Nieuwsbrief September 2023

Belangrijke data op een rij

 
Maandag 2 en dinsdag 3 oktober – Schoolfotograaf
Donderdag 5 oktober – Opening kinderboekenweek
Maandag 9 oktober – Lekker lui lezen
Vrijdag 13 oktober – Afsluiting Kinderboekenweek én Jeelo-thema
Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober – Herfstvakantie
 
De tijd vliegt, de eerste 5 weken van het schooljaar zitten er al weer op en over enkele weken staat de herfstvakantie weer voor de deur. Iedere ochtend herken ik steeds meer gezichten bij de poort en ik voel me steeds een beetje meer thuis op De Mortel. Via deze weg dank voor het fijne welkom! 
Mocht er iets zijn, je vragen hebben spreek me dan aan zodat we kunnen zoeken naar een passende oplossing. Mochten de vragen of opmerkingen betrekking hebben op de ontwikkeling van jullie zoon/dochter dan is natuurlijk de leerkracht het eerste aanspreekpunt.
 
We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de gebeurtenissen op school. Zoals je gemerkt hebt stuurt iedere groep op vrijdag een bericht m.b.t. groep specifieke informatie. De nieuwsbrief zal omstreeks iedere laatste vrijdag van de maand (of voor/na de vakantie) verschijnen met alle belangrijke school informatie. Ook gebruiken we dit moment om informatie vanuit de ouderraad, medezeggenschapsraad, humankind of andere partners de delen. 
 

Vervangingen

 
Dit schooljaar zijn we in sommige groepen gestart met tijdelijke oplossingen. We begrijpen dat dit vragen en onrust oplevert. We zijn volop bezig om stabiliteit en rust te creëren voor onze leerlingen, uw kinderen en zullen hier steeds, zo passend mogelijk, over communiceren.
 

Koekoeksnest

Meneer Ruud is dit schooljaar naast juf Tamara gestart in het Koekoeksnet. Inmiddels is bekend dat we tot de kerstvakantie deze invulling kunnen garanderen en ook het zicht op de periode daarna positief is.
 

Valkenboom

Juffrouw Maud vertelde ons kort geleden dat zij zwanger is. Via deze weg willen we haar feliciteren en wensen haar een mooie zwangerschap. Ook was vooraf bekend dat juf Marjon na de herfstvakantie in Valkenboom zou stoppen. We zijn blij dat juf Marjon langer wil blijven tot 1 december. Momenteel werken we aan de oplossing voor een stabiele invulling vanaf 1 december en zullen daar binnenkort over communiceren.
 

Doorstroomtoets groep 8

 
Tijdens de informatieavond heeft Jolanda een presentatie gegeven over de doorstroomtoets die in groep 8 op de planning staat. Mocht je deze presentatie hebben gemist en toch graag meer willen weten dan kan dat via onderstaande link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-doorstroomtoets-basisschool/wetsvoorstel-doorstroomtoetsen-po
 

Kalender

 
Voor de vakantie blijken er wisselende datums te zijn doorgegeven in de nieuwsberichten. De datums zoals gecommuniceerd in de laatste kalender (bericht 13 juli) zijn leidend. Let op:
 • Studiedag op 17 januari
 • Studiedag op 17 juni (i.p.v. 7 juni)


Buitenspelen

 
Dit schooljaar zijn we gestart om het buitenspelen in de pauzes gestructureerder vorm te geven. Afgelopen weken hebben we een positieve vooruitgang gezien maar zijn we toch nog niet helemaal tevreden. Om voor iedereen een fijne, veilige pauze te kunnen waarborgen zijn we deze week gestart met gesplitst buitenspelen. Groep 1 t/m 4 zal aan de achterkant en 5 t/m 8 aan de voorkant spelen. Vanzelfsprekend evalueren we dit als team en raadplegen wij de medezeggenschapsraad voor advies om steeds passende aanpassingen te kunnen doen.
 

Schoolfotograaf

 
Op 2 en 3 oktober komt de schoolfotograaf van Schoolkidsfotografie foto’s maken.
 • De kinderen van groep 1 t/m 3 én van de Boomkikkerstruik worden maandag 2 oktober gefotografeerd.
 • De kinderen van groep 4 t/m 6 én groep 8 zijn op dinsdag 3 oktober aan de beurt.
 • De broertjes- en zusjesfoto’s zullen zo veel mogelijk op maandag worden gemaakt. Er kunnen alleen foto's worden gemaakt van de kinderen die op de Mortel zitten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen die nog dit jaar op school gaan starten; deze krijgen bericht van de leerkracht.  
Zodra de foto’s online staan (na 4-6 weken), krijgt uw kind een code-kaart mee naar huis. Het is belangrijk om deze kaart goed te bewaren want deze is nodig om de foto’s online te bekijken én te bestellen.
 

Schoolapp – Parro

 
Vanaf vandaag hebben we een nieuwe schoolapp, namelijk Parro. Deze app is rechtstreeks verbonden met ons leerlingenadministratiesysteem, wat veel voordelen heeft voor leerkrachten én ouders. Na de herfstvakantie zal de Parro-app de huidige schoolapp (van Parentcom) gaan vervangen. U kunt de app gratis downloaden; de leerkracht van uw kind geeft u toegang. Per email ontvang u een uitnodiging met een unieke koppelcode voor uw kind, waarmee u zelf een account kunt aanmaken.
 
Uitgebreide informatie over de app vindt u in de bijlage.
 

Kinderboekenweek

 
Woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: Bij mij thuis.
 
Donderdag 5 oktober vindt er een gezamenlijke opening plaats, op het schoolplein of in de aula. We gaan het liedje ‘Bij mij thuis’ van Kinderen voor Kinderen zingen en dansen (ook te vinden op youtube), er wordt een gedicht voorgelezen en we hebben een speurtocht uitgezet op het schoolplein, passend bij het thema.
 
Maandag 9 oktober gaan we met de hele school ‘lekker lui lezen’. Dit betekent dat uw zoon/dochter een leesboek naar keuze en een lekker kussen mee naar school mag brengen, waar hij/zij lekker lui op kan lezen. Kinderen mogen alleen, maar ook samen lezen, bijvoorbeeld een kleuter wordt voorgelezen door een leerling uit groep 8.
 
Woensdag 11 oktober wordt de voorleeskampioen van de school gekozen. De groepen 7 en 8 houden in de klas een voorronde. De beste twee van de klas gaan het tegen elkaar opnemen in de aula, voor de hele school. Een deskundige jury kiest vervolgens wie voorleeskampioen van de Mortel 2023 wordt!
 
Vrijdag 13 oktober worden de kinderboekenweek én het Jeelothema ‘Omgaan met elkaar’ afgesloten met ‘Stoepkrijt je eigen huis’. Kinderen maken met stoepkrijt één groot huis of allemaal verschillende huizen. Door samen over het huis na te denken hopen we de mooiste creaties te zien op het schoolplein.
 
Gedurende de hele Kinderboekenweek kan er in de school een ‘leestoeter’ afgaan. De kinderen laten al hun werk liggen en gaan lezen in hun boek of worden voorgelezen door hun meester of juf.
 
Oproep aan ouders, opa’s, oma’s of verzorgers: Mocht u graag een stukje willen voorlezen in de groep van uw kind, laat dat dan weten via de groepsleerkracht. Zij kunnen dan een afspraak met u maken over een tijdstip. Het spreekt voor kinderen erg tot de verbeelding wanneer er eens ‘iemand anders’ een boek komt voorlezen.
 

Berichten van de ouderraad

 • Er is een vacature voor de ouderraad. Wilt u deel uitmaken van ons mooie team en al die leuke activiteiten mee organiseren om onze kinderen een onvergetelijk schooljaar te bezorgen? Voor meer informatie of om u op te geven mag u een mail sturen naar: ouderraad.mortel@tangent.nl 
 • De ouderraad heeft een kledingcontainer, waarvan we de opbrengst gebruiken voor activiteiten die we samen met de school organiseren! Mocht er kleding zijn die u weg wil gooien, dan staat er een kledingcontainer aan de kant van Humankind, waar u te allen tijde uw oude kleding en schoenen in kunt deponeren.
 

Bericht van de MR

 
Op 20 september jl. hadden wij de eerste MR-vergadering van dit schooljaar. De eerste vergadering voor Sanne in de MR en voor ons allemaal de kennismaking tussen de MR, Martijn en Claudia. We hebben vooral gesproken over hoe we als MR willen samenwerken met de directie en ook wat de directie van ons verwacht. Fijn om te horen dat we worden gezien als “kritische vriend” van de school. Een rol die we heel graag willen spelen.
 
Want in elke school is de MR een belangrijk orgaan wat meedenkt, adviseert, aanhoort maar wat ook vragen kan stellen, bijvoorbeeld aan de directie over de gang van zaken op school.
 
In de MR van De Mortel zitten 3 teamleden en 3 ouders.

Teamgeleding:
 • Marian Brand leerkracht groep 1-2 Vlinderstruik;
 • Lieke Voogt leerkracht groep 6 Wielewaalheide en RT;
 • Sanne de Ruijter leerkracht groep 8 Hazenpad.
Oudergeleding:
 • Wendy Schoens: moeder van Jikke (groep 5 Koekoeksnest) en Klaske (groep 3 Eendenvijver);
 • Ilona van de Plas: moeder van Kay (groep 3 Eendenvijver) en Fleur (groep 1-2 Vlinderstruik);
 • Aukje van Ingen: moeder van Hugo (groep 6 Wielewaalheide) en Lone (groep 7 Boomkikkerstruik)
De teamleden vertegenwoordigen het gehele team en de ouders vertegenwoordigen alle ouders. Alleen met jullie input kunnen we er staan voor ons allemaal. Zijn er vragen die jullie heel graag op de MR-agenda zouden willen zien? Lopen er dingen op school anders dan je zou willen of zouden jullie meer informatie willen over hoe processen binnen de school verlopen? Is er iets anders wat je graag zou willen delen of vragen? Specifieke vragen over jullie eigen kinderen zijn geen onderwerp voor de MR maar alles wat van toepassing is op de hele school kunnen we samen oppakken. Hiervoor kun je ons mailen, het e-mailadres is: mr.mortel@tangent.nl.
De oudergeleding van de MR kan dit dan in een vergadering bespreken en via de nieuwsbrief terugkoppelen. Ook zijn de notulen van elke vergadering op te vragen via bovenstaand e-mailadres.
 
Onze volgende vergadering staat 30 oktober op de agenda. We houden jullie op de hoogte.

 

Humankind – nieuwsbrief Kinderopvang de Mortel

 
In de vakantie zijn er diverse activiteiten aan bod gekomen bij de BSO. Een uitstapje naar de duinen, het poppentheater het maken van een panfluit, proeverij van diverse groentes o.a. ananastomaat, puntpaprika, chioggiabiet, paarse wortel. Er zijn door de Coole Kikkers tie dye shirtjes gemaakt.

Er is een uitstapje door de Boom en Brulkikkers gemaakt naar de natuurspeeltuin in Oisterwijk. We hebben de Humankind bussen gebruikt om de kinderen te vervoeren, wow dat was leuk! In de gezonde smikkelweek hebben we een courgettecake en bietenpizza gemaakt. Hebben de kinderen dit thuis verteld?


Nieuws van Natureluurs – IVN Oisterwijk

 
Vroege Verrassingstocht
In de vroege ochtend ziet de natuur er vaak heel anders uit. De mensen zijn nog niet wakker dus hebben dieren vrij spel. We gaan op zoek naar wat het bos ons op zondagochtend te vertellen heeft. Wat zullen we zien, wat zullen we ontdekken? Je moet er vroeg je bed voor uit maar geloof ons, dat is de moeite waard.

Kom en beleef de natuur in de vroege ochtend op zondag 8 oktober van 8.00-10.00u.

Deelnemen kan door aanmelding vóór vrijdag 6 oktober via de mail: natureluurs@ivnoisterwijk.nl  Vermeld in de mail duidelijk je naam en leeftijd. Na aanmelding krijg je meer details over deze activiteit. Ben je jeugdlid van IVN Oisterwijk dan mag je gratis deelnemen. Ben je nog geen lid? Geen probleem! We vragen je dan om een bijdrage van €3,00 per keer. Natuurlijk mag je gerust een keer een vriendje of vriendinnetje meenemen. Iedereen is welkom.
 
Natureluurs is de jeugdwerkgroep van IVN Oisterwijk en omstreken. Onder leiding van enkele ervaren IVN-vrijwilligers en natuurgidsen gaan we een aantal keer per jaar de natuur in. Meer informatie over IVN Oisterwijk en de werkgroep Natureluurs vind je op https://www.ivn.nl/afdeling/oisterwijk-eo


 

Jeugdcarnaval D’n Haozenpot

 
Hallo jeugdige carnavalsvierders,
 
Wil jij dit jaar in de jeugdraad tijdens carnaval in D’n Haozenpot? Dan is het nu tijd om je aan te melden!
 
Zit jij in groep 6, 7 of 8 en wil je graag in de jeugdraad, stuur dan een mailtje met je naam, adres, telefoon, email en leeftijd aan ons door. Zet er ook even in of je mee wil loten om prins(es) of adjudant(e) te worden!
 
De presentatie van de jeugdraad vindt plaats op vrijdag 17 november. Daarom willen wij vóór 3 november jullie aanmelding binnen hebben. Hopelijk ben je er dan op 17 november bij! We gaan vervolgens uit de aanmeldingen de nieuwe jeugdprins(es) en adjudant(e) kiezen.
 
Aanmeldingen (of vragen) via: jeugd@haozenpot.nl