Informatie over ouder-kind gesprek

Ouder-kindgesprekken 

Minimaal twee keer per jaar vinden de ouder-kindgesprekken plaats op de Mortel in de groepen 5 t/m 8. Het eerste gesprek vindt plaats aan het begin van het schooljaar. Het tweede gesprek is n.a.v. het eerste rapport, medio februari. Tijdens deze gesprekken komt uw kind mee. Wij vinden het op de Mortel namelijk belangrijk om niet alleen met de leerkracht en ouder óver uw kind te praten, maar juist ook mét uw kind.  

In de groepen 3-4 vindt minimaal twee keer per jaar een oudergesprek plaats en blijven de kinderen thuis. Ouders kunnen dan vrijuit praten over o.a. de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind en met de leerkracht bespreken wat hun kind nodig heeft om tot leren en ontwikkeling te komen.  

 

De eerste gesprekken van dit schooljaar staan gepland op dinsdag 15 september en donderdag 17 september. Via de Mortel-app krijgt u een uitnodiging om u in te schrijven voor één van de tijdsvakken van 15 minuten. Let op, binnen deze 15 minuten moet ook het wisselen van lokaal plaatsvinden. Dit is alleen nodig wanneer u meerdere gesprekken moet inplannen omdat u meerdere kinderen op de Mortel heeft in de groepen 3 t/m 8. U kunt een gesprek plannen op de middag, of op de avond. Bij het plannen van meerdere gesprekken willen wij u vragen om steeds een kwartier tussen de verschillende gesprekken te laten zitten.  

 

De gesprekken die op 15 en 17 september gaan plaatsvinden staan in het teken van kennismaking.  

U krijgt de gelegenheid de leerkracht te leren kennen en de leerkracht wil u en uw kind graag beter leren kennen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, willen wij u vragen om vooraf met uw kind een formulier in te vullen. Hierdoor kan de leerkracht het gesprek goed voorbereiden en kunnen we in de loop van het jaar nog eens terugkijken op het formulier 

Dit formulier krijgt u 8 september via uw kind mee naar huis. We willen aan u vragen om dit weer ingevuld uiterlijk 11 september in te leveren bij de eigen leerkracht van uw kind 

Nog niet ingeschreven voor het ouder-kind gesprek? Klik dan hier