Nieuwsbrief 21 augustus 2020

 

Beste kinderen, ouders, verzorgers,

 

Maandag gaan we weer beginnen! Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en zin om weer naar school te gaan. Wij zijn al een tijdje hard aan het werk om alles voor te bereiden en zijn er klaar voor.

In deze nieuwsbrief hebben we een aantal onderwerpen op een rijtje gezet, zodat ook de kinderen maandag goed kunnen starten.
Een belangrijk deel gaat over, hoe kan het ook anders, corona. Lees dit alstublieft goed door, dan gaat het maandag en de dagen daarna vast goed.

Geniet nog even lekker van het weekend; tot maandag!

 

Namens Team De Mortel,

René Los, directeur

 

Welkom!

 

We kijken er naar uit alle kinderen maandag weer te ontmoeten. Er zal vast veel te vertellen zijn na zes weken. Best spannend ook; een nieuwe groep, misschien wel een nieuwe juf of meneer of in een ander lokaal.
Sommige kinderen komen maandag voor het eerst naar De Mortel. Een speciaal welkom voor jullie. We wensen alle kinderen, en onze nieuwe gasten in het bijzonder, een fijn schooljaar.

Het schooljaar spectaculair openen, zoals afgelopen jaar, zit er helaas niet in. We geven een feestelijk tintje aan de eerste schooldag, maar dit zal vooral in de klassen plaatsvinden.

 

Communicatie

 

Informatie vanuit school wisselen we zoveel als mogelijk uit via de schoolapp. De meeste ouders hebben deze al geïnstalleerd en ontvangen daardoor de nieuwsbrieven en groepsberichten. De nieuwsbrieven komen ook automatisch op de website van de school. Nog geen account aangemaakt? Doe dit dan snel, dan blijft u goed op de hoogte.

Voor meer informatie: neem contact op met Saskia Hegeman (administratie), 013-5112085).

 

Corona en school

 

Voor de vakantie hadden we de stille hoop dat het virus verder teruggedrongen zou worden. Helaas blijkt de praktijk weerbarstig en moeten we blijvend alert zijn.

Belangrijk: de afspraken en maatregelen van voor de vakantie blijven van kracht.

We zetten alles nog even op een rijtje.

 

Uitgangspunten

 

-We volgen de richtlijnen van het RIVM en de lijn die het bestuur van Tangent hierin volgt.

-Alle kinderen mogen weer volledig naar school.

-Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

-Volwassenen houden altijd onderling 1,5 meter afstand van elkaar.

-Ouders / verzorgers komen niet in de school en niet op het schoolplein.

-Handen wassen, handen wassen, handen wassen.

 

Geen ouders in de school en op het plein (1)

 

Deze afspraak blijft dus helaas ongewijzigd. Ouders en kinderen nemen afscheid bij de poort en ontmoeten elkaar daar na schooltijd weer.

We hebben een uitzondering gemaakt voor de ouders van de groepen 1-2. Zij brengen hun kinderen naar het lokaal en halen het daar ook weer op. Verzoek om daarbij zo kort als mogelijk op het schoolplein te blijven en de 1.5 meter maatregel te respecteren.

Houd u ook buiten de poort de 1,5 meter goed in de gaten?!

 

Geen ouders in de school en op het plein (2)

 

We blijven dus het principe van ‘geen ouders in school’ hanteren. Het is in ons gebouw nagenoeg onmogelijk om ‘veilige’ looproutes te organiseren die passen bij de hoeveelheid volwassenen die dan in het gebouw zijn.

Toch kunnen en willen we ouders op school ontvangen, bijvoorbeeld voor het voeren van gesprekken. Dit gebeurt altijd op afspraak. De persoon met wie u een afspraak heeft zal ook afspreken waar u elkaar ontmoet.

Onder schooltijd is de school in principe alleen via Perweide 5 te betreden (tenzij dus anders afgesproken).

 

Triage en registreren

 

Nieuw is dat we bij moeten houden wie ons wanneer bezoekt en dat we bezoekers moeten vragen of zij gezond zijn als ze het gebouw betreden. Vergelijk dit met een bezoek aan een terras of restaurant. De gegevens worden opgenomen door degene met wie u een afspraak heeft. Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw gegevens om en vernietigen we deze na 14 dagen.

Bij binnenkomst vragen we u ook om uw handen te reinigen.

 

Kinderen naar binnen en naar buiten

 

Ieder kind gaat via de tuindeuren naar zijn / haar groep. Fietsen worden gestald op het plein grenzend aan de eigen groep. Inlopen kan al vanaf 8.15 uur.

De kinderen van 3-4 Libellenbeek en 3-4 Dassenburcht komen door de voordeur en achterdeur naar binnen (net als voor de vakantie).

Na schooltijd gaan de kinderen direct naar huis of de BSO.

 

Op bezoek geweest in code-oranje gebied of land?

 

Kinderen (tot 13 jaar) die in de afgelopen periode in een code-oranje gebied (op vakantie) zijn geweest mogen gewoon naar school. Echter, hun ouders moeten thuis 10 dagen in quarantaine blijven en kunnen hun kind(eren) dus niet zelf naar school brengen.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met school (013-5112085).

 

Corona en geplande activiteiten

 

Informatieavonden

 

De geplande informatieavonden (31 augustus, 1 en 3 september) en de kleuterinloop (4 september) gaan niet door.

Alle belangrijke informatie over het nieuwe schooljaar wordt door de leerkrachten met u gedeeld. Dit wordt momenteel voorbereid in de units en kunt u op korte termijn tegemoet zien.

Neem in geval van vragen contact op met de leerkrachten, zij kunnen een toelichting geven.

 

Ouder-kind-gesprekken

 

Deze gesprekken gaan wel door op school. Over de organisatie ervan en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden, informeren we in de volgende nieuwsbrief.

 

Uitjes, excursies en schoolkamp

 

Voor deze activiteiten zijn we afhankelijk van het standpunt van ons bestuur. De vraag ligt daar op tafel en we verwachten op korte termijn meer duidelijkheid.

 

Overblijven en pauze

 

Ook het overblijven gaat als voor de vakantie. We doen dit in twee groepen, tussen 12.00 en 13.00. Overblijfouders assisteren ons hierbij.

Geef uw kind voldoende te eten en drinken mee voor beide pauzes. Door school wordt (voorlopig nog) geen thee / melk geschonken.

 

Ventileren

 

Afgelopen weken was vooral het goed ventileren van schoolgebouwen in het nieuws. Een eerste inspectie wijst uit dat het gebouw van De Mortel in principe voldoet aan de normen. Overdag zullen we de lokalen daarnaast goed ventileren door ramen en deuren zoveel als mogelijk open te houden.

 

Jarigen

 

De belangrijkste dag van het jaar: je verjaardag!

Ook op De Mortel staan we graag stil bij de verjaardagen van de kinderen. Een traktatie wordt gewaardeerd, maar alleen als deze vanuit de winkel voorverpakt is. We hebben veel mooie oplossingen gezien voor de vakantie.