Nieuwsbrief vrijdag 11 september 2020

In deze nieuwsbrief:

- aftrap thema ‘Beleven van onze planeet’
- informatie over de ouder-kind gesprekken
- toestemming publicatie foto’s en video’s
- informatie over de vrijwillige ouderbijdrage
- informatie over de financiële bijdrage voor het overblijven
- korte corona berichten
- gratis afhalen: monitoren
 

Aftrap thema ‘Beleven van onze planeet’


Afgelopen maandag zijn we gestart met het thema ‘Beleven van onze planeet’. Het thema is aan alle groepen gepresenteerd en staat de komende weken op het middagprogramma.

Eén van de pijlers van De Mortel is thematisch werken. In het thematisch werken komen vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, handvaardigheid samen. Je zou kunnen zeggen dat alle vakken aan bod komen, behalve lezen, taal en rekenen. In de middagen reserveren we hiervoor veel tijd en met alle groepen werken we aan hetzelfde thema.
Vorig schooljaar onderzochten we hoe we op De Mortel invulling willen geven aan projectwerk. We hebben toen gekozen voor Jeelo (voor meer informatie zie jeelo.nl). 
Het eerste thema dat we groots wilden starten heeft vanwege de schoolsluiting anders uitgepakt dan we hoopten. Dit schooljaar pakken we de draad weer op. Afgelopen maandag is er voor alle units een thema-opening geweest. De komende weken gaan we op onderzoek uit en ‘Beleven we onze planeet’.
Meer informatie over ons thema leest u in deze introductiebrief.
 

Ouder-kind gesprekken


De ouder-kind gesprekken staan gepland op dinsdag 15 en donderdag 17 september. Als u zich niet voor deze gesprekken hebt aangemeld, neem dan snel contact op met de leerkracht van uw kind.

De planning van de gesprekken is bijna rond. Het lijkt erop dat de applicatie goed heeft gewerkt. We controleren van tevoren of er voor alle kinderen een afspraak is gemaakt.
Om de gesprekken goed te laten verlopen (corona…) hebben we richtlijnen opgesteld. Neem deze nog even door voordat u naar school komt:

-De richtlijnen van het RIVM blijven van toepassing.
-Kom alleen naar de gesprekken als u geen klachten hebt.
-Blijf de 1,5m in acht houden..
-Bij binnenkomst handen desinfecteren. 
-Ouders komen zoveel als mogelijk alleen (-> één ouder per kind).
-Kinderen van groep 5 t/m 8 komen mee naar het gesprek.
-Kom niet te vroeg en ga na het (laatste) gesprek direct naar huis.
-Geplande gesprekstijd is 10 minuten. Als u verder wilt praten, maak dan gerust een vervolgafspraak.
-Gesprekken vinden plaats in het lokaal van uw kind.
-Uitgezonderd voor ouders uit de LIbellenbeek en Dassenburcht betreedt u het lokaal via de tuindeuren. U gaat dus naar binnen waar uw kind ’s ochtends ook naar binnen gaat.
-Wanneer u aan de beurt bent haalt de leerkracht u op bij de buitendeur van de klas.
-Loop buitenom van het ene gesprek naar het andere, zodat het verkeer in de school wordt beperkt.
 

Toestemming publicatie foto’s en video’s


Elk jaar opnieuw vragen wij opnieuw toestemming om beeldmateriaal te gebruiken waarop ook uw kind kan staan. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.

Op onze school laten wij met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, uitstapjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. 
Vul het toestemmingsformulier voor 1 oktober in. Dit kan via de schoolapp (ouders-praktische informatie-toestemming publicatie foto’s en video’s), of door hier te klikken.
 

Informatie over de vrijwillige ouderbijdrage


De ouderraad (OR) buigt zich momenteel over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Bij het vaststellen van het bedrag zal de OR er zeker rekening mee houden dat afgelopen schooljaar meerdere  activiteiten niet door konden gaan wegens corona. Zodra de ouderbijdrage bekend is wordt dit met alle ouders gecommuniceerd.
 

Informatie over de financiële bijdrage voor het overblijven


Voor het overblijven geldt min of meer hetzelfde. Als gevolg van corona (schoolsluiting, geen thee, melk), zijn er afgelopen schooljaar minder kosten gemaakt. Dit zal van invloed zijn op de bijdrage die we vragen voor dit schooljaar. Op korte termijn geven we meer duidelijkheid.
 

Korte corona berichten


We hebben een aantal korte corona-berichten op een rij gezet. Van ‘mag mijn kind naar school’ tot aanpassingen in de school. Neem ze even goed door!
 

Mag mijn kind naar school? 

We krijgen bijna dagelijks de vraag ‘mag mijn kind naar school’? Tegen verkoudheid, snotneus en keelpijn kijken we nu anders aan dan een half jaartje geleden. Wij zijn geen artsen, maar wat ons helpt is de ‘beslisboom’. Deze geeft in de meeste gevallen antwoord en geeft aan hoe te handelen. 
Voor 0-6 jaar: Bekijk de beslisboom hier.
Voor 7-12 jaar: klik hier.
 

Overig corona-nieuws

-In alle groepen zijn handdoek-automaten geïnstalleerd, waardoor kinderen altijd over papieren handdoeken beschikken.
-In alle groepen is aandacht voor ventileren (ramen en deuren open). Het ventilatiesysteem (dat aan de eisen voldoet) staat maximaal aan.
-Door de open deuren ontstond in een aantal groepen overlast van wespen. In deze groepen hebben we vliegengordijnen geplaatst.
-De toiletten worden weer gescheiden in jongens – meisjes. Afgelopen maanden verdeelden we de toiletten over de groepen. We mochten in die periode de groepen niet ‘mengen’.
-Tijdens het schoonmaken is er extra aandacht voor de contactpunten (handgrepen, tafels e.d.). Hierdoor blijven andere (niet-urgente) schoonmaakwerkzaamheden soms even liggen. We kijken hoe we dit kunnen oplossen. In de kleutergroepen hebben we matten geplaatst waardoor het binnenlopen van zand sterk is verminderd.
-Het schoolkamp voor de groepen 7/8 dat begin oktober gepland stond, hebben we moeten annuleren. We zijn bezig met het voorbereiden van alternatieve activiteiten voor deze groepen.
-In de groepen 1-2 zijn ouders weer welkom om bij het vieren van de verjaardag van hun kind aanwezig te zijn. Uiteraard mits…. (RIVM-richtlijnen). Maak van tevoren een afspraak met juf Eveline, Hetty of Marian.
-Onder voorwaarden, en met een beperkt aantal ouders, willen we weer uitstapjes organiseren. Denk hierbij aan activiteiten zoals de boswandeling of een project-excursie.
 

Gratis af te halen: computermonitoren


Specificaties:
-het betreft gebruikte beeldschermen
-Dell
-17''
-VGA-aansluiting
Interesse, of meer informatie? Mail meneer Ben: ben.vanderheijden@tangent.nl