen vast nog foto’s en informatie voorbij. De kinderen hebben vanmorgen heel veel rondjes gelopen tijdens de sponsorloop. Daarmee hebben ze het fantastische bedrag van € 4.775,50 opgehaald! Dit is echt super! Hiervan kunnen we bijvoorbeeld de materialen van het voetbal- en basketbalveldje betalen! Afgelopen dagen kregen we van meerdere ouders een andere vraag: kunnen we een deel van de opbrengst niet schenken aan giro 555 (aardbevingsramp in Turkije en Syrië)? Dit vinden we een heel mooie suggestie. Ook als team speelden we al met deze gedachte. Maar het geld dat u heeft gedoneerd, was gekoppeld aan ons doel: de speelplaats. We hebben besloten dit zo te houden, waardoor het volledige bedrag wordt besteed aan wat we hebben aangekondigd. Daarnaast hebben we besloten om vanuit de schoolkas 10% van de opbrengst van de sponsorloop te doneren aan dit goede doel. We ronden dit af naar € 500,-   Bericht van de ouderraad: Vrijwillige bijdrage ouderraad We kunnen terugkijken op weer een mooie activiteit vandaag: Carnaval & Sponsorloop! Voor het organiseren van activiteiten en feesten, willen we u graag weer om de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage vragen. De ouderraad organiseert hiermee leuke en gezellige activiteiten die de saamhorigheid vergroten en de sfeer versterken. Denk hierbij aan sinterklaas, kerst, carnaval, schoolreis, het Mortelfeest, etc. Alleen met uw ouderbijdrage blijft het mogelijk om deze activiteiten te blijven organiseren, voor een mooie herinnering aan de schooltijd van uw kind. In overleg met de MR van de school, bedraagt dit schooljaar de bijdrage € 27,50 euro per kind. Als uw kind na 1 januari 2023 op school begint, vragen we een bijdrage van € 15 euro. Voor kinderen die na 1 mei 2023 starten, vragen we geen ouderbijdrage. We proberen de bijdrage zo laag mogelijk te houden, onder afweging van wat we wel en niet kunnen organiseren. U helpt ons enorm als u naast het bovengenoemde bedrag, een extra donatie doet. Met deze donaties kunnen we de activiteiten nog leuker maken. U kunt uw extra donatie storten samen met de vrijwillige ouderbijdrage. Wij verzoeken u de vrijwillige ouderbijdrage over te maken op Rabobank-rekening  NL 77 RABO 0345 7779 64 t.n.v. Stichting Ouderraad De Mortel te Udenhout, onder vermelding van de groep(en)  en na(a)men van uw kind(eren). Heeft u vragen, spreek dan iemand van de ouderraad aan op het schoolplein, of mail ons op ouderraad.mortel@tangent.nl.   Heropening kindcentrum Komende week worden de laatste werkzaamheden aan de speelplaats verricht. Het gebouw is, op wat kleine puntjes na, al wat langer klaar. Ook zijn de leerpleinen inmiddels ingericht met nieuw meubilair. Kortom: tijd voor een feestelijke heropening van kindcentrum de Mortel! Datum: vrijdag 24 maart We zijn nog druk bezig met een programma en voorbereidingen. Dit weten we al wel: -’s Middags (onder schooltijd) organiseren we een openingsfeest voor alle kinderen. -Ouders, buurtbewoners en belangstellenden zijn van harte welkom van 14.45 – 16.00 uur. Zij kunnen dan het plein, ons gebouw en nieuwe leerpleinen bewonderen. Er staat een hapje en drankje klaar. We sluiten de middag af met een besloten receptie voor genodigden. Deze middag organiseren we samen met onze collega’s van de kinderopvang (HumanKind).    Vakantievoetbaltoernooi – meivakantie Heb jij zin om in de meivakantie een dag sportief en gezellig door te brengen met je klas- en schoolgenoten? Geef je dan op voor het Vakantietoernooi veldvoetbal. Het toernooi wordt georganiseerd door de Gemeente Tilburg in samenwerking met de voetbalverenigingen OVC’26, SV Reeshof en VV Zigo. Het toernooi vindt plaats op dinsdag 2 mei en woensdag 3 mei (meivakantie). Een team wordt op 1 van deze dagen ingedeeld. Zodra het wedstrijdschema bekend is, worden de scholen z.s.m. geïnformeerd over de speeldag. Voor het hele bericht klik hier     We wensen iedereen een fijne vakantie!   

Nieuwsbrief 3 februari 2023

Belangrijke data op een rij  Dinsdag 7 februari – rapporten groep 8  Donderdag 9 en dinsdag 14 februari – adviesgesprekken groep 8  Donderdag 16 februari – afsluiting Jeelo thema 3  Vrijdag 17 februari – viering carnaval  Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari - voorjaarsvakantie  Donderdag 2 maart – studiedag, alle kinderen zijn vrij   Carnaval op kindcentrum de Mortel Op vrijdag 17 februari vieren we het grote Carnavalsfeest op de Mortel. Alle kinderen mogen naar eigen idee verkleed naar school komen. We organiseren deze ochtend een sponsorloop tbv. ons nieuwe schoolplein en een spelletjesochtend in iedere groep. Na de lunch hebben we een echte DJ uitgenodigd om er samen met ons een groot feest van te maken.  Kinderen dienen zelf te zorgen voor fruit, drinken en lunch.   Voor uitgebreide informatie over de Carnavalsviering klik hier   Voor uitgebreide informatie over de Sponsorloop klik hier    Oproep vanuit de MR Beste ouders we zijn op zoek naar een ouder die onze school vertegenwoordigt in de GMR van Tangent. Op die manier kunnen wij meedenken en spreken bij besluitvorming op Stichtingsniveau. Heb je interesse laat dit dan weten aan de MR via de mail: mr.mortel@tangent.nl en via onderstaand telefoonnummer. Voor informatie kun je terecht bij: gmr@tangent.nl of bij Jeroen van der Ploeg (0628978604). Vergaderdata van dit schooljaar zijn: · Maandag 6 februari · Maandag 13 maart · Maandag 15 mei · Maandag 26 juni De vergaderingen starten om 19.30 en eindigen meestal rond 22 uur. We hopen op een enthousiaste, betrokken ouder die ons zal gaan vertegenwoordigen! Vriendelijke groet, MR de Mortel   Vorderingen schoolplein, afronden renovatie Sinds een aantal dagen mogen we eindelijk het grote speeltoestel aan de voorkant van het gebouw gebruiken! Er zijn al veel kinderen die het met een grote glimlach hebben uitgeprobeerd. Vandaag is het speeltoestel aan de achterzijde geplaatst en over een week of twee komen de nieuwe schuurtjes. Voordat we in de pauzes het hele plein kunnen gebruiken moet echter eerst het laatste deel zijn bestraat en aangelegd. De speelplaats van HumanKind is rond Carnaval klaar. Onze aannemer, Vogels, rondt daarna het laatste stukje af. We zijn er dus bijna! Binnen zijn we zo goed als klaar. De laatste opleverpunten worden weggewerkt. Het is vooral nog wachten op het nieuwe meubilair voor de leerpleinen. In het voorjaar komt een moment waarop we de school en het plein heropenen. We maken er, samen met HumanKind, een feestelijk moment van! De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Studenten stellen zich voor Ik wil mij graag even voorstellen aan iedereen, aangezien ik een aantal weken bij jullie kom stagelopen. Mijn naam is Mirte Kox, ik ben 23 jaar en woon in Loon op Zand bij mijn ouders. Mijn hobby’s zijn lezen, films kijken en gezellige dingen ondernemen met mijn familie en vriendinnen. In de weekenden werk ik twee dagen in een verzorgingstehuis en voorzie ik de mensen van eten, drinken en gezelschap.  Op de middelbare school heb ik de HAVO afgerond en daarna heb ik een tussenjaar genomen. Tijdens dat tussenjaar ben ik naar verschillende open dagen geweest en kwam ik erachter dat ik naar de PABO wilde. Nu ben ik een derdejaars student op Avans Breda en heb ik net mijn minor afgerond. Mijn minor was Engels geven in het buitenland, dus ik ben drie maanden weggeweest en heb op een internationale school geleerd om les te geven in het Engels.  Vanaf 6 februari kom ik stagelopen bij jullie voor een aantal weken tot aan de zomervakantie en daar heb ik super veel zin in! Ik kijk er naar uit om kennis te maken en hoop op een leuke en leerzame periode.  Mijn naam is Luna Stoopsen ik woon in Berkel-Enschot. Ik volg de opleiding voor onderwijsassistentop het ROC Tilburg. Ik zit daar in het eerste jaar. Hiervoor heb ik op Jozefmavo gezeten en heb ik daar mijn VMBO-TL diploma gehaald. Dit wordt mijn eerste stage. Ik zal het komende halfjaar stage lopen bij Nikki Smulders in groep 3/4 op woensdag en donderdag. Als het met mijn schoolrooster uitkomt zou ik ook graag bij alle vieringen op school zijn. Ik vind het leuk om de kinderen te helpen en leuke activiteiten uit te voeren tussen de lessen door. Ik ben geduldig, enthousiast en wil graag dingen leren. In mijn vrije tijdwerk ik bij de Albert Heijn, luister ik graag muziek en speel ik hockey. Ook breng ik graag tijd door met onze hond Sky. Ik kan niet wachten om jullie te leren kennen en om met jullie samen te werken. Mochten jullie nog vragen aan mij hebben, stel ze gerust.   Ingezonden bericht - Try-Out Cultuur weer van start in Tilburg Inschrijven vanaf maandag 13 februari aanstaande, vanaf 16:00uur! Alle gezinsoudsten uit het basisonderwijs in de gemeente Tilburg ontvangen in de tweede week van februari weer het Try Out Cultuur boekje. In dit boekje staan creatieve workshops waaraan alle basisschoolleerlingen kunnen deelnemen. Tegen een door de aanbieder bepaalt tarief (soms zelfs gratis) kunnen de kinderen kennismaken met één of meerdere leuke workshops. De inschrijving start op maandag 13 februari. Vorig jaar schreven er maar liefst 3.000 kinderen in op diverse kennismakingsworkshops. Leerlingen kunnen zonder verdere verplichting op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennismaken met cultuur. Basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m 8 schrijven zich vanaf maandag 13 februari 16.00 uur in op activiteiten via www.tryouttilburg.nl Tot die tijd is op deze website al van alles te bekijken. Voldoende keus voor creatievelingen Kinderen kunnen door dit initiatief kennismaken met meer dan 70 activiteiten zoals beeldende kunst, muziekinstrumenten bespelen, zingen, bakken, schilderen, schrijven, tekenen, theater, programmeren, technieklessen alsook wetenschap en de natuur ontdekken. Kortom keus genoeg! Gemeentelijk sport- & cultuurbeleid Kinderen verbinden aan sport en cultuur is een van de speerpunten van het gemeentelijk sport- & cultuurbeleid. Try-Out Sports & Try-Out Cultuur zijn instrumenten die de gemeente Tilburg hiervoor inzet. Het geeft ieder kind de kans om zich te oriënteren op diverse takken van sport en cultuur en stimuleert kinderen om structureel aan de activiteiten deel te nemen. Voor meer informatie neem een kijkje op de website www.tryouttilburg.nl Of stuur een e-mail naar tryoutcultuur@tilburg.nl      

Nieuwsbrief 24 januari 2023

Belangrijke data op een rij Maandag 30 januari – Vreedzame school blok 4 – We hebben hart voor elkaar Dinsdag 7 februari – rapporten groep 8 Donderdag 9 en dinsdag 14 februari – adviesgesprekken groep 8 Donderdag 16 februari – afsluiting Jeelo thema 3 Vrijdag 17 februari – viering carnaval Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari - voorjaarsvakantie   Vreedzame school – blok 4 Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met  gevoelens is van groot  belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen  te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen. Om met elkaar over gevoelens te praten,  is het  van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. Lees de hele nieuwsbrief, klik hier.   Identiteit Vorige week heeft u namens het College van Bestuur en de MR een brief ontvangen over gewenste aanpassing van de denominatie van de Mortel (Identiteit). Uw stemformulier kunt u nog t/m aanstaande vrijdag kwijt in de brievenbus nabij de hoofdingang.   Voor de vroegboekers De schoolvakanties van het schooljaar 2023-2024 zijn bekend. De invulling van de studiedagen volgt later.   Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023 Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 Voorjaarsvakantie 12 t/m 16 februari 2024 2e Paasdag 1 april 2024 Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024 Hemelvaart 9 en 10 mei 2024 2e Pinksterdag 20 mei 2024 Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024   Ingezonden bericht – Stichting Leergeld Tilburg Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 100 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.   DINSDAGMIDDAG : DORPSLOKET U Tongerloplein 15 5071 CX UDENHOUT van 13:00 uur tot 14:00 uur ·         DINSDAG 31 JANUARI 2023 ·         DINSDAG 28 FEBRUARI 2023 ·         DINSDAG 21 MAART 2023   Ingezonden bericht – Jeugdcarnaval Udenhout Over een kleine 4 weken is het carnaval. Hét feest waar wij weer erg naar uitkijken. Zeker na de 2 jaar waarbij we carnaval niet op de goede manier hebben kunnen vieren. Voor de kinderen organiseren we het “Jeugdcarnaval”.  Bij ’t Plein is het 4 dagen feest voor alle kids t/m 13 jaar. Ook de jeugdraad met Rob d’n Twidde (Rob Lommers) en zijn adjudante Maud zullen hier alle avonden in de polonaise vooropgaan. Klik hier voor meer informatie.   Ingezonden bericht - De Typetuin Onze leerlingen maken nu, maar zeker ook straks op de middelbare school steeds vaker gebruik van de computer. Leren typen met tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken vinden wij een belangrijke vaardigheid om aan te leren. Om die reden bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid aan na schooltijd een typecursus van de Typetuin te volgen.   Cursus: blind leren typen met tien vingers inclusief examen. Voor wie: leerlingen groep 6 t/m 8. Start cursus: donderdag 9 maart 2023 15:00uur. Locatie: KC de Mortel, Perweide 5 5071 AC UDENHOUT Prijs: €165,- bij inschrijving voor 1 februari 2023, daarna  €195,- Inschrijven: www.typetuin.nl/aanmelden  (kies voor de rechter variant, klassikaal) Meer informatie: https://www.typetuin.nl/typecursus-voorjaar-2023 www.typetuin.nl of bel op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur naar 013-5220579. De cursus heeft al voldoende aanmeldingen en gaat dus in principe door. Er zijn echter nog een paar plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij want vol=vol!