Nieuwsbrief vrijdag 2 oktober 2020

In deze nieuwsbrief

-gezocht: hulp bij het overblijven
-verzoek: betalen overblijfvergoeding
-korte terugblik: alternatief kamp 7/8
-herhaald bericht: toestemming publicatie foto’s en video’s
-dag van de leraar / studiedag 5 oktober
-belangrijke data op een rij
 

Gezocht: hulp bij het overblijven

 
Door het vertrek van één van de overblijfkrachten zijn we op zoek naar ouders / vrijwilligers die het overblijfteam komen versterken.
Vanaf 26 oktober hebben we dringend extra hulp nodig op maandag en dinsdag. Ook incidentele hulp is van harte welkom.
Vanwege corona-aapassingen zijn de overblijfkrachten momenteel aanwezig van 11.50 tot 13.00 en helpen zij met het surveilleren tijdens de pauze. Voor het meehelpen tijdens het overblijven ontvang de vrijwilligers een vergoeding.
Ben jij die enthousiaste persoon of weet je iemand die wil helpen, neem dan contact op met Nicole Brokken (013-5115032)
 

Verzoek: betalen overblijfvergoeding

 
Overblijven op De Mortel is niet gratis. We vragen hiervoor een vergoeding. Voor het schooljaar 2020 -2021 bedraagt deze € 30,- per kind. Verzoek is om dit bedrag voor 15 oktober aan ons over te maken.
 

Waarom is het overblijven niet gratis?

Tijdens het overblijven helpen vrijwilligers. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding. Daarnaast schaffen we materialen aan voor de kinderen die ze bij het buitenspelen mogen gebruiken. Tot slot zorgen we tussen de middag voor thee of melk voor de kinderen (tijdelijk niet i.v.m. RIVM-richtlijnen).
 

Waarom is het bedrag aangepast van € 40 naar € 30?

Vorig schooljaar hebben we een vergoeding van € 40 gevraagd. Uit ervaring weten we dat we de kosten daarmee kunnen dekken. Doordat we in maart en april te maken hadden met een schoolsluiting en vanaf mei geen thee / melk hebben verzorgd, hebben we geld overgehouden. Het overblijfpotje moet geen spaarpotje worden, vandaar dat we dit jaar een lagere vergoeding vragen.
 

Hoe betaal ik voor mijn kind?

Maak het verschuldigde bedrag van € 30 per kind voor een schooljaar over naar rekeningnummer NL 92 RABO 0152 0131 13 t.n.v. Stichting Tangent / De Mortel. Vermeld daarbij duidelijk Overblijven en de naam / namen van uw kind(eren). Doe dit voor 15 oktober a.s.
Mocht u vragen hebben over de vergoeding voor het overblijven, neem dan contact op met René Los (rene.los@tangent.nl)
 

Korte terugblik: alternatief kamp 7/8

 
De groepen 7/8 kunnen terugkijken op een mooie week. Er ontstond een echte schoolkampsfeer, maar dan zonder overnachtingen. Wat kwam er zoal voorbij: Sport en spel in de duinen, zelf graffiti-kunstwerken maken, een bezoek aan de Oliemeulen, samen eten op school, een bonte avond. Een mooi en gevarieerd programma waaraan de kinderen veel plezier beleefden.
Een woord van dank en waardering voor alle ouders die ons afgelopen week hebben geholpen is op z’n plaats: heel hartelijk dank voor jullie hulp!
Ook de leerkrachten van 7/8 verdienen een grote pluim. De tijd was kort en er is hard gewerkt, met een mooie week voor de kinderen als resultaat!
 

Ingezonden bericht: Een dank je wel voor een groots alternatieve kampweek namens de ouders

 
Als sneeuw voor de zon verdween de teleurstelling bij onze kinderen toen afgelopen maandag de alternatieve kampweek van start ging.
Vanaf het allereerste moment zaten ze volledig in het spel, beschermden ze hun mollenboekje met hun leven en werden er na school bondjes gesloten om zo de mol te kunnen achterhalen. We zagen nieuwe vriendschappen ontstaan en kinderen hun oude vriendschappen hernieuwen. We vinden het ontzettend knap dat het jullie is gelukt om een negatief gevoel bij 100 kinderen om te buigen naar zo iets moois. Wat ons betreft is het doel van deze week  dan ook meer dan geslaagd.
Daarom willen we via deze weg graag alle teamleden van de bovenbouw bedanken voor het bedenken van dit geweldige alternatief.
 

Herhaalde oproep: Toestemming publicatie foto’s en video’s

 
Tot nu toe hebben we 100 formulieren retour ontvangen. Dat betekent dat we er nog zo’n 200 missen! Laten zien wat we op school doen wordt daardoor heel lastig. Vul het formulier dus snel in!
 
Toelichting: Elk jaar opnieuw vragen wij opnieuw toestemming om beeldmateriaal te gebruiken waarop ook uw kind staat. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.
 
Op onze school laten wij met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, uitstapjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. 
Vul het toestemmingsformulier voor 1 oktober in. Dit kan via de schoolapp (ouders-praktische informatie-toestemming publicatie foto’s en video’s), of door hier te klikken.
 

Dag van de leraar / studiedag 5 oktober

 
Door de verscherpte corona-maatregelen is het programma van de studiedag van a.s. maandag veranderd. De gezamenlijke aftrap van het nieuwe koersplan van Tangent kan niet langer plaatsvinden in de Efteling. Marcel van den Hoven, voorzitter van het College van Bestuur, licht dit toe in een persoonlijk bericht. Klik hier voor het bericht.
Met het team hebben we nu een aangepast programma op school. De kinderen zijn maandag 5 oktober een dagje vrij.
 

Belangrijke data op een rijtje:

 
Studiedag, alle kinderen zijn vrij - maandag 5 oktober
Bijeenkomst kinderraad - dinsdag 6 oktober
Vergadering MR - donderdag 15 oktober
Studiedag, alle kinderen zijn vrij - vrijdag 16 oktober
Herfstvakantie - 19 t/m 23 oktober