Nieuwsbrief 25 februari 2022

Net voor de vakantie nog een nieuwsbrief. Er kwamen de laatste dagen veel berichtjes binnen waardoor de brief iets langer is geworden. Gelukkig heeft u een weekje de tijd om de brief te lezen!

We sluiten een bijzondere periode af. De Corona-maatregelen gaan we loslaten, er was veel te doen rondom vervangingen in de groepen, we zitten volop in de verbouwing en afgelopen week stond in het teken van Carnaval. Groep 8 kreeg hun schooladvies, we hebben de toetsen afgenomen en verwerkt en de rapporten voor groep 1 t/m 7 komen er aan. Tijd voor een weekje vakantie!

Het team van kindcentrum de Mortel wenst iedereen een fijne vakantie en een gezellige Carnaval!
 

Belangrijke data op een rij

Vandaag vanaf 12.00 uur Carnavalsvakantie!

Maandag 7 maart
1e schooldag na de Carnavalsvakantie
Valkenboom, Vlinderstruik, Egeltuin, Dassenburcht, Aalschoverbos verhuizen naar hun nieuwe lokaal
Start nieuwe thema Jeelo ‘Omgaan met de natuur’
Controle hoofdluis

Dinsdag 8 maart
Koffie-uurtje / ontmoetingsmoment in de aula (8.30 uur)
Groep 8 aanmelden VO 

Donderdag 10 maart
Groep 8 aanmelden VO

Maandag 14 maart
Bijeenkomst kinderraad
Rapport groep 1 t/m 7

Dinsdag 15 maart
Studiedag – alle kinderen zijn vrij!

Donderdag 17 maart
Gesprekken groep 1 t/m 7

Dinsdag 22 maart
Gesprekken groep 1 t/m 7
 

Corona

Of niet meer…? Vanaf vandaag vervallen bijna alle maatregelen. Hierdoor kunnen we weer terug naar ‘normaal’!
Voor ons betekent dit dat:
-kinderen weer door elkaar en met elkaar mogen leren en spelen
-we ouders weer op school mogen ontvangen
-we de driehoeksgesprekken (rapportgesprekken) op school houden
-we in het gebouw geen mondkapjes meer hoeven te dragen
-we weer ‘fysiek’ mogen vergaderen
-we ook wel weer even moeten wennen aan deze ‘nieuwe’ situatie

Halen en brengen van de kinderen blijven we via de tuindeuren doen. Kinderen gaan rechtstreeks naar hun eigen klas. Buitenom is veel meer ruimte dan door het gebouw en we hebben gemerkt dat dit heel prettig werkt. De leerkrachten kunt u ’s ochtends en ’s middags ontmoeten bij de tuindeuren.
Het Uilenbos, Reigersnest en Hazenpad hebben geen tuindeuren. Deze groepen gaan naar binnen via de achteringang (kinderen doen dit nu al). 

Ook vanwege de renovatie willen we de verkeerstromen door het gebouw zoveel mogelijk beperken. De ruimtes zijn klein en de looproutes wisselen voortdurend. Hierdoor kunt u alleen naar binnen als u een afspraak heeft. Dit kan dan via de tuindeuren of via de hoofdingang (Perweide 5).

Na de vakantie bespreken we hoe de kinderen weer samen kunnen gaan buitenspelen. Dit hangt helemaal samen met welk deel van de pleinen we dan nog kunnen gebruiken. In de vakantie wordt een groot deel afgezet i.v.m. de renovatie.

Een duidelijk en uitgebreid overzicht van de huidige maatregelen staat op de site van de GGD
 

Verbouwen, verhuizen en Carnaval

Een paar foto’s om hiervan een indruk te geven

Verbouwen
Verhuizen
Carnaval
Ouderraad en juf Judith hartelijk bedankt voor de organisatie van een gezellige Carnavalsweek!
 

Afsluiting thema Jeelo ‘Veilig in het verkeer

Klik hier voor een uitgebreide terugblik op ons thema ‘Veilig door het verkeer’.
 

Nieuwe thema Jeelo: Omgaan met natuur

Op 7 maart starten wij schoolbreed met het Jeelo-thema “Omgaan met natuur”. Als opening willen wij graag samen met de kinderen afval gaan rapen om zo de natuur wat op te ruimen en de kinderen mee te geven dat het belangrijk is om je afval op te ruimen. We willen vragen om uw kind op 7 maart eventueel tuin- of werkhandschoentjes mee te geven. Mocht u in het bezit zijn van een grijper of prikstok, mogen we deze dan lenen? Zo kunnen ze beter helpen met het opruimen van het afval en maken we de omgeving van Kindcentrum de Mortel samen weer een beetje schoner.
Lees ook de flyer met meer informatie over dit thema.
 

Vreedzame school

Het nieuwe blok van Vreedzame school heet: ‘We hebben hart voor elkaar’
In dit blok leren de kinderen gevoelens herkennen en ermee om te gaan. De lessen zijn onder meer gericht op:
-het besef dat iedereen gevoelens heeft.
-het herkennen en benoemen van gevoelens
-elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen. 
-het nadenken waar je boos van wordt  en welk gedrag je dan vertoont.
-het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet
-het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt

Lees voor een uitgebreide toelicht de Vreedzame nieuwsbrief
 

Controleren op hoofdluis

Maandag na de vakantie pakken we het ‘luizenpluizen’ weer op. Het zou fijn zijn als u aan het einde van de vakantie uw kind(eren) hierop zelf al controleert. 
 

Ingezonden – Jeugdcarnaval Udenhout

Het is ons gelukt, de Udenhoutse jeugd kan Carnaval vieren in d’n Haozenpot!
Wat je moet weten:
- Zaterdag-, zondag-, maandag-, en dinsdagavond!!!
- leeftijdsgroep: groep 6 t/m 2eklas VO (voor kinderen uit Udenhout);
- het feest is in de stube van het winterparadijs (ingang tussen Welkoop en de Jumbo)
- aan de deur zijn kaarten te verkrijgen à €10,- (inclusief voor €5,- consumpties, alleen contant);
- er wordt vanzelfsprekend géén alcohol geschonken;
- begintijd tussen 18:30 en 19:00 uur, eindtijd tussen 22:00-22:30 uur.
Tussen 19:00 en 22:00 uur gaat de deur 'op slot' en kan er alleen na telefonisch contact naar huis gegaan worden.

 Carnavalsmiddag familiecarnaval
- zondag en maandag is er tussen 15:00-18:00 uur een familie-inloop.
- gratis entree.
- locatie: stube winterparadijs.
- speciaal voor families.
- alcohol vrij (ivm vergunning)
- consumptiekaarten à €5,- p/st verkrijgbaar (alleen contant)

Vrijwilligers GEZOCHT!!!!
Het zou jammer zijn als het alsnog afgeblazen zou moeten worden bij gebrek aan vrijwilligers. Vooral op zaterdagavond zijn nog vrijwilligers nodig.
Stuur daarom z.s.m. een berichtje naar prins@skudenhout.nl als je kunt helpen.

ALAAF!!!