Nieuwsbrief 15 juli 2022

Musical – Hotel de Mortel

Donderdagavond, 14 juli, heeft groep 8 de musical ‘Hotel de Mortel’ opgevoerd in het Plein. In een uitverkochte zaal hebben we genoten van de liedjes en het spel.
We bedanken de ouders die de musical hebben geschreven en ons hebben geholpen met de voorbereidingen, de leerkrachten van groep (7)8 en natuurlijk de hoofdrolspelers van de avond: alle kinderen van groep 8 van de Mortel! We zijn trots op jullie!
 
 

Renovatie – wisseling van lokalen

De renovatie verloopt nog steeds voorspoedig. Inmiddels is al heel goed te zien hoe mooi het gebouw gaat worden.
n de vakantie gaat met name in de school heel hard gewerkt worden. Lokalen worden kantoren, kantoren worden lokalen, de hoofdingang wordt verplaatst en een aantal groepen gaat naar een ander lokaal. Dat betekent spullen inpakken, kasten de lokalen uitsjouwen en materialen opslaan.
Met name de groepen 1-2 (Konijnen en Vlinders) en groepen 3-4 (alle drie) krijgen hiermee te maken. Deze groepen verhuizen in de vakantie. Op maandag 5 september (eerste schooldag) zal het vooral voor deze kinderen en ouders even zoeken zijn. We sturen nog een nieuwsbrief met een plattegrond om iedereen vast een beetje wegwijs te maken.
 

Speelplaats – bomencheque

Goed nieuws! We hebben een mooie cheque t.w.v. 400 euro ontvangen! Van dit geld mogen we een boom voor ons nieuwe schoolplein uitzoeken. Ezia Vermeer, de mama van Teun, Daan en Guus, heeft de boom voor ons aangevraagd bij NL Greenlabel. We waren één van de gelukkige scholen waaraan een boom is toegekend! Hartelijk dank Ezia, we gaan een mooie boom uitzoeken!
Op de achtergrond gaan ook de voorbereidingen voor de nieuwe speelplaats gestaag door. Momenteel beoordelen we offertes van een aantal partijen. In de vakantie valt hierover een besluit waardoor we daadwerkelijk in het najaar kunnen gaan beginnen!
 
 

Wijziging in persoonlijke gegevens

Als de persoonlijke gegevens van uw kind veranderen, geef dit dan door aan Saskia Hegeman (administratie, saskia.hegeman@tangent.nl). Denk hierbij aan verhuizingen, telefoonnummers en e-mailadressen. Als u ons goed informeert zorgen wij ervoor dat het bij ons administratief op orde is.
 

Formatie, groepsindelingen en personeel

In het afgelopen schooljaar heeft een aantal leerkrachten om uiteenlopende redenen de Mortel verlaten. Vaak waren collega’s toe aan een andere stap, soms merkten ze dat de Mortel hen minder goed paste dan verwacht.
Ook was een aantal personeelsleden vanwege langdurig ziek-zijn voor langere tijd afwezig.
In het overzicht van de groepsindeling waren daardoor nog in te vullen plaatsen. Daar is afgelopen week een open plek bij gekomen. Juf Judith (1-2, Valken) zet haar loopbaan na de vakantie voort op de Lochtenbergh. 

We zijn hard aan het werk de open plekken in te vullen maar merken ook dat het erg lastig is om aan nieuwe leerkrachten te komen. Er staan vacatures online voor groep 7-8 en voor groep 1-2. In de vakantie werven we gewoon door.
Mocht u iemand kennen die interesse heeft, laat die persoon dan een berichtje sturen naar rene.los@tangent.nl
Intussen puzzelen we verder aan een plan B. Uiterlijk in de laatste vakantieweek informeren we u over de stand van zaken.
 

Vrijwillige ouderbijdrage (kamp, ouderbijdrage, overblijven)

Het is u wellicht opgevallen dat bij de bijdragen die we van u vragen het woordje ‘vrijwillig’ staat. Het gaat dan bijvoorbeeld over de ouderbijdrage, het schoolkamp of het overblijven. Dit komt doordat we niemand kunnen verplichten deze bijdragen aan ons over te maken. Inspectie van het Onderwijs ziet er streng op toe dat basisonderwijs en de bijbehorende activiteiten voor alle kinderen toegankelijk zijn.
We merken dat, ondanks de toevoeging ‘vrijwillig’ veel ouders de gevraagde gelden aan ons overmaken. En dat waarderen we zeer! Zonder deze bijdragen kunnen we de activiteiten niet organiseren. Dus, ondanks de verplichte  toevoeging 'vrijwillig' doen we een beroep op u om deze activiteiten voor de kinderen ook in de toekomst mogelijk te maken!
Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met de directie van de Mortel.
 

Bericht van de Ouderraad

We gaan richting het einde van het schooljaar. Twee activiteiten die we nog onder de aandacht willen brengen die we mee hebben mogen organiseren: het lang verwachte schoolreisje. We kijken terug op een hele leuke dag.
Tijdens de avondvierdaagse de lopers kunnen trakteren op iets lekker. Met dank aan de Groenteloods Oisterwijk.
We wensen iedereen een fijne vakantie.
Tip: de kledingcontainer blijft staan in de zomervakantie dus mocht je je kast opruimen gooit het in onze container. Met de opbrengst kunnen we wat extra’s organiseren voor de kinderen.
 
 

Ingezonden: kinderboekenfestival Knetters

Namens Bibliotheek Midden-Brabant een uitnodiging voor het kinderboekenfestival Knetters op zondag 17 juli a.s. in de Spoorzone in Tilburg. Klik hier voor de uitnodiging.