Nieuwsbrief maandag 26 oktober 2020

Nieuwe richtlijnen in verband met corona

 
De richtlijnen van voor de herfstvakantie hebben we aangescherpt. De reden hiervoor is de grote toename van het aantal besmettingen in Nederland. Ook zijn de protocollen voor het basisonderwijs onlangs aangepast. Hierdoor zijn we helaas genoodzaakt het aantal fysieke oudercontacten in school verder te beperken.
In deze extra nieuwsbrief zetten we de belangrijkste richtlijnen op een rij. 
 
Algemeen - Voor het basisonderwijs geldt:
 
Alle leerlingen gaan volledig naar school.
Leerlingen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of de BSO.
Na lestijd gaan ook personeelsleden (indien mogelijk) direct naar huis.
 
Schoonmaak en hygiëne
 
Handen wassen met water en zeep: begin van de schooldag, na de pauzes, na toiletgang.
Gebruik van papieren handdoekjes: in alle toiletten en klaslokalen zijn deze aanwezig.
Oppervlakten (tafels, bureaus) worden na elke werkdag gereinigd.
Deurklinken en toiletten krijgen extra aandacht.
 
Ouders en externen in de school
 
Ouders komen in principe niet in school of op het schoolplein.
o Op het schoolplein geldt een uitzondering voor de ouders van de groepen 1 en 2.
Gesprekken met ouders en externen voeren we telefonisch of via Teams. 
o Uitzonderingen zijn gesprekken waarin we elkaar voor het eerst ontmoeten.
Externen die met kinderen op school werken vallen onder de categorie ‘strikt noodzakelijk’ en kunnen dus doorgaan. 
Rondleidingen schorten we voorlopig weer op.
 
Ouders / externen die toch in school  moeten zijn
 
Maken hiervoor telefonisch of per mail een afspraak.
Registreren zich bij binnenkomst (triage).
Reinigen hun handen bij binnenkomst.
Dragen in de school een mondkapje.
Entree is via de hoofdingang (Perweide 5). Bij binnenkomst melden bij directie, conciërge of administratief medewerker.
 
Controle hoofdluis
 
We stoppen per direct met de luizencontroles op school. Deze controles brengen teveel bewegingen door volwassenen met zich mee.
-> Controleer a.u.b. uw kind thuis regelmatig op hoofdluis en informeer ons als u hoofdluis bij uw kind aantreft.
 
Schoolfotograaf
 
Aanstaande donderdag en vrijdag staat de schoolfotograaf gepland. We hebben besloten het maken van de schoolfoto’s (portret en groep) uit te stellen en plannen hiervoor een nieuw moment in het voorjaar.
 
Kinderen naar school brengen en weer ophalen
 
Vriendelijk verzoek namens heel veel ouders: blijf bij het brengen en halen niet in de buurt van de toegangspoorten staan. Anderen kunnen daardoor niet op 1,5 meter passeren. Gun elkaar de ruimte!