Nieuwsbrief 23 mei 2022

Mortelfeest
 

Morgen is het Mortelfeest. Eerder hebben we u al over het programma van deze dag geïnformeerd. Deze dag is er een talent takeover. Onze school wordt overgenomen door 18 vakdocenten uit de cultuursector. Op deze dag kunnen alle kinderen van de Mortel verschillende culturele ervaringen opdoen d.m.v. maken en meemaken. Dit doen ze door deel te nemen aan drie verschillende workshops, die kinderen zoveel als mogelijk zelf kiezen.
Alle workshops hebben een onderzoekend karakter waarbij het proces centraal staat. Waar ben ik goed in? Wat is mijn talent?
Het thema van de workshops is ‘bouwen’. Bouwen is het laatste thema van Jeelo waar we dit schooljaar nog aan gaan werken.
 
Opening
Het programma van de talent takeover is tot stand gekomen door een unieke samenwerking tussen de Mortel en Cist. De talent takeover heeft ook de aandacht getrokken van wethouder Marcelle Hendrickx, onderwijs van de gemeente Tilburg. Zij zal de opening van deze te gekke dag op het plein bijwonen.
Ook u bent van harte welkom tijdens de opening. De opening is van 8.45 tot 9.00 uur op het plein achter. Om 9.00 uur start voor de kinderen de eerste workshopronde. 
 
Workshops
Hierbij vindt u een overzicht van de verschillende workshops en de aanbieders. 

Unit 1-2
Ontdekrijk: Techniek
Factorium: Dans 
Factorium: Drama 
Architectuurlessen: Architectuur
SNENS: Beeldend

Unit 3-4
Ontdekstation: Techniek
Factorium: Urban
Architectuurlessen: Architectuur
Thomas van Vliet: Rap en video
 
Unit 5-6
Ontdekstation: Techniek
Factorium: Rap/ producen
SNENS: Dans
SNENS: Nieuwe Media

Unit 7/8
Ontdekstation: Techniek
Factorium: Rap/ producen
Architectuurlessen: Architectuur
SNENS: Theater
Musical Depot: Musical

Talent Reporters (leerlingen  unit 5-6 en 7-8) leggen de dag vast d.m.v. video. De leerlingen die dit kiezen werken de hele dag in één groep toe naar een eindresultaat. 
 
Talentontdeklab
Alle kinderen en leerkracht van de Mortel doen tijdens de talent takeover enorm veel nieuwe ervaringen op. Deze ervaringen willen we ook met u delen. Daarom bent u tussen 17.30 en 19.30 uur van harte welkom op school. U kunt dan samen met uw kind(eren) een kijkje komen nemen op een tijdstip dat u past.  
Op verschillende momenten (17.30- 18.00 -18.30-19.00 uur) is er een korte presentatie over wat we deze dag hebben gedaan. Deze presenstatie is in de aula van de school.
Er is gelegenheid rond te lopen in de verschillende ontdeklabs (lokalen).  Om samen met uw kind(eren) talenten te ontdekken van elkaar. Het plein is gezellig ingericht om met elkaar wat te drinken en elkaar te ontmoeten. Wij hopen u deze avond te mogen ontvangen.
 

Nieuwe thema Jeelo – Bouwen – het inrichten van je eigen omgeving

 
In het bericht over het Mortelfeest werd het al even genoemd. Het laatste thema van Jeelo dit schooljaar is ‘bouwen’. Meer informatie over dit thema vindt u in de Jeelo-nieuwsbrief.
 

Speelplaats en speeltoestel

 
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuw ontwerp van de speelplaats. In april is hiervoor een ontwerpatelier georganiseerd. Daarin zijn de ideeën van de kinderen, het team, de BSO en een aantal externe partijen bij elkaar gevoegd.
Medio juni moet het ontwerp gereed zijn waarna we partijen kunnen uitnodigen om ons plan te gaan realiseren.

Een nieuw plein en nieuwe speeltoestellen zijn hard nodig. Eén groot toestel is al verwijderd (voorzijde van het gebouw). Deze week wordt ook het grote speeltoestel aan de achterzijde verwijderd. Het is afgeschreven, de palen beginnen in te scheuren en renoveren is niet meer rendabel. Dit kan zomaar leiden tot gevaarlijke situaties en dat willen we natuurlijk voorkomen.
Gelukkig hebben we zicht op een nieuw ingericht plein, maar het gaat nog wel een paar maanden duren voordat dit is gerealiseerd.
 

Ingezonden berichten

 
Open Boerderijdag – vrijdag 27 mei
Voor meer informatie lees de flyer
 
Kindervakantieweek Udenhout, een week vol activiteiten voor kinderen (van groep 1 tot en met 8) uit Udenhout en omstreken.
Voor meer informatie en aanmelden lees de informatiebrief