Nieuwsbrief 21 juni 2022

Belangrijke data op een rij

Donderdag 23 juni – groepsindeling (kinderen) op papier mee naar huis
Dinsdag 28 juni – rapport groep 1 t/m 7
Donderdag 30 juni – wisselmiddag, kennismaking VO (groep 8)
Donderdag 30 juni en dinsdag 5 juli – rapportgesprekken
Vrijdag 8 juli – afsluiting thema Jeelo
Donderdag 14 juli – afscheid groep 8
Vrijdag 22 juli – start zomervakantie (vanaf 12.00 uur)
 

Nieuws van het College van Bestuur

Namens Marcel van den Hoven sturen we een brief met als onderwerp ‘Verkenning fusie Kinderopvanggroep’. In deze brief wordt uitgelegd dat een aantal schoolbesturen, waaronder Tangent, gaat onderzoeken of een fusie met de Kinderopvanggroep mogelijk is. Mogelijk heeft u in de pers hier al iets over gelezen. Voor het volledige bericht klik hier.
 

Rapporten en gesprekken

De kinderen ontvangen volgende week dinsdag (28 juni) hun rapport. Alle ouders / verzorgers en kinderen van groep 2, 4 en 6 nodigen we uit voor een gesprek op school. Deze kinderen gaan naar de volgende unit. Ook de kinderen en ouders van groep 7 worden uitgenodigd. Zij ontvangen hun voorlopig schooladvies.
Voor de kinderen van de groepen 1, 3 en 5 zijn de gesprekken facultatief. Dat wil zeggen niet verplicht. Er kan een gesprek worden ingepland als u hier behoefte aan heeft. Ook de leerkracht kan het nodig vinden om een gesprek in te plannen. In het laatste geval neemt de leerkracht zelf contact met u op.
Voor groep 8 staan geen gesprekken meer gepland.
Komende donderdag (23 juni) ontvangt u via de mail een uitnodiging waarmee u zich voor de gesprekken kunt inschrijven.
 

Formatie schooljaar 2022 – 2023

In de vorige nieuwsbrief vertelden we al dat we ook komend jaar met 14 groepen kunnen werken. In deze nieuwsbrief presenteren we de verdeling van de leerkrachten over de groepen (de formatie). Daarnaast kunt u ook lezen welke personen de ondersteunde taken uitvoeren. 
Een aantal personeelsleden is nog (langdurig) ziek of zit in een re-integratieproces. Mochten deze personen na de vakantie niet kunnen starten zullen we ze (tijdelijk) vervangen. We houden u hiervan op de hoogte.
Daarnaast zien we dat er momenteel veel vacatures in onderwijsland zijn. Ook leerkrachten van de Mortel maken hierdoor soms een andere keuze. Natuurlijk vinden we het jammer als gewaardeerde collega’s vertrekken. We begrijpen ook dat nu en dan van werkplek veranderen een nieuwe uitdaging kan zijn. Juf Hetty Nabbe (groep 1-2) en juf Laura van Beckhoven (groep 7-8) hebben om die reden een andere werkplek gevonden. Gelukkig zijn er om dezelfde reden ook leerkrachten die voor de Mortel kiezen. Komend jaar starten Maud van Loon en Marleen van Mook op onze school. We hebben nog een klein beetje vacatureruimte en hiervoor wordt op korte termijn een vacature geplaatst.
Voor het volledige overzicht klik hier.
 

Groepsindeling en wisselmiddag

Komende donderdag krijgen de kinderen de namenlijsten mee naar huis. U leest dan bij welke kinderen uw kind komend jaar in de groep zit. We geven deze lijsten op papier mee naar huis. Kijkt u ’s middags de tassen even na?
Donderdag 30 juni staat de wisselmiddag gepland. Kinderen die overgaan naar een nieuwe unit gaan kennismaken met de nieuwe groep. Deze middag start om 13.00 en om 14.15 gaan de kinderen terug naar hun eigen groep om nog even na te praten over de middag.  
De kinderen van groep 8 gaan kennismaken op de door hun gekozen school voor voortgezet onderwijs. De begintijd van deze middag wordt gecommuniceerd door het voortgezet onderwijs en kan per school verschillen. Kinderen van groep 8 mogen om 12.15 naar huis zodat ze thuis even kunnen eten en op tijd kunnen vertrekken naar het voortgezet onderwijs.
 

Nieuwbouw en schoolplein

De bouw verloopt voorspoedig. Afgelopen week zijn de dakplaten op de nieuwe uitbreiding geplaatst. De afbouw van dit deel zal nog een aantal maanden in beslag nemen.
 
Achter de schermen komt er vaart in de aanpassing van het schoolplein. Alle ideeën die in de workshop zijn verzameld zijn inmiddels verwerkt in een eerste tekening. Deze wordt komende donderdag aan de werkgroep gepresenteerd. Zodra het definitieve ontwerp is vastgesteld zullen we dit natuurlijk via de nieuwsbrief presenteren! Het plan is nog steeds dat we in het najaar al gaan starten met het opknappen van het schoolplein.


 

Studiedagen schooljaar 2022 – 2023

Deze staan voorlopig gepland op de volgende data:
Woensdag 5 oktober
Maandag 14 november
Dinsdag 6 december
Donderdag 2 maart
Vrijdag 9 juni
Woensdag 28 juni