Basisvakken

Basisvakken  
De leerlingen hebben basiskennis en vaardigheden nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Onder de basisvakken verstaan we: 
  • Rekenen 
  • Taal 
  • Spelling 
  • Technisch lezen 
  • Begrijpend lezen  
  • Schrijven‚Äč 
De leerkracht werkt het aanbod voor de leerlingen uit. Hij maakt daarbij gebruik van leerlijnen, methodes en benut daarbij ICT-mogelijkheden. De leerkracht heeft de regie met betrekking tot de leerstofinhouden en het daarbij behorende aanbod. De leerlingen volgen dit programma waarbij ze het best passende aanbod krijgen.  
 
De leerkracht volgt de leerlingen via observaties, zelfontwikkelde vragenlijsten en methode gebonden toetsen. Dit noemen we formatieve toetsing. De leerkrachten heeft de regie en bepaalt wanneer en hoe de formatieve toetsen worden afgenomen, geanalyseerd en verwerkt. Twee maal per jaar vinden er summatieve toetsen plaats. Deze zijn voor alle groepen in dezelfde periode gepland. In de groepen 1-2 vinden geen summatieve toetsen plaats, enkel formatieve toetsen.  
 
De basisvakken worden aangeboden in heterogene groepen. Naast deze basisvakken werken we in de groepen 1, 2 (en 3) met een planbord en in de groepen 3 t/m 8 met taakbrieven.