Nieuwsbrief 4 november 2022

Belangrijke data op een rij

Maandag 14 november – Studiedag
Donderdag 24 november – Driehoeksgesprekken
Dinsdag 29 november – Driehoeksgesprekken

NB – Op de schoolkalender staat op 22 november vermeld ‘rapporten mee’. Dit is onjuist. De kinderen ontvangen hun eerste rapport op 7 februari.
 

Aftrap nieuwe thema van Jeelo ‘Maak je eigen product’

Afgelopen maandag zijn we gestart met ons nieuwe thema: Het maken van een product.
Alle groepen van 3 t/m 8 kregen een bliksembezoek van professor Breinstein, autoriteit op het gebied van bouwkunde. Meneer René had haar gevraagd de lokalen en de rest van het gebouw te controleren, want zo'n verbouwing dat komt natuurlijk technisch heel nauw.
Nadat het gebouw was goedgekeurd, kwam er ook een bouwopdracht: ontwerp en maak met alle kinderen een knikkerbaan. Volgende week vrijdag maken we er één met alle groepen 3 t/m 8. Deze gaan we bouwen in de hal bij de oudste groepen. Het belooft een mooi bouwwerk te worden.
Wordt vervolgd!!Vorderingen schoolplein

Wat is er de afgelopen twee weken hard gewerkt aan de speelplaats! Het deel aan de achterzijde is al een eind ingericht en is vandaag al door de kinderen in gebruik genomen.
Vandaag zijn we ook aan de voorzijde gestart met de werkzaamheden. Veel kinderen hebben weer geholpen met het ‘tegels wippen’. Komende weken wordt het plein aan deze kant van de school verder ingericht. Er kan hierdoor wat ongemak ontstaan in de routes naar de entrees.
Morgen, zaterdag 5 november, gaan we een deel van het groen aanplanten. We kunnen daarbij nog hulp gebruiken. Het aantal aanmeldingen voor ouderhulp valt eerlijk gezegd een beetje tegen…
Vele handen maken licht werk. Komt u ook? We starten om 8.30 uur.Personeel

Vanwege zwangerschap of ziekte zijn (tijdelijk) nieuwe personeelsleden werkzaam op de Mortel. Het is uiteraard handig dat ook de ouders daarvan op de hoogte zijn. Meestal communiceren de betreffende leerkrachten daarover zelf via de klassenapp.
Ook in het managementteam is in de afgelopen periode e.e.a. veranderd. Claudia Adriaens is nog niet hersteld en Yvonne ven Loon is vanaf de herfstvakantie met zwangerschapsverlof. Gelukkig hebben we voor beiden vervanging. Het MT bestaat hierdoor de komende periode uit:
-Jolande Scheiders (ondersteuningscoordinator (IB) groep 1-4)
-Jolanda Anemaat (ondersteuningscoordinator (IB) groep 5-8)
-Claudia Filippo (onderwijskundig teamleider groep 1-4)
-Babette Willemse (onderwijskundig teamleider groep 5-8)
-René Los (directie)
Juf Lieke Voogt (remedial teaching) is wegens ziekte al langere tijd afwezig. De extra ondersteuning van kinderen hebben we zoveel als mogelijk intern opgelost. Omdat Lieke naar verwachting wat langer afwezig zal zijn dan verwacht komt ook voor haar een invaller: Emy Kleijnenbreugel. Emy start op 17 november.
 
Driehoeksgesprekken
Op 24 en 29 november staan de driehoeksgesprekken gepland. Dit is een ontwikkelgesprek voor de kinderen van groep 2-8. Vanaf groep 3 zijn de kinderen ook zelf bij de gesprekken aanwezig.

Wat houden deze gesprekken in?
*Doel is dat leerlingen vragen gaan stellen en eigenaarschap ervaren en vergroten.
*De agenda van het gesprek wordt gezamenlijk vastgesteld (kind, ouder, leerkracht).
*We blikken terug op de successen, goede resultaten, positief gedrag en ontwikkelaspecten uit de eerste periode.
*We bespreken de ontwikkeling en begeleiding en gebruiken daarvoor de notulen van het vorige gesprek (indien aanwezig).
*We spreken doelgericht over ontwikkelpunten en benutten de deskundigheid van ouders
*We krijgen zicht op, bijvoorbeeld, talenten, kwaliteiten, interesses, ambities, loopbaankeuze (7-8).
*We maken concrete afspraken over ontwikkelpunten en maken notuleren op het ontwikkelformulier.
*In de afsluiting van het gesprek bespreken we hoe we het gesprek hebben ervaren.
Voor deelname aan de driehoeksgesprekken ontvangt u binnenkort een uitnodiging via de schoolapp.
 

Corona zelftests

Vorig schooljaar hebben we regelmatig een aantal zelftests meegegeven aan leerlingen van de groepen 6, 7 en 8, zodat iedereen twee keer per week een test kon afnemen. Vanuit de overheid wordt het preventief testen momenteel niet geadviseerd, maar wel het testen bij klachten.
Voor het testen van uw kind(eren) kunnen vanaf nu tests worden afgehaald bij de administratie van de school. Ook is het mogelijk om een mailtje te sturen naar saskia.hegeman@tangent.nl, met het verzoek om zelftests aan een leerling mee te geven. Vermeld daarbij de naam van uw kind en de groep.
 

Corona stappenplan

De omstandigheden rondom Corona vragen van het onderwijs een scenario-beschrijving van de 4 meest voorkomende situaties. Hiervoor moeten passende maatregelen worden getroffen. Ook voor de Mortel is een stappenplan gemaakt. 
Fase 1 kunnen we beschouwen als de normale situatie, waarbij geen maatregelen nodig zijn. Dit bouwt op naar Fase 4, waarin de besmettingen het hoogst en de maatregelen het strengst zijn.
De overheid geeft steeds voor 2 weken door welke fase op dat moment geldend is. Ook scholen dienen, bij verandering, passende maatregelen te nemen. Welke dit zijn voor de Mortel hebben we beschreven in onze kwaliteitskaart ‘Uitwerking 4 scenario’s Corona’. Deze is in september door de MR vastgesteld.
Momenteel zijn er geen bijzondere maatregelen van kracht. Wel vragen we u om zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand te houden.
Als de situatie verandert informeren we u via de schoolapp. Bij interesse in de kwaliteitskaart kunt u contact opnemen met de directie van de Mortel.