Nieuwsbrief 30 juni 2023

Belangrijke data op een rij

Woensdag 5 juli – juffendag unit 3-4
Donderdag 6 juli – juffendag unit 1-2
Donderdag 6 juli – musical groep 8
Vrijdag 14 juli – laatste schooldag, middag vrij


Studiedagen en vakanties schooljaar 2023-2024

Dinsdag 12 september Studiedag
16 t/m 22 oktober Herfstvakantie
Woensdag 6 december Studiedag
Vrijdag 22 december Middag vrij
23 december t/m 7 januari Kerstvakantie
Vrijdag 9 februari Middag vrij
10 t/m 18 februari Voorjaarsvakantie
Maandag 19 februari Studiedag
Vrijdag 29 maart Studiedag
Vrijdag 19 april Middag vrij
20 april t/m 5 mei Meivakantie
Vrijdag 7 juni Studiedag
Vrijdag 5 juli Middag vrij
6 juli t/m 18 augustus Zomervakantie
 
 

Kleuteronderwijs

De leerkrachten van unit 1-2 én de betrokken intern begeleiders hebben in de afgelopen twee jaar een intensieve training gevolgd met als titel Het Kan. Hierin hebben ze gezamenlijk de volgende visie bepaald: “Op Kindcentrum de Mortel komen jonge kinderen spelenderwijs samen tot ontwikkeling in een rijke leeromgeving.” Hierbij wordt gekeken naar wat kinderen kunnen, wat kinderen kennen en wat kinderen willen leren. Uitdaging is daarin een belangrijk doel, met als uitgangspunt de ontwikkeling van het individuele kind.

 

Gymlessen volgend schooljaar

De overheid heeft met de basisscholen afgesproken dat alle kinderen vanaf volgend schooljaar niet één maar twee keer per week gymles krijgen. Deze gymlessen worden volgend schooljaar weer voornamelijk verzorgd door juf Eline en juf Salina.
 
Daarnaast zal gymles worden gegeven door Nancy van de BSO, onder begeleiding van de eigen leerkracht. De groepen 1-2 krijgen op donderdag óf vrijdag* gymles van hun eigen leerkracht.
 
  Dinsdag Donderdag Vrijdag
Groep 1-2 Nancy Leerkracht* Leerkracht*
Groepen 3   Eline Eline
Groep 4-Lb   Eline Eline
Groep 4-Db   Nancy Eline
Groep 5-Ab   Eline Salina
Groep 5-Kn   Nancy Salina
Groepen 6   Nancy Salina
Groep 7   Eline Salina
Groepen 8   Eline Salina
 
 

Samen Opgroeien Tilburg

Kun je als ouder wel wat hulp gebruiken, dan is er de organisatie Samen Opgroeien Tilburg.
 
Samen Opgroeien Tilburg koppelt ouders die wel wat steun kunnen gebruiken aan een steunouder of een gezinsvrijwilliger. Geen hulpverlener, maar iemand die af en toe langskomt om je te helpen, bijvoorbeeld bij de opvoeding, het op orde maken van je huis of papierwerk.
 
Meer informatie en contactgegevens vind je in bijgaande folder.