Nieuwsbrief 6 april 2022

Belangrijke data op een rij

Vrijdag 8 april – inloop / koffieuurtje – Deze gaat door, maar helaas is er niemand vanuit directie / MT beschikbaar om aan te sluiten. 
Maandag 11 april – bijeenkomst kinderraad
Maandag 11 april – ontwerpatelier schoolplein
Woensdag 13 april - ontmoetingsavond
Donderdag 14 april – afsluiting thema Jeelo
Vrijdag 15 april – vrij i.v.m. Goede Vrijdag
Maandag 18 april – vrij i.v.m. Pasen
Woensdag 20 en donderdag 21 april – IEP (eindtoets) groep 8
Vrijdag 22 april – Koningsspelen, start meivakantie (14.45 uur)
Maandag 9 mei – weer naar school, controle hoofdluis
 

Personeel

Juf Claudia is t/m de meivakantie uit de running. De lopende dossiers en afspraken worden zoveel als mogelijk opgepakt door Marleen Anbeek (extern IB’er), Yvonne van Loon (onderwijskundig teamleider onderbouw) en René Los (directie). Mocht u vragen hebben over uw kind neem dan altijd eerst contact op met de leerkracht van uw kind. Zij kunnen dan snel met de juiste persoon schakelen voor ondersteuning. Gemaakte afspraken gaan zoveel als mogelijk door. We nemen contact met u op als hierin verandering komt.

Met juf Marleen (Reigersnest) gaat het met kleine stapjes vooruit. Zij is een aantal uren per week op school en doet dan ondersteunende werkzaamheden (niet in de groepen). Juf Laura, juf Babette en juf Jolanda blijven ook de komende periode de leerkrachten van het Reigersnest.

Juf Anja en juf Celine (Koekoeksnest) zijn nog niet zo ver dat zij alweer kunnen komen werken. Meneer Ruud en juf Tessa blijven voorlopig aan deze groep verbonden.

Meneer René is van 14 t/m 22 april afwezig. Voor belangrijke (directie)vragen kunt u contact opnemen met Yvonne van Loon (yvonne.vanloon@tangent.nl), Babette Willemse (babette.willemse@tangent.nl) of Saskia Hegeman (saskia.hegeman@tangent.nl). Afhankelijk van de vraag en de urgentie handelen zij deze af of zorgen ze ervoor dat René deze later oppakt.
 

Handle with Care

Net als alle scholen in Tilburg en omgeving doen wij mee aan ‘Handle with Care’. Dit is een werkwijze waarin leerlingen die huiselijk geweld en/of kindermishandeling hebben meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, zo snel als mogelijk op school steun wordt geboden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt voor kinderen.
Voor u als ouder is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat Handle with Care inhoudt en hoe wij hier op school mee omgaan. Lees hiervoor de informatiebrief. Deze wordt op alle deelnemende scholen verspreid. Voor de brief klik hier.
 

Overblijven

Dagelijks helpen vrijwilligers ons met het overblijven. Zij surveilleren in de grote pauze samen met teamleden die niet voor de groep staan. De leerkrachten kunnen hierdoor pauzeren. Deze vrijwilligers ontvangen voor hun hulp een vrijwilligersvergoeding. 
Om deze vergoeding te kunnen financieren vragen we een bijdrage van alle ouders. Dit is, net als de bijdrage aan de ouderraad, een vrijwillige bijdrage. In samenspraak met de MR is deze vastgesteld op € 25.00 per kind voor een heel schooljaar. Voor kinderen die later zijn ingestroomd vragen we een bedrag naar rato.

Voor het schooljaar 2021 – 2022 hebben we nog geen beroep gedaan op uw bijdrage. Dat doen we bij deze alsnog. U kunt deze overmaken naar rekeningnummer NL 92 RABO 0152 0131 13. Vermeld daarbij Overblijven en de naam / namen van uw kind(eren).
Per kind voor het hele schooljaar - € 25.00
Ingestroomd na de kerstvakantie - € 15.00
Ingestroomd na de meivakantie - € 10.00
Van deze inkomsten betalen we de vrijwilligersbijdrage en schaffen we materialen aan voor het buitenspelen. Hartelijk dank!

Overigens: we kunnen nog steeds hulp bij het overblijven gebruiken! Interesse? Stuur dan een bericht naar rene.los@tangent.nl
 

Verbouwing en schoolplein

De eerste maanden was er nog niet veel zichtbaar van de renovatie. Nu kan het niemand meer zijn ontgaan dat de schop echt de grond in is gegaan. Het oudste gedeelte van het gebouw is inmiddels verdwenen en donderdag wordt er gestart met het boren van de palen voor het nieuw aan te bouwen deel. We liggen nog steeds op schema en de samenwerking met het bouwbedrijf verloopt prettig.

Momenteel worden in de klassen de ideeën opgehaald voor een nieuwe speelplaats. Komende maandag is er een ontwerpatelier waaraan kinderen, leerkrachten, de BSO, RNewt en enkele buurtbewoners deelnemen. Na deze bijeenkomst gaat onze begeleider Jacqueline van der Lubbe (‘Green&So’) aan de slag om een ontwerp te maken. De volgende stap is aanbesteding (medio mei/juni) en uitvoering (najaar ’22).

Wel een beetje zuur: het speeltoestel aan de voorzijde van de school valt onder beheer van de gemeente Tilburg. Zij hebben dit toestel afgekeurd; het voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Donderdag 7 april wordt het verwijderd.

We kregen de afgelopen weken een aantal keren de vraag wanneer de werkzaamheden klaar zijn. De planning is dat zowel de renovatie als de herinrichting van de speelplaats rond kerst zijn voltooid. Nu maar hopen dat we in april niet teveel vorstdagen krijgen….
 

Ontmoetingsavond – woensdag 13 april

Na twee jaar informeren via de schoolapp en gesprekken via het scherm willen we jullie graag weer echt ontmoeten. We hebben een avond georganiseerd waarop: 
-ouders in gesprek kunnen met ouders; 
-ouders in gesprek kunnen met directie en teamleden; 
-we met elkaar stil staan bij (bijna) drie jaar kindcentrum de Mortel. 

Datum: woensdag 13 april 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Locatie: aula van de school

We starten de avond informatief met een inleiding over de Mortel. We kijken terug en vooruit en er is ruimte voor vraag en antwoord. Aansluitend is er ruimte voor gesprekken met elkaar, met directie, met teamleden. Uiteraard staan de koffie en thee klaar.