Nieuwsbrief oktober 2023

Belangrijke data op een rij

 
Donderdag 22 en maandag 27 november – Driehoeksgesprekken
 
 
Hopelijk heeft iedereen genoten van een hele fijne herfstvakantie. Wij vonden het ontzettend fijn om alle leerlingen maandagochtend weer te zien en zijn vol enthousiasme weer gestart.
 
Afgelopen periode hebben we gemerkt dat de griepgolf De Mortel niet ongezien voorbij is gegaan. Mocht een teamlid ziek zijn, doen we in eerste instantie een beroep op de vervangerspool van onze stichting. Ook hier kampen we met personeelstekorten en merken we regelmatig dat er geen vervanger beschikbaar is. Mocht dit het geval zijn, proberen we het altijd intern op te lossen, waarbij soms de leerlingen verdeeld worden over de andere groepen. Hierbij wordt altijd gestreefd naar stabiliteit en rust voor zowel de leerlingen als de groepen waarover de leerlingen verdeeld worden.
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we je geïnformeerd over het splitsen van de leerlingen tijdens het buitenspelen. Wij constateren dat deze keuze momenteel bijdraagt aan een fijn buitenspeelklimaat.
In de toekomst willen we toewerken naar een situatie waarin weer gezamenlijk buiten gespeeld kan worden. Om dit goed vorm te kunnen geven zullen we hier o.a. onze leerlingenraad bij betrekken.
 
Martijn Schoormans
Directeur Kindcentrum De Mortel
 

Mediatoren schooljaar 23-24

 
Na 3 weken hard werken en oefenen zijn deze kanjers allemaal geslaagd en hebben ze hun diploma op feestelijke wijze in ontvangst mogen nemen!
Demi en Marlot waren niet aanwezig, maar via deze weg ook van harte gefeliciteerd!
Na de herfstvakantie gaan de mediatoren aan de slag en zijn ze te herkennen aan hun mediatoren hesje. Ze lopen rond tijdens de kleine en grote pauze om te helpen mocht er een conflict ontstaan en kinderen hulp nodig hebben bij het oplossen hiervan.

     
 


Parro

 
Als het goed is, hebben alle ouders inmiddels toegang tot de ouderapp Parro.

Bij het onderdeel Absentie melden is het mogelijk uw kind af te melden wegens ziekte of wegens een bezoek aan bijvoorbeeld de huisarts of tandarts. Hierin wordt onderscheid gemaakt omdat een ziekmelding in principe zonder einddatum is; je weet immers niet wanneer je kind weer beter zal zijn. Bij een absentiemeldingen moet een einddatum en eindtijd worden ingesteld.
 
Ook is het in Parro mogelijk om aanpassingen te maken in de privacy-voorkeuren, dus waar van uw kind wél of geen beeldmateriaal mag worden geplaatst.
 
Verlofaanvragen kunnen helaas niet meer via de ouderapp worden gedaan. Hiervoor kunt u een mailtje sturen naar info.mortel@tangent.nl. Er is een aantal redenen waarvoor door de administratie een dag verlof kan worden toegekend, zoals een huwelijk of een begrafenis. Bij twijfel of wanneer er andere redenen zijn, zal het verzoek altijd worden doorgestuurd naar de directie. 
 

Jeelo

 
In bijlage de nieuwsbrief van Jeelo.
 

Vakantietoernooien

 
In de kerstvakantie, op vrijdag 5 januari, is er een Vakantietoernooi Basketbal. Als je kind dit leuk vindt, open dan de bijlage.


Bericht van de ouderraad

 
De loterij is nog een groter succes geworden dan we ooit hebben gedacht!       
De lootjes zijn geteld en de kinderen die de meeste lootjes hebben verkocht, hebben een verrassing ontvangen. Dit waren Rhana, Lisa en Kay.

Vanmiddag zal de directeur de trekking doen, dus houdt uw telefoon goed
in de gaten want wie weet bent u wel de gelukkige winnaar van één van de
vele mooie prijzen, beschikbaar gesteld door de Ondernemers uit Udenhout.
De prijzen kunnen worden opgehaald op 4 november  van 11:00 tot 13:00 uur.
 
Verder zijn er nog een aantal belangrijke data waar we uw hulp goed kunnen gebruiken:
17 november na schooltijd gaan we versieren voor Sinterklaas.
8 december in de ochtend tijdens schooltijd versieren voor Kerst.
21 december is de kerstviering. Hierover zullen we u in november verder informeren.
Wilt u ons helpen bij deze activiteiten, mail dan naar ouderraad.mortel@tangent.nl
 

Stagiairs stellen zich voor

 
Beste ouders/verzorgers,
 
Vanaf maandag 11 september ben ik als stagiaire gestart en zal het komende jaar een aantal weken aanwezig zijn op de school van uw kind (een half jaar in de bovenbouw en een half jaar in de onderbouw). Ik wil me graag even aan u voorstellen, zodat u via deze weg al wat meer over mij te weten komt.
 
Ik ben Imme van Gestel, ik ben 20 jaar oud en woon, lekker dichtbij, in Udenhout. Ik studeer in Breda aan de PABO bij Avans en ik zit nu in het tweede jaar. De studie bevalt mij enorm goed en heb het bij mijn studie ook enorm naar mijn zin. Ik kijk ernaar uit om in groep 8 aan de slag te gaan en weer een andere visie op het onderwijs te ontdekken. Mocht u nog vragen hebben of nog iets van mij willen weten, zoek me dan gerust een keer op om het te vragen.

Met vriendelijke groeten,
Imme van Gestel
 
Hallo allemaal,
 
Ik ben Jamie Blume, ik ben eerstejaars pabo student en ik kom het komende half jaar een aantal weken stage lopen bij groep 1-2 de vlinderstruik. Ik zal mij even kort voorstellen, ik ben dus Jamie. Ik ben 21 jaar oud en ik kom uit Goirle waar ik sinds kort samenwoon met mijn vriend. Mijn vrijetijd besteed ik graag met toneelspelen bij een musical vereniging en ik ben leiding bij de scouting. Wat ik ontzettend leuk vind! Ik kijk er naar uit om het komende jaar stage te komen lopen op de Mortel, en samen met de kinderen een hoop te leren!
 

Hoi
Ik ben Floor van der Avoort.23 jaar jong

Eerstejaars student Pabo Avans
 
Ik ben geboren en getogen in Udenhout.
Ik rij motor (hij heet Kikker) en ik vind het heerlijk om in mijn vrijetijd rond te toeren.
Verder vind ik het altijd leuk om iets te doen met vrienden, zoals spelletjesavond,
terrassen en nieuwe dingen uitproberen.
Doelen deze stage:
• Ik wil kinderen het gevoel geven dat ze zichzelf kunnen zijn.
• Ik wil de kinderen begeleiden in de zoektocht naar hun talenten en interesses.


Kinderopvang
 

In de bijlage vindt u een brief van de kinderopvang.
 

Lampionnentocht

 
Tot slot een bericht van de Ondernemers Vereniging Udenhout. Op zaterdag 11 november is er een lampionnentocht waaraan alle kinderen mogen meedoen.