Nieuwsbrief 18 juni 2023

Belangrijke data op een rij

Maandag 19 juni – Groepsindeling 2023 - 2024
Dinsdag 20 juni – Rapporten mee (groepen 1 t/m 7)
Donderdag 22 juni – Wisselmiddag
Donderdag 22 en dinsdag 27 juni – Driehoeksgesprekken
Woensdag 28 juni – Studiedag – alle kinderen zijn vrij
Donderdag 6 juli – musical groep 8
 

Driehoeksgesprekken

Op donderdag 22 en dinsdag 27 juni zijn de rapportgesprekken. Ouders van leerlingen in de groepen 2, 4, 6 en 7 kunnen zich daarvoor nog tot zondag inschrijven. Ouders met leerlingen in de groepen 1, 3 en 5 die een gesprek met de leerkracht willen, kunnen dit via een mailtje vragen aan de betreffende leerkracht.
 

Groepsindeling schooljaar 2023-2024

Maandag 19 juni communiceren we in een extra bericht over de groepsindeling van het schooljaar 2023-2024.
 

Mediatoren schooljaar 2023-2024

De kinderen van groep 6 mochten solliciteren om komend schooljaar mediator te worden. Op het sollicitatie formulier moesten ze aangeven waarom ze dat graag willen en daar kwamen hele mooie antwoorden uit zoals: “ Ik kan mensen goed helpen en kan er ook zelf iets van leren”, “Ik wil mensen blij maken”, “Ik heb namelijk broertjes en zusjes die vaak ruzie hebben en ik houd ze altijd uit elkaar”.
Met zulke mooie antwoorden komt dat mediëren vast helemaal goed volgend jaar!
De komende week gaan we een beslissing maken en dan start de training in het nieuwe schooljaar onder leiding van Anette Moonen.
 

Bericht namens College van Bestuur Tangent


Beste ouders/verzorgers,
 
In dit bericht informeer ik je, namens de voorzitter van het college van bestuur van Tangent, over de verkennende gesprekken die de afgelopen weken gevoerd zijn tussen Tangent en schoolbestuur Initia. Initia bestaat uit vijf scholen voor primair onderwijs in de gemeente Dongen.
 
Uit deze gesprekken is gebleken dat beide schoolbesturen verder onderzoek gaan doen naar mogelijkheden voor nauwe samenwerking en dat kan eventueel leiden tot een aansluiting van Initia bij Tangent.
 
Een aansluiting zou een kans zijn om een stabiele leer- en werkomgeving voor kinderen en personeel van Initia te creëren. Door de krachten te bundelen, krijgt Tangent hiermee een stevige positie bij samenwerkingsverband Breda. We gaan daar van drie scholen (De Kring, De Wildschut en Prinsenbos) naar acht scholen.
 
Donderdagavond is een persbericht verspreid dat ingaat op het doel van deze verkennende gesprekken waar beide organisaties naartoe willen werken.
 
Ik kan me voorstellen dat dit bericht vragen bij je oproept. Echter, ik kan in dit stadium waarschijnlijk nog niet alles beantwoorden, hiervoor vraag ik je begrip. Zodra het mogelijk is, zal er meer gecommuniceerd worden over dit proces.
 
Ik hoop je zo voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Marcel vd Hoven, CvB
 

Eindtoets (IEP groep 8) wordt doorstroomtoets

In schooljaar 23-24 nemen we bij groep 8 geen eindtoets maar een doorstroomtoets af.
Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
Zo ziet de planning er uit:
  • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Met dit advies worden de kinderen aangemeld bij het voortgezet onderwijs. Mocht je kind zich aanmelden bij een lotingschool dan heeft het een gelijke kans.
Omdat we in een overgangsperiode zitten gaan we in de komende driehoeksgesprekken de leerlingen van groep 7 een richtingsadvies geven. Dit richtingsadvies zegt het al, het geeft richting aan welke open dagen zij in oktober-november kunnen bezoeken. Tijdens de eerste informatieavond (groep 8) in schooljaar 23-24 volgt meer informatie over de veranderingen. 
 

Vakantietoernooien

In de schoolvakanties organiseert Sportbedrijf Tilburg voor basisschoolkinderen in de gemeente Tilburg sporttoernooien in samenwerking met Tilburgse sportverenigingen. Het is een unieke competitie tussen basisscholen. Leerlingen maken kennis met diverse sporten en ‘Fair Play’; sportiviteit is belangrijk. Daarnaast zijn ze ook nog eens lekker in beweging tijdens de vakantie.
 
Sportplezier staat altijd voorop tijdens de toernooien. Inschrijven voor deze toernooien loopt via de scholen. Juf Salina, juf Nancy en juf Eline (gymjuffen) laten aan de leerlingen voor elk vakantietoernooi weten wanneer en op welke manier ze zich kunnen inschrijven voor de Vakantietoernooien. De toernooien zullen komend schooljaar ook op de kalender staan vermeld.
 
Om ons als gymdocenten in het vervolg makkelijker te kunnen bereiken over sport gerelateerde vragen zoals de Vakantietoernooien, zullen we binnenkort ons eigen emailadres hebben.
 

Ingezonden: Geslaagde bijeenkomst ‘Thuis energie besparen in Udenhout’

 
Op 13 juni vond de bijeenkomst ‘Thuis Energie Besparen Doe Je Zo’ plaats in het oude Raadhuis in Udenhout. Op deze warme avond lieten toch ruim 40 bewoners van Udenhout, Biezenmortel en Berkel-Enschot zich informeren over dit mooie en laagdrempelige project waarmee je met kleine verbetermaatregelen je woning duurzaam en energiezuinig kunt verbeteren en aanpassen richting de toekomst. Na het welkomstwoord van het bestuur van de Stichting Green Deal (Jeroen Kleiweg en Joris van den Aker), was het de beurt aan Jeroen Jansen (technisch projectleider) en Ingeborg Willemen (operationeel projectleider) om het project verder toe te lichten.
 
Pilotbewoners aan het woord
 
Daarna was het de beurt aan de pilotbewoners (Steven Vervoort, Hennie van Oijen, Hanneke van Iersel en Rene Snoeren) om hun ervaringen te delen hoe zij bij dit project aangehaakt zijn, wat de ervaringen waren en wat zij qua verbeteringen al hebben opgepakt in hun woning. Vooral ventilatie en het verbeteren van tocht en comfort in de woning waren echte eye-openers die op een laagdrempelige manier (pur, kit, tochtstrips) snel te realiseren waren.  TBV Wonen heeft in dit project ook meegedaan en heeft een mooie blauwdruk voor hun huurders waarmee ze verder kunnen in hun visieplannnen voor 2025. Iedere pilotbewoner heeft in dit traject een kluslijst: https://huisfluisteraar.nl/download  (onder menu download is een winter en zomereditie kluslijst te vinden) en Routekaart Pilotwoning.docx  ontvangen waar hij/zij, met ondersteuning van het projectteam en kierenjagers, inzicht heeft gekregen in de woning en met de bestaande situatie zelf al een aantal verbetermaatregelen kan oppakken (via de kluslijst).
 
Kierenjagers
 
In dit project zijn kierenjagers geschoold, onder deskundige begeleiding van Lars Boelen, om de mensen op weg te helpen en te ondersteunen in hun verduurzaming van de woning. Johan Schapendonk, Joep van Laarhoven, Jeroen Jansen en Lars Boelen gaven toelichting hierop hoe zij e.e.a. hebben ervaren.
 
Informatiemarkt
 
Daarna was het tijd om de informatiemarkt te bezoeken waar de blowerdoortest stond opgesteld. Tevens was de gemeente Tilburg  aanwezig voor vragen over subsidiemogelijkheden, een leverancier die meer kon vertellen over ventilatiestrategie en andere verduurzamingsvragen (De Graaf Klimaattechniek). Ook konden mensen energie advies vragen aan een energie adviseur. Kinderen van basisschool Wichelroede hebben gewerkt aan een lesprogramma ‘De energiezuinige school van de toekomst’ en hebben kun eindresultaat op deze avond gepresenteerd.
 
Resultaten en vervolg van het project
 
Aan het einde van de avond werden de resultaten uit het project gedeeld en wat nu de vervolgstap is. De presentatie van deze avond, vindt u terug door op de volgende link te klikken: 20230613 bijeenkomst TEBDJZ DEF .
 
Meer informatie over dit project
 
Wilt u meer weten over dit project of op de hoogte willen blijven van het vervolg of zelf kierenjager willen worden ? Mail dan naar info@ecudenhout.nl