Pedagogisch Kompas

Op onze school zijn leerlingen, ouders en leerkrachten verantwoordelijk voor de hele school. Identiteitsontwikkeling, kijk op het “leven” en burgerschapsvorming nemen een belangrijke plaats in. We spreken met elkaar dezelfde positieve en ontwikkelingsgerichte taal. We doen dit continu, gedurende de hele dag en op elke plaats. We zien de kinderen en volgen hen. Uw kind leert zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Daarom is er een kinderraad, zijn er regels en afspraken en werken we met de methodiek van “de Vreedzame School”.
Een belangrijk uitgangspunt voor ons pedagogisch kompas is dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor de hele school: team, leerlingen en ouders. Identiteitsontwikkeling en burgerschapsvorming nemen binnen ons pedagogisch handelen een belangrijke plaats in. 
We ontwikkelen een gezamenlijk kompas en spreken we dezelfde taal met elkaar. Vanuit dit kompas kiezen we met het team de beste methode en/of methodiek. De kernwaarden, missie en visie zijn daarbij leidend.
We vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe ze burgerschap vorm kunnen geven en wat het inhoud om goed burgerschap vorm te geven. Het pedagogisch handelen is een continuproces dat elke dag op elk moment plaatsvindt. Interacties, observaties zullen ook terugkomen op andere momenten dan enkel bij de lessen waarbij we burgerschap of identiteitsontwikkeling hebben gepland. De basishouding van de leerkracht is dat hij de leerlingen ziet en volgt. 
De leerkrachten brengen kennis over en leren kinderen zich de kennis eigen te maken door begeleid te oefenen in een veilige en gestructureerde omgeving. De leerlingen leren om zelf keuzes te maken en de verantwoordelijkheid over de keuzes te nemen. De leerlingen leren daarnaast om op een constructieve manier op te komen voor zichzelf. De regie en verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de leerkracht in samenspraak en samenwerking met leerling en ouders.  
Wij werken op onze school met een kinderraad, waarin met en door de leerlingen bepaalde interne zaken besproken worden. 
Doordat we samenwerken met externe instanties zoals bijvoorbeeld de GGD, het sociaal werk en andere partners in het dorp, werken we met kinderen en ouders aan goed partnerschap en samenwerking. 
Burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling krijgen gedurende de schooldag aandacht als bepaalde situaties zich voordoen. Daarnaast nemen we structureel tijd voor burgerschap en identiteitsontwikkeling door hiervoor lestijd in te plannen. Verder starten we elke schooldag met een gesprek waarin het welbevinden centraal staat.   
Een belangrijk uitgangspunt is dat we werken in heterogene groepen, welke als volgt zijn ingedeeld: 1-2 / 3-4 / 5-6 / 7-8.