Nieuwsbrief 21 oktober 2022

Nieuwsbrief 21 oktober 2022

 
Het team van kindcentrum de Mortel wenst iedereen een heel fijne herfstvakantie!
 

Belangrijke data op een rij


24 – 28 oktober Herfstvakantie
Maandag 14 november – Studiedag
Donderdag 24 november – Driehoeksgesprekken
Dinsdag 29 november – Driehoeksgesprekken
 

Renovatie aan schoolplein is gestart!

De kop is eraf; we zijn vandaag echt gestart met de renovatie van het schoolplein!
Met de hulp van een aantal enthousiaste ouders en vooral (bijna) alle kinderen van de Mortel hebben we heel veel stoeptegels verwijderd. Deze worden voor een groot deel hergebruikt als tribune of zitje. De komende weken ondergaat het gehele plein een metamorfose. We kunnen niet wachten tot het helemaal klaar is….!

We kunnen nog veel helpende (ouder)handen gebruiken. Bijvoorbeeld morgen (zaterdag 22 oktober) al. We gaan dan verder met het opruimen van het plein. De ouders die zich hiervoor al hebben aangemeld ontvangen vandaag nog een korte update.
Ook op een later moment is hulp bij het aanplanten van het groen zeer welkom. Noteer 4 en 5 november alvast in uw agenda; vele handen maken licht werk!
Informatie, of meehelpen: stuur een berichtje naar schoolplein.demortel@gmail.com


 

Renovatie van de school

Achter de (voor)deur wordt nog steeds hard gewerkt. Inmiddels zijn de BSO en kinderopvang verhuisd naar het nieuwe deel. In de herfstvakantie worden de laatste lokalen en het leerplein van de groepen 3-4 gemaakt. Het einde van de renovatie begint daarmee wel zo langzaamaan in zicht te komen. Nog even volhouden!
 

Afsluiting thema Jeelo ‘Zorgen voor dieren’

Donderdag 20 oktober hebben we in de middag het eerste Jeelo thema van dit jaar afgesloten. Het thema was 'zorgen voor dieren'.
Unit 1 t/m 4 heeft in de hal verschillende spelletjes gespeeld rondom het thema dieren. Ze konden o.a. vissen hengelen, dierenmaskers maken, poppenkast spelen, dierenboekjes lezen en ezeltje prikken.
Unit 5 t/m 8 hebben een Kahoot gedaan over dieren en over wat ze geleerd hebben tijdens de lessen.
Het was een gezellige middag.


 

MR de Mortel

We zijn dit schooljaar gestart met twee nieuwe MR leden: Aukje van Ingen en Ilona vd Plas. Naast hen bestaat de MR uit: Wendy Schoens, Jan Verwegen, Lieke Voogt en Marian Brand. Inge Cools en Nicole Oerlemans zijn gestopt als MR-lid.  Wij willen hen hartelijk bedanken voor hun inzet! Wij zijn blij dat zij worden opgevolgd door twee nieuwe, enthousiaste mensen. Welkom Ilona en Aukje!
Hieronder stellen onze nieuwe leden zich voor:

Hoi, ik ben Ilona van de Plas en sluit graag aan bij de MR van Kindcentrum De Mortel. Ik heb een zoon van 5 jaar en een dochter van 2 jaar. Mijn zoon zit in de Valkenboom (groep 1-2) en ik vind het leuk om mee te denken over onderwijs en organisatie. Onderwijs is mijn passie waardoor ik zelf werkzaam ben in het HBO-onderwijs. Ik heb er enorm veel zin in om mijn steentje bij te dragen in de MR van Kindcentrum de Mortel.
Groetjes Ilona van de Plas

 
Wat vertel je over jezelf om jezelf voor te stellen als nieuw MR-lid? Nou, ik ben Aukje van Ingen. Ik ben de moeder van Fenne die dit jaar is gestart op het VO, van Lone in de Wielewaalheide en Hugo in het Koekoeksnest. Samen met Maikel wonen wij in Biezenmortel. 
De reden dat ik me heb aangemeld voor de MR is vooral mijn overtuiging dat een fijne school gemaakt wordt door leerlingen, team én ouders. Samen is voor mij het woord wat het meest belangrijk is als ik aan school denk. Samen voor onze kinderen en via de MR ook samen voor de school en het team. Samen is ook met andere ouders, dus hebben jullie vragen, opmerkingen of wil je iets delen spreek me dan gerust aan.
Ik heb er zin in om mee te denken over de gang van zaken binnen De Mortel.

 

Namens het College van Bestuur

Beste ouders/verzorgers,
In juni berichtten we u dat ons bestuur Tangent een intentieovereenkomst heeft getekend om een fusie met de Kinderopvanggroep te verkennen. Deze intentie is na uitvoerig onderzoek naar de mogelijke kansen en gevolgen omgezet naar een voorgenomen besluit. Dit is mooi nieuws om deze kansrijke ontwikkeling verder uit te bouwen. Voor het einde van het jaar laten we u weten of dit voorgenomen besluit daadwerkelijk omgezet wordt tot de fusie en wat dit voor u, uw kind en de school inhoudt. Op korte termijn heeft dit geen grote gevolgen voor leerlingen en hun ouders.
Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met de directie van de school van uw kind.
  

Sport-BSO in Udenhout

Vanaf 31 oktober openen wij een nieuwe Sport-BSO Roomley in Udenhout.
In de flyer die we ontvingen vindt u meer informatie.