Leerteams

Op de Mortel werken we met leerteams. Als uitgangspunt voor het werken met leerteams hebben we, net als het pedagogisch kader, vastgesteld dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor de hele school. Met zijn allen wordt hier bedoeld, alle betrokkenen binnen de school:  
  • Leerkrachten 
  • Leerkrachtondersteuners 
  • Onderwijsassistenten 
  • Onderwijskundig leiders 
  • Ondersteuningscoördinatoren 
  • Directie
  • Administratief medewerkers 
  • Conciërges  
We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de drie basisgebieden: Pedagogisch Kompas, de basisvakken en projectwerk.   
Met de snelle ontwikkelingen op gebied van onderwijs en wetenschap is het niet meer mogelijk om alleen je onderwijs te ontwikkelen en vorm te geven. Het proces en de inhouden zijn te dynamisch geworden. De kennis dient meer gedeeld te worden. Het werken met is hiervoor de oplossing. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.  
 
Samen werken we aan de professionaliteit. Op basis van expertise en onderzoek worden leerinhouden aangeboden en ontwikkeld. Lessen worden gezamenlijk voorbereid en kennis wordt gedeeld. Je bent met elkaar verantwoordelijk voor een unit van leerlingen (1-2/3-4/5-6/7-8).
 
Het team heeft een open houding, is transparant en heeft de drive om zich te ontwikkelen. Elke dag willen we het een stukje beter doen! Ze worden ondersteund waar nodig om te komen tot diepgang. 
Elke dag is de leerkracht bezig met de kern van zijn vak: onderwijs bieden zodat leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Ze houden zich zo min mogelijk bezig met randzaken die zich afleiden van de kerntaak.