Nieuwsbrief 9 januari 2023

Beste kinderen, ouders, verzorgers van kindcentrum de Mortel,
 

We wensen jullie allemaal een heel mooi en voorspoedig 2023!


Team de Mortel
 

Identiteit

Het eerste nieuwsberciht van dit kalenderjaar komt van het College van Bestuur van Stichting Tangent en de MR van de Mortel. Het gaat over de Identiteit van onze school. 
Tussen 16 en 27 januari organiseren we hierover een ouderraadpleging. Over het hoe en waarom leest u de meegestuurde brief. Klik daarvoor hier. Leest u de brief goed door?!
Meer informatie volgt in een nieuwsbrief die we op maandag 16 januari versturen.
 

Herinnering studiemiddag

Komende donderdag, 12 januari, hebben we een extra studiemiddag. We hebben u hierover voor de vakantie geinformeerd. Alle kinderen zijn om 12.00 uur uit.