Leerunits

We werken op de Mortel met leerunits. Dat betekent dat:
  • We werken in homogene groepen, waarbij we zoveel mogelijk werken in leerunits. Tijdens het aanbod van de zaakvakken, werken we homogeen en voor de rest van het programma werken we zoveel mogelijk heterogeen.
  • De indeling bij de leerunits is: 1-2 / 3-4 / 5-6 / 7-8.
  • Elke leerunit heeft een groep leerkrachten die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de leerunit.  
  • Alle lessen worden gegeven door gekwalificeerde leerkrachten. 

In leerunit-groepen: 
  • Is sprake van een brede ontwikkeling van kinderen.
  • Leren kinderen omgaan met verschillende rollen (oudste, jongste).
  • Is sprake van een ‘Minimaatschappij’ (draagt bij aan burgerschapsvorming).  
  • Werken we met leerljjnen waardoor de oefenstof beter aansluit. 
  • Werken we met weekplannen waardoor de zelfstandigheid van kinderen wordt vergroot. 
  • Leren kinderen omgaan met verschillen.