Nieuwsbrief 17 februari 2023

Belangrijke data op een rij

Maandag 27 februari – controle hoofdluis (controleert u thuis ook alvast!?)
Donderdag 2 maart – studiedag, alle kinderen zijn vrij
Maandag 6 maart – aftrap nieuwe thema Jeelo ‘Veilig helpen’
Dinsdag 14 maart – rapporten groep 1 t/m 7
Donderdag 16 en dinsdag 21 maart – driehoeksgesprekken (uitnodigingen volgen na de vakantie)
 

Personeel

Momenteel werken een aantal leerkrachten en ondersteuners op de Mortel op vervangingsbasis. Zij doen dit vanuit de vervangingspool van Tangent. Het is gebruikelijk dat er rondom vakanties wisselingen plaatsvinden. Dit kan zijn omdat vervangingen niet langer nodig zijn, of omdat vervangers ook op andere plaatsen ervaringen op willen doen, of omdat zij op een andere plaats wellicht meer nodig zijn. Hierdoor verandert er ook op de Mortel na de voorjaarsvakantie e.e.a.

-Juf Peggy (Konijnenhol) gaat naar kindcampus Hazennest. Haar vervanger is juf Mei Baratté Yamachi (donderdag en vrijdag). Claudia Adriaens is op de donderdagen en vrijdagen ook in deze groep. Juf Anouk, die het schooljaar begonnen is in het Konijnenhol, is nog met zwangerschapsverlof. Zij komt naar verwachting na de meivakantie weer terug.
-Juf Sabine (Konijnenhol, ondersteuning) was vandaag ook voor het laatst in deze groep. Zij gaat na de vakantie verder op Prinsenbos.
-Juf Emi (groepen 3-4, ondersteuning) gaat verder op de Lochtenbergh. Voor haar komt meneer Joep.
 

Carnaval / sponsorloop

Vandaag hebben we genoten van Carnaval en de sponsorloop! Via de klassenapp komen vast nog foto’s en informatie voorbij.De kinderen hebben vanmorgen heel veel rondjes gelopen tijdens de sponsorloop. Daarmee hebben ze het fantastische bedrag van € 4.775,50 opgehaald! Dit is echt super! Hiervan kunnen we bijvoorbeeld de materialen van het voetbal- en basketbalveldje betalen!

Afgelopen dagen kregen we van meerdere ouders een andere vraag: kunnen we een deel van de opbrengst niet schenken aan giro 555 (aardbevingsramp in Turkije en Syrië)?
Dit vinden we een heel mooie suggestie. Ook als team speelden we al met deze gedachte. Maar het geld dat u heeft gedoneerd, was gekoppeld aan ons doel: de speelplaats. We hebben besloten dit zo te houden, waardoor het volledige bedrag wordt besteed aan wat we hebben aangekondigd. Daarnaast hebben we besloten om vanuit de schoolkas 10% van de opbrengst van de sponsorloop te doneren aan dit goede doel. We ronden dit af naar € 500,-


 

Bericht van de ouderraad: Vrijwillige bijdrage ouderraad

We kunnen terugkijken op weer een mooie activiteit vandaag: Carnaval & Sponsorloop!

Voor het organiseren van activiteiten en feesten, willen we u graag weer om de jaarlijkse vrijwillige
ouderbijdrage vragen. De ouderraad organiseert hiermee leuke en gezellige activiteiten die de
saamhorigheid vergroten en de sfeer versterken. Denk hierbij aan sinterklaas, kerst, carnaval,
schoolreis, het Mortelfeest, etc.
Alleen met uw ouderbijdrage blijft het mogelijk om deze activiteiten te blijven organiseren, voor een
mooie herinnering aan de schooltijd van uw kind.

In overleg met de MR van de school, bedraagt dit schooljaar de bijdrage € 27,50 euro per kind.
Als uw kind na 1 januari 2023 op school begint, vragen we een bijdrage van € 15 euro.
Voor kinderen die na 1 mei 2023 starten, vragen we geen ouderbijdrage.

We proberen de bijdrage zo laag mogelijk te houden, onder afweging van wat we wel en niet kunnen organiseren. U helpt ons enorm als u naast het bovengenoemde bedrag, een extra donatie doet. Met deze donaties kunnen we de activiteiten nog leuker maken. U kunt uw extra donatie storten samen met de vrijwillige ouderbijdrage.
Wij verzoeken u de vrijwillige ouderbijdrage over te maken op Rabobank-rekening 
NL 77 RABO 0345 7779 64 t.n.v. Stichting Ouderraad De Mortel te Udenhout, onder vermelding van de groep(en)  en na(a)men van uw kind(eren).
Heeft u vragen, spreek dan iemand van de ouderraad aan op het schoolplein, of mail ons op ouderraad.mortel@tangent.nl.
 

Heropening kindcentrum

Komende week worden de laatste werkzaamheden aan de speelplaats verricht. Het gebouw is, op wat kleine puntjes na, al wat langer klaar. Ook zijn de leerpleinen inmiddels ingericht met nieuw meubilair. Kortom: tijd voor een feestelijke heropening van kindcentrum de Mortel!

Datum: vrijdag 24 maart

We zijn nog druk bezig met een programma en voorbereidingen. Dit weten we al wel:

-’s Middags (onder schooltijd) organiseren we een openingsfeest voor alle kinderen.
-Ouders, buurtbewoners en belangstellenden zijn van harte welkom van 14.45 – 16.00 uur. Zij kunnen dan het plein, ons gebouw en nieuwe leerpleinen bewonderen. Er staat een hapje en drankje klaar.
We sluiten de middag af met een besloten receptie voor genodigden.
Deze middag organiseren we samen met onze collega’s van de kinderopvang (HumanKind).
  

Vakantievoetbaltoernooi – meivakantie

Heb jij zin om in de meivakantie een dag sportief en gezellig door te brengen met je klas- en schoolgenoten? Geef je dan op voor het Vakantietoernooi veldvoetbal. Het toernooi wordt georganiseerd door de Gemeente Tilburg in samenwerking met de voetbalverenigingen OVC’26, SV Reeshof en VV Zigo.
Het toernooi vindt plaats op dinsdag 2 mei en woensdag 3 mei (meivakantie). Een team wordt op 1 van deze dagen ingedeeld. Zodra het wedstrijdschema bekend is, worden de scholen z.s.m. geïnformeerd over de speeldag.
Voor het hele bericht klik hier
 

 

We wensen iedereen een fijne vakantie!