Nieuwsbrief vrijdag 16 oktober 2020

We wensen alle kinderen, ouders en verzorgers van kindcentrum De Mortel een heel fijne herfstvakantie!
Pas goed op jullie gezondheid! We zien de kinderen graag weer terug op maandag 26 oktober.

Op de valreep hebben we nog een aantal berichten voor u op een rij gezet.
 

Gezocht: Overblijfkracht voor de donderdag

De maandag en dinsdag zijn gelukkig weer gevuld, maar nu zoeken we met spoed een overblijfkracht voor de donderdagen. Vanaf 29 oktober hebben we dringend extra hulp nodig.
Ben jij die enthousiaste persoon of weet je iemand die wil helpen, neem dan contact op met Nicole Brokken (013.5115032)
Overblijfkrachten ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding.
 

Studiedag 16 oktober

De kinderen hadden al vakantie, maar wij hebben nog een dag gewerkt. Tijdens deze studiedag stonden drie onderwerpen op het programma: het schoolplan, evaluaties van de rapporten en oudergesprekken en het nieuwe thema van Jeelo.
De setting hebben we vanwege de coronarichtlijnen klein moeten houden. Hierdoor is in de units gewerkt en hebben we geen gezamenlijke activiteiten georganiseerd.

 
 

Schoolplan en strategisch beleidsplan

Alle scholen in Nederland maken eens in de vier jaar een schoolplan. Voor de scholen van Tangent is de looptijd van het volgende plan van 2021 t/m 2025. In het schoolplan staat beschreven aan welke activiteiten wij de komende jaren gaan werken en wat de uitgangspunten van onze school zijn. Over veel onderwerpen hebben wij tijdens het fusieproces al nagedacht. Een aantal onderwerpen is nieuw en staat daardoor bijvoorbeeld tijdens studiedagen op de agenda. Het schoolplan is naar verwachting eind november klaar, waarna het aan de MR ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Het schoolplan ligt in lijn met het strategisch beleidsplan van stichting Tangent. Dit beleidsplan is onlangs gepresenteerd. Op https://www.tangent.nl/visie-strategie/koersplan-2020-2024 vindt u de eindversie van het plan en een filmpje waarin de uitgangspunten kort worden samengevat.
 

Corona

De persconferentie van afgelopen dinsdag heeft voor het basisonderwijs (gelukkig) weinig nieuwe maatregelen meegebracht. Wel is het ons duidelijk dat we voorlopig nog zeer terughoudend moeten zijn met het toelaten van volwassenen in het gebouw. 
Houdt u ook buiten de poort rekening met afstand houden? Bij sommige poorten loopt het aantal ouders soms op. Geef elkaar de ruimte, houd afstand!
Maak om te bepalen of uw kind wel of niet naar school kan komen gebruik van de beslisboom. Hiervan is onlangs een nieuwe en aangepaste versie verschenen. Bekijk de beslisboom hier.
 

Schoolfotograaf

Zoals in de jaarkalender staat vermeld komt de schoolfotograaf van Schoolkidsfotografie op 29 en 30 oktober foto’s maken van de kinderen en de groepen. De fotograaf werkt op gepaste afstand met handschoentjes en eventueel een mondkapje.
De kinderen van de units 3-4 en 5-6 worden donderdag 29-10 gefotografeerd en de kinderen van de units 1-2 en 7-8 op vrijdag 30-10. De broertjes en zusjesfoto’s zullen donderdag worden gemaakt. (i.v.m Covid19 alleen de kinderen die nu op de Mortel zitten).
Anders dan vorig schooljaar is er geen keuze w.b. de achtergrond van de portretfoto. Deze is door de school gekozen en is voor alle kinderen hetzelfde. Na ongeveer 4 weken, als de foto’s online staan, krijgt uw kind een code-kaart mee naar huis. Deze is nodig om de foto’s online te bekijken en te bestellen.
 

Bedankjes Dag van de leraar

Maandag 5 oktober was, behalve een studiedag, ook de dag van de leraar. We werden als team aangenaam verrast met theedoosjes en een mooie tekst. Hartelijk dank daarvoor!
 
 

Belangrijke data op een rij

Herfstvakantie - 19 t/m 23 oktober
Controle hoofdluis – maandag 26 oktober
Schoolfotograaf – 29 en 30 oktober
Start project 2 Jeelo ‘Omgaan met geld’ – 2 november
Studiedag – donderdag 12 november